Fotografia wnętrz

Budżet dla Poznania*2021

W najbliższym czasie sporo posiedzeń komisji merytorycznych Rady Miasta, które zajmą się opiniowaniem projektu budżetu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. To jednak nie jedyne tematy.
W piątek, 27 listopada o g. 12 spotkała się Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej. Zajmie się m.in. tematem porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

W poniedziałek, 30 listopada, Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych, zajmie się sytuacją Portu Lotniczego Poznań-Ławica w związku z ograniczonym użytkowaniem spowodowanym obostrzeniami epidemicznymi. Początek o g. 13. Z kolei o g. 16 spotyka się Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, która zajmie się m.in. rozpatrzeniem wniosku o… odwołanie Przewodniczącej Komisji.

We wtorek, 1 grudnia, Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oprócz spraw budżetowych zajmie się projektem uchwały w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania, w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Początek posiedzenia o g. 14.20. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zbierze się o g. 16.30, a w porządku obrad m.in. tematy związane z pomocą w osiedlaniu się w mieście repatriantów i ich rodzin, czy Centrum Usług Wspólnych.

W środę, 2 grudnia, tematami obrad Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej o g. 13.30 będzie m.in. projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii antysmogowych. Komisja ma także zaopiniować wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Miasta na rok 2021 dla Uniwersytetu im A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni publicznej części Ogrodu Botanicznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni publicznej części Ogrodu Dendrologicznego. O g. 16.30 spotyka się Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. W porządku obrad oprócz uchwał budżetowych, także projekty uchwał planistycznych dotyczących obszarów i rejonów: ulicy Kolorowej, ulicy Mieleszyńskiejc, „Jeżyce – Północ” – część F, „Jeżyce – Północ” – część E.

W czwartek, 3 grudnia, Komisja Oświaty i Wychowania pochyli się nad tematem finansowania pomocy psychologicznej dla uczniów w 2021 roku, początek o g. 15. Komisja Kultury i Nauki zajmować się będzie sprawami budżetowymi, zarówno projektem przyszłorocznego budżetu, jak i zmianami w budżecie tegorocznym. Początek o g. 17.
Źródło:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

29. Finał WOŚP

29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Finał z głową – takie jest ...

Powodzenia prezydencie Biden

Przez miesiąc na urzędzie marszałkowskim w Poznaniu mają wisieć amerykańskie flagi i portrety Joe Bidena ...

30 lat ZMP

W dniach 18-20 stycznia 1991 roku odbywał się w Poznaniu z udziałem 60 delegatów Kongres ...

102 rocznica Powstania

„Przenieśmy nasze świętowanie do przestrzeni wirtualnej, oddajmy hołd naszym bohaterom indywidualnie, ale przecież RAZEM. Niech ...

Szpital tymczasowy na MTP

W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) powstanie szpital tymczasowy, który zapewni dodatkowe miejsca dla pacjentów ...