Ukraina

Będą strzelać do zwierząt

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości informację o zbiorowym polowaniu organizowanym przez Sekcję Łowiecką Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

 

Polowanie odbędzie się na terenie obwodu łowieckiego nr 178, na terenie Leśnictwa Annowo oraz Leśnictwa Potasze (Nadleśnictwo Łopuchówko), w okolicach miejscowości Potasze, Bolechowo, Bolechówko, w terminie 13.01.2023 r., w godzinach od 8.00 -16.00.

 

Jednocześnie  Wójt Gminy Czerwonak informuje, że zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do tutejszego urzędu. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

x

Zobasz także

Zielony Labirynt zaprasza

Rozpoczyna się nowy sezon w labiryncie w Owińskich, przy ul. Plażowej 1. Labirynt jest większy ...

Rewitalizacja Kleszczewa

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 Gmina Kleszczewo przystąpiła do opracowania Gminnego Programu ...

Suchy Las najbogatszy

Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. ...

Murowana Goślina ma burmistrza

Justyna Radomska została nowym burmistrzem Murowanej Gośliny (woj. wielkopolskie) zdobywając w pierwszej turze przedterminowych wyborów ...

Społeczny park w Tarnowie

Udostępniamy kolejne działki w Społecznym Parku Tarnowo Podgórne   Zapraszamy do wspólnego tworzenia Społecznego Parku Tarnowo ...