Ukraina

Budownictwo hamuje

Sektor budownictwa ma za sobą naprawdę dobry okres, który przypadł na pierwsze sześć miesięcy 2022 roku. Wypracowano wówczas znaczący bufor, dzięki któremu cały rok powinien zostać zakończony realnym wzrostem wartości rynku o około 2%.

Niestety, ale zauważalnie widać wyhamowanie aktywności budowlanej, co wpłynie zdecydowanie na dynamikę rynku budowlanego w 2023 roku. Najbardziej wpłynie na spowolnienie w budownictwie mieszkaniowym. Budownictwo inżynieryjne pokłada nadzieje w funduszach unijnych z KPO. Jeśli Polska je otrzyma, to ich wpływ na wolumen inwestycji zauważalny będzie z opóźnieniem. Ponadto szybko rosnące ceny usług budowlanych i materiałów spowodują wstrzymanie części inwestycji.

Budownictwo mieszkaniowe w kryzysie

Maleje liczba rozpoczynanych inwestycji w mieszkalnictwie, co przełoży się na wyraźne spadki produkcji budowlanej w latach 2023-2024. Głównymi powodami spowolnienia, które wskazuje Spectis są:

  • efekt wysokiej bazy porównawczej,
  • rekordowo wysokie ceny materiałów budowlanych i robocizny
  • podwyżki stóp procentowych.

Napływ uchodźców z Ukrainy generuje od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dodatkowy popyt na mieszkania. Aktualnie są to głównie miejsca na wynajem. Podwyżki stóp procentowych natomiast spowodowały znaczący spadek zainteresowania zakupem mieszkań ze strony klientów indywidualnych.

Spadek w budownictwie inżynieryjnym

Wyhamowanie koniunktury w sektorze inżynieryjnym również spowodowane jest obecną sytuacją gospodarczą. Spadki mogą pojawić się już w 2023 roku. W obszarze zamówień publicznych na roboty budowlane zauważalna jest obecnie luka jeśli chodzi o duże inwestycje infrastrukturalne, szczególnie w branży budownictwa kolejowego. Z innej strony dużo lepiej radzi sobie segment mniejszych inwestycji inżynieryjnych, przede wszystkim samorządowych.

x

Zobasz także

Tu lepiej nie mieszkać

Gdańsk i Rudę Śląską dzieli ponad 500 km, ale także ceny mieszkań z rynku wtórnego. ...

Krach powoli nadchodzi

Wysoka liczba mieszkań oddanych do użytkowania jest efektem budów rozpoczynanych jeszcze w czasie boomu i ...

Poprawa warunków życiowych

Senat bez poprawek do ustawy o poprawie warunków mieszkaniowych .Senat podczas czwartkowego plenarnego posiedzenia nie ...

Polowanie na własny kąt

W Poznaniu wzrost kosztów najmu jest wyjątkowo wysoki. Według Otodom od 1 marca do końca ...

Koszty coraz większe

W ostatnich 12 miesiącach koszty budowy mieszkań zwiększyły się o 20-30 proc. I ciągle idą ...