Budują tunel pod Świną

Trudna inwestycja budowy podwodnej przeprawy pod Świną jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym zarówno w przestrzeni inżynieryjnej, jak i w odniesieniu do towarzyszących jej dodatkowych usług. Stąd decyzja miasta o ubezpieczeniu przedsięwzięcia.

Tunel pod Świną będzie stanowił połączenie pomiędzy wyspami Uznam i Wolin.
Koszt to 793 mln zł, z czego 775,6 mln zł stanowi dofinansowanie unijne przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakończenie robót i oddanie tunelu do użytku planowane jest na wrzesień 2022 r. Inwestorem jest Świnoujście, ale wsparcia – jako inwestor zastępczy – udziela Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tunel będzie składał się z trzech części: wykonanej w murach oporowych o długości 475 m, metodą odkrywkową o długości 295 m oraz zasadniczej części drążonej o długości 1,48 km. Powstanie droga o długości 3,4 km, której prawie połowa pobiegnie przez jednorurowy tunel. Droga będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

W wydrążonym tunelu niezbędne będzie wykonanie drogi wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do jej funkcjonowania. Powstanie jezdnia wraz z położoną poniżej galerią ewakuacyjną. Zejścia z poziomu tunelu do galerii ewakuacyjnej będą wychodziły poza rurę tunelu i będą wykonywane metodą mrożenia gruntu. Bardzo ważne będą również urządzenia wentylacyjne i systemy bezpieczeństwa. Do funkcjonowanie tunelu konieczny jest układ dróg dojazdowych. Po stronie wyspy Uznam zlokalizowany będzie budynek, z którego tunel będzie zarządzany.

W związku z zakresem prac i rozmachem organizacyjnym miasto podjęło współpracę z profesjonalnym doradcą, który przy ścisłej współpracy z międzynarodowymi konsultantami opracował innowacyjny projekt podejścia do ubezpieczenia tunelu. We wtorek, 21 stycznia 2020, zastępca prezydenta, Barbara Michalska, podpisała umowę na ubezpieczenie ryzyk CAR (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy).

Koszt ubezpieczenia jest uznany przez unijne instytucje jako koszt kwalifikowany, czyli podlega dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych.
Więcej na portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Miasta niszczą klimat

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie same są wrażliwe na skutki ...

Tunel pod Świną gotowy

Prace związane z drążeniem tunelu trwały od marca. Według wcześniejszych informacji koszt projektu miał wynieść ...

Przez rondo tunelem

Projektowana linia tramwajowa do krakowskich Mistrzejowic będzie przekraczać rondo Młyńskie bezkolizyjnie poniżej poziomu gruntu, a ...

Mieszkania chronione w Łodzi

Łódź: W zrewitalizowanych kamienicach powstały mieszkania chronione. Szesnaścioro łodzian z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, sprzężoną, ...

Rekordowy przetarg

Sukcesem zakończyły się dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości zorganizowane w ubiegłym tygodniu przez Urząd Miasta ...