Ukraina

Budowa domu bez pozwolenia i inne zmiany przepisów w 2015 roku

W 2015 roku będzie można zbudować dom jednorodzinny lub dokonać przebudowy już istniejącego bez występowania o pozwolenie na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie. To nie koniec zmian w prawie, jakie czekają nas w 2015 roku.
Obecnie nawet 3 miesiące czeka się w dużych miastach na wydanie pozwolenia na budowę. Oczekiwana nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć i zarazem przyspieszyć cały proces budowlany. Tylko 30 dni – tylko w takim terminie starosta będzie mógł wnieść zastrzeżenia do zgłoszenia budowy. Po upływie tego czasu można rozpoczynać budowę.
Zmiany dla budujących to nie jedyne nowe przepisy, jakie przyniesie 2015 rok.

Nowelizacja ustawy śmieciowej 2015

18 grudnia prezydent podpisał ustawę z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejsze zmiany dla obywatela to określenie maksymalnej stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych, która została uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę. To wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2015 roku maksymalna stawka będzie wynosiła 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. Zgodnie z nowymi przepisami za śmieci posegregowane zapłacimy maksymalnie 25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo domowe.
Nowelizacja określa także minimalną częstotliwość odbioru śmieci. W okresie od kwietnia do października nieposegregowane odpady komunalne będą odbierane co najmniej raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych.
Ustawa zawiera także przepisy doprecyzowujące, kto w przypadku kilku właścicieli nieruchomości jest zobowiązany zapłacić za wywóz odpadów oraz przyznaje gminom uprawnienia służb podatkowych potrzebne w przypadku egzekucji zaległości wobec osób, które za śmieci nie płacą.

Ĺšródło: Analizy Bankier.pl

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...