Ukraina

Informator

informator

Urząd Miasta Poznania, http://www.city.poznan.pl/ – Wydział Urbanistyki i Architektury, dyr. Andrzej NowakPl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 337, III piętro,tel. 061 878-55-24, fax 061 878-55-28,ua@um.poznan.pl – Miejski Konserwator Zabytków, Maria StrzałkoPl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 359, III piętrotel. 061 878-54-52, fax 061 878-54-51,MKZ@um.poznan.pl – Wydział Ochrony Środowiska, dyr. Leszek Kurekul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań,tel. 061 878-40-53, fax 061 878-40-55,wos@um.poznan.pl ...

Czytaj »