Ukraina

Biznes powołał własny Arbitraż

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jej współorganizatorami – poza wspomnianym Wydziałem, był także Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Konferencja towarzyszyła podpisaniu Aktu Powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego przez sześć regionalnych organizacji samorządu gospodarczego w Wielkopolsce.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w swoim wystąpieniu podkreślił, że stworzenie wspólnej platformy pozasądowego rozstrzygania sporów pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków ewentualnych sporów oraz roszczeń majątkowych takich jak: przewlekłość procedur, relatywnie wysokie koszty, czy brak poufności procedur. – Wielkopolski Sąd Arbitrażowy stanowi niewątpliwie istotny element w procesie upowszechnienia idei sądownictwa polubownego w naszym regionie – mówił Wojciech Jankowiak, gratulując organizacjom samorządu gospodarczego powołania tej ważnej instytucji.

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy w swojej działalności będzie mógł korzystać ze wsparcia doświadczonej kadry akademickiej Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz praktyków sztuki prawniczej z Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej.

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...