Fotografia wnętrz

Archiwum autora: Kazimierz Brzezicki

Wciąż za dużo azbestu

W ciągu ostatnich 10 lat za środki NFOŚiGW usunięto ponad 261 tysięcy ton azbestu. Zdaniem JST idzie to jednak za wolno. W marcu 2021 r. planowane jest rozpoczęcie nowego naboru do programu usuwania azbestu. Zdaniem samorządowców m.in. ze Związku Gmin Wiejskich, niezbędne jest radykalne przyśpieszenie działań i zmiana zasad decydujących o wysokości dofinansowania. Rozmawiano o tym podczas ostatniego posiedzenia Komisji ...

Czytaj »

Odnowią Dom Włodarza

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dziś z Małgorzatą Machalską, Burmistrzem Lubonia umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) przebudowy i rozbudowy Domu Włodarza. – Konkurs na dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski. Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy na to przedsięwzięcie, uda się tu stworzyć ...

Czytaj »

PKM pojedzie do Kościana

Od przyszłego roku Poznańska Kolej Metropolitalna będzie jeździć do Kościana. Porozumienie o uruchomieniu tego połączenia zostanie podpisane 8 października przez wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, prezydenta Miasta Poznania, starostów powiatu poznańskiego (w późniejszym terminie) i kościańskiego, burmistrzów i wójtów gmin: Kościan, Czempiń, Luboń, Mosina oraz Puszczykowo. W imieniu Stowarzyszenia Metropolia Poznań porozumienia podpiszą prezes Zarządu Stowarzyszenia Jacek Jaśkowiak – prezydent ...

Czytaj »

Powstańcza tabliczka na grobie

Kolejna tabliczka upamiętniająca Powstańca Wielkopolskiego znalazła swoje miejsce na konarzewskim cmentarzu. – Zakończona dwa lata temu akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem potomków powstańców – mówi Beata Spychała, koordynator projektu w gminie Dopiewo. – Moment montażu tabliczki na grobie był dużym przeżyciem dla dzieci, wnuków i innych członków rodzin. Odebraliśmy wiele wyrazów wdzięczności. Tabliczka powstańcza jest symbolem uznania i pamięci dla ...

Czytaj »

Nowy magazyn Żabki

Dążąc do doskonalenia swojej sieci logistycznej, Żabka Polska uruchomiła magazyn chłodniczo-mroźniczy w Komornikach w woj. wielkopolskim. Obiekt przeznaczony jest w całości dla produktów wymagających kontrolowanej temperatury, głównie nabiału i mrożonek. Trzy komory chłodnicze, mroźnia, przestrzenie przyjęcia i wydania towaru oraz chłodzone pomieszczenia pomocnicze mają łączną powierzchnię prawie 7 000 mkw. W magazynie zastosowano niezwykle wydajną i przyjazną środowisku najnowocześniejszą instalację ...

Czytaj »

Znów kopią na Starym Rynku

Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku. Do wiosny 2021 roku wygrodzona zostanie strefa prac po wschodniej stronie płyty rynku, koło domków budniczych i Ratusza. Stary Rynek – wygrodzony teren przed domkami budniczymi i Ratuszem – grafika artykułu Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku Objazd dla pojazdów, które muszą i mogą ...

Czytaj »

Za rok centrum szyfrów

Latem przyszłego roku otwarte zostanie Centrum Szyfrów Enigma. Powstaje ono w budynku Collegium Martineum. Przed II Wojną Światową tym miejscu znajdował się oddział biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Budynek został zniszczony podczas II Wojny Światowej, a obecny gmach wzniesiono w latach 1949-1950 jako siedzibę Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po jej upadku budynek trafił w ręce UAM, a ...

Czytaj »

Broszura o JPK

W nowej broszurze JPK_KR(1) znajdują się zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. Broszura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wprowadzenie zmian, które wynikają z nowych opisów, nie będzie wymagać aktualizacji oprogramowania. Nowa broszura nt. struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, dot. jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ksiąg rachunkowych, jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów ...

Czytaj »

Poznań bliżej Gorzowa

W trosce o jeszcze wyższy komfort życia mieszkańców, z uwagi na bliskość geograficzną oraz zbieżność szlaków komunikacyjnych, miasto Gorzów nawiązało oficjalną współpracę z Poznaniem. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, którzy zapowiedzieli zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju silnego regionu. Miasto Gorzów nawiązało oficjalną współpracę z Poznaniem Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ...

Czytaj »

Samorząd podstawą demokracji

Uroczystość z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego odbyła się na dziedzińcu Urzędu Miasta. Przybyli na nią radni z różny kadencji, od tych którzy zasiadali w pierwszej Radzie Miasta w 1990 roku po obecnych radnych. 30 lat odrodzonego samorządu terytorialnego Obchody 30-lecia odrodzenia poznańskiego samorządu zorganizowali: Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Miasto Poznań, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Partnerami byli: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Aquanet, ...

Czytaj »