Ukraina

Budżet za dwa miesiące

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

  • dochody 91,6 mld zł, tj. 18,6 %
  • wydatki 80,4 mld zł, tj. 15,4 %
  • nadwyżka *) 11,3 mld zł,

*) różnica wynika z zaokrągleń kwot do mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r.

W okresie styczeń – luty 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – luty 2021 r. o ok. 20,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 33,5% r/r (tj. ok. 12,0 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 31,1% r/r (tj. ok. 3,6 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 41,3% r/r (tj. ok. 2,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 13,6% r/r (tj. ok.
    0,1 mld zł ).

W okresie styczeń – luty 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 1,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2021 r.

x

Zobasz także

Wielkopolski Klub Kapitału

Obchody 29. rocznicy powołania Wielkopolskiego Klubu Kapitału były okazją do wręczenia odznak przedsiębiorcom zasłużonym dla ...

Stopy a obsługa kredytu

Jak wyliczyli ekonomiści BNP Paribas, każda podwyżka stóp procentowych przez NBP o 1 pkt proc. ...

60 mln logowań

E-Urząd Skarbowy (e-US) to nowoczesny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na ...

Granica na 10-złotówce

27 stycznia 2022 roku Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską „Ochrona polskiej granicy wschodniej” ...

Zagrożony kredyt złotówkowy

O tym, że osoby, które zaciągnęły kredyty denominowane we franku, coraz częściej decydują się na ...