Ukraina

Biznes powołał własny Arbitraż

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jej współorganizatorami – poza wspomnianym Wydziałem, był także Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Konferencja towarzyszyła podpisaniu Aktu Powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego przez sześć regionalnych organizacji samorządu gospodarczego w Wielkopolsce.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w swoim wystąpieniu podkreślił, że stworzenie wspólnej platformy pozasądowego rozstrzygania sporów pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków ewentualnych sporów oraz roszczeń majątkowych takich jak: przewlekłość procedur, relatywnie wysokie koszty, czy brak poufności procedur. – Wielkopolski Sąd Arbitrażowy stanowi niewątpliwie istotny element w procesie upowszechnienia idei sądownictwa polubownego w naszym regionie – mówił Wojciech Jankowiak, gratulując organizacjom samorządu gospodarczego powołania tej ważnej instytucji.

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy w swojej działalności będzie mógł korzystać ze wsparcia doświadczonej kadry akademickiej Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz praktyków sztuki prawniczej z Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej.

x

Zobasz także

Sześć lat „Szatni na medal”

310 zadań remontowych i inwestycyjnych udało się zrealizować w ramach zaprezentowanego sześć lat temu – ...

Jak uratować nasze zabytki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ...

Większa obwodnica Wyrzyska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła do RDOŚ w Poznaniu wniosek o wydanie ...

Będzie obwodnica Obornik

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wysłane zostały dokumenty przetargowe na zaprojektowanie i budowę 22-kilometrowego ...

Spore wsparcie dla POSI

Na zakup ekologicznych autobusów, budowę ścieżek rowerowych, wdrażanie e-usług w administracji publicznej oraz integrację społeczności ...