Ukraina

„Architectus civitatis nostrae”

Najlepsi przedsiębiorcy, którzy realizują swoje inwestycje w Poznaniu, zostaną docenieni. Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji „Architectus civitatis nostrae

– „Budowniczy naszego miasta” mija 25 lipca 2018 r.To już ostatnie chwile na zgłoszenia do 2. edycji nagrody.Tym razem Kapituła nagrody nagrodzi dokonania inwestorów nie tylko w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Po raz pierwszy docenione zostaną inwestycje w obiekty usługowe oraz działania na terenach zdegradowanych. Chodzi o podkreślenie sprawności organizacyjnej, rzetelności wykonawców i otwartości na społeczne potrzeby inwestycji.

– Poznań to przede wszystkim mieszkańcy, którzy tworzą to miasto, mieszkają, pracują i spędzają tu wolny czas – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta miasta. – Dlatego chcemy nagrodzić inwestorów podejmujących ryzyko inwestowania właśnie w Poznaniu, tworzących tu przyjazne osiedla mieszkaniowe, nowoczesne i ekologiczne budynki z miejscami pracy. Nagroda jest podziękowaniem za wprowadzanie zmian przyjaznych mieszkańcom, które zachęcają do zamieszkania właśnie tutaj. W tym roku chcemy wyróżnić również przedsiębiorców, którzy podjęli wyjątkowo wysokie ryzyko i zainwestowali w zmiany na terenach zdegradowanych i wymagających działań rewitalizacyjnych.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. W pierwszej edycji dostała ją spółka Ataner. 25 lipca (środa) kończy się nabór do drugiej edycji. Kandydatów (z uzasadnieniem) mogą zgłaszać przedsiębiorcy i ich organizacje, instytucje, fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne i każdy mieszkaniec miasta.

Swoich kandydatów może też zgłosić Kapituła. W tegorocznej edycji na zaproszenie prezydenta Poznania tworzyć ją będą przedstawiciele rady miasta, architektów i firm deweloperskich, urbaniści, inżynierowie budownictwa, naukowcy z poznańskich uczelni i członkowie miejskich stowarzyszeń. Urząd miasta reprezentować będzie pełnomocniczka prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz architekt miasta.

Oceniając kandydatury Kapituła będzie brała pod uwagę m.in. zagospodarowanie terenu (w tym otwartość osiedla, komunikację i rozwiązania dla miejsc postojowych, zieleń, jakość miejsc wypoczynku i integracji społecznej, zastosowanie rozwiązań dla osób starszych i niepełnosprawnych), projekt architektoniczny, jakość wykonania, innowacyjność, estetykę, trwałość, aspekty energetyczne i ekologiczne, kwestie społeczne czy skalę inwestycji.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie poznan.pl/architektura

x

Zobasz także

Śródmieście bez tramwajów

1 września rozpocznie się kolejny etap Projektu Centrum związany tym razem z przebudową okolic Okrąglaka. ...

Ratujmy drzewa w centrum

List otwarty Stowarzyszenia „Plac Wolności” do rady konsultacyjnej. Czy naukowcy uratują drzewa z 27 Grudnia? ...

Zburzą szpital przy Spornej

Jednym z punktów rozpatrywanych podczas lipcowego, przeprowadzonego w trybie zdalnym, posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki Wielkopolskiego ...

Zamiast szpitala kamienica

W miejscu wyburzonej części szpitala miejskiego przy Szkolnej powstanie nowa kamienica z 80 mieszkaniami inwestycje ...

Centrum pediatrii otwarte

„To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – powiedział 1 czerwca 2022 r. – ...