Ukraina

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. Na początku czerwca Rada Miasta Poznania otrzymała bowiem do zaopiniowania audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego. Na jego ocenę rady miast i gmin mają tylko 30 dni. Komisja zapoznała się też z założeniami mpzp dla rejonu ul. Dmowskiego i Góreckiej.
Audyt krajobrazowy to nowy dokument będący instrumentem ochrony krajobrazu, regulujący kwestie przestrzenne w skali województwa. Sporządzany jest dla obszaru województwa nie rzadziej niż raz na 20 lat. Wskazuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości. Ważne w dokumencie jest wskazanie obszarów priorytetowych, objętych szczególną ochroną.

Audyt przygotowuje zarząd województwa, a uchwala sejmik. Zarząd województwa, przed przedłożeniem projektu audytu do uchwalenia przez sejmik, zasięga opinii o projekcie od rad gmin położonych na terenie województwa. Jak zaznaczono, brak zajęcia stanowiska, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu, uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...

Trudne rozmowy o klimacie

Podczas  konferencji z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozmawiano o aspektach ...