Ukraina

Będą strzelać do zwierząt

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości informację o zbiorowym polowaniu organizowanym przez Sekcję Łowiecką Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

 

Polowanie odbędzie się na terenie obwodu łowieckiego nr 178, na terenie Leśnictwa Annowo oraz Leśnictwa Potasze (Nadleśnictwo Łopuchówko), w okolicach miejscowości Potasze, Bolechowo, Bolechówko, w terminie 13.01.2023 r., w godzinach od 8.00 -16.00.

 

Jednocześnie  Wójt Gminy Czerwonak informuje, że zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do tutejszego urzędu. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

x

Zobasz także

Dotacje na ogrzewanie

Powiat Poznański zamierza w 2023 r. dofinansować likwidację użytkowanych przez mieszkańców powiatu poznańskiego urządzeń grzewczych ...

Jadłodzielnia w Dopiewie

Dzielmy się, bądźmy solidarni. Pierwsza Jadłodzielnia na terenie gminy została otwarta w  Dopiewie przy ul. ...

Przyjęto budżet na 2023 rok

Budowa tunelu w Kobylnicy, finansowanie działalności domu dla ojców i matek samotnie wychowujących dzieci, a ...

Śladami M. Jackowskiego

15 grudnia we Wronczynie pojawiły się nowe tablice informacyjne przypominające postać Maksymiliana Jackowskiego. Z inicjatywą ...

Węzeł Grunwaldzka

W rejonie ul. Grunwaldzkiej powstają wiadukty kolejowe – w środę, 26 października, pierwszy z nich przeszedł próby ...