Ukraina

Biznes powołał własny Arbitraż

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jej współorganizatorami – poza wspomnianym Wydziałem, był także Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Konferencja towarzyszyła podpisaniu Aktu Powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego przez sześć regionalnych organizacji samorządu gospodarczego w Wielkopolsce.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w swoim wystąpieniu podkreślił, że stworzenie wspólnej platformy pozasądowego rozstrzygania sporów pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków ewentualnych sporów oraz roszczeń majątkowych takich jak: przewlekłość procedur, relatywnie wysokie koszty, czy brak poufności procedur. – Wielkopolski Sąd Arbitrażowy stanowi niewątpliwie istotny element w procesie upowszechnienia idei sądownictwa polubownego w naszym regionie – mówił Wojciech Jankowiak, gratulując organizacjom samorządu gospodarczego powołania tej ważnej instytucji.

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy w swojej działalności będzie mógł korzystać ze wsparcia doświadczonej kadry akademickiej Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz praktyków sztuki prawniczej z Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej.

x

Zobasz także

Pałac w Lewkowie odnowiony

  Renowacja i rozbudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie kosztowała 30 mln zł (Fot. umww.pl) Zakończyła ...

Wsparcie dla Depo Wolsztyn

Nie ma planów zakończenia działalności Parowozowni Wolsztyn w obecnej formule – zapewnia wielkopolski samorząd. Sytuacja ...

Pasieka ze 150-letnią tradycją

Koło Pszczelarzy im. Klemensa Kruszewskiego w Kościanie, jedno z najstarszych tego typu stowarzyszeń w kraju, ...

Poznaj audyt krajobrazowy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie troszczy się o jakość krajobrazu. Po raz pierwszy w naszej historii ...

Muzeum w octowni Leszna

W ubiegłym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego kupił budynek dawnej octowni w Lesznie. To w nim ...