Ukraina

Inwestycje komercyjne

Niebawem policyjne laboratorium

Styczniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, prowadzone w trybie zdalnym, zdominowała dyskusja i głosowanie na temat propozycji zmiany w budżecie na 2023 rok, zakładającej przekazanie 5 mln zł z regionalnej kasy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na budowę nowoczesnego laboratorium kryminalistycznego. Marszałek Marek Woźniak oraz Elżbieta Ruta-Solarska, dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego UMWW, poinformowali, ...

Czytaj »

Modernizacja energetyki

Enea Operator realizuje kolejną inwestycję w ramach programu modernizacji sieci energetycznej #Poznań2030. Inwestycja zakłada budowę nowej stacji 110/15 kV Szczepankowo wraz z powiązaniami; ma ona przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Poznania i okolic. Spółka poinformowała, że już pod koniec 2022 r. przekazała wykonawcy plac budowy, na którym powstaje nowa stacja energetyczna – Główny Punkt Zasilający (GPZ) Szczepankowo. Stacja ...

Czytaj »

Plany węzła w Kozichgłowach

O planach poinformował wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak za pośrednictwem portalu społecznościowego. „Będzie to projekt o wielkim impulsie rozwojowym dla gminy Czerwonak!” – napisał. „Zleciliśmy prace projektowe dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy. Powstaną tam przede wszystkim nowe przystanki kolejowe, z których będzie można dojechać szynobusem w różne części Poznania. Projekt zakłada budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz ...

Czytaj »

Przywróć blask historii

Do końca stycznia gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wysokość wsparcia wynosi nawet do 98 proc. W budżet programu to 3 mld zł. Zgodnie z założeniami programu każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w trzech limitach dofinansowania: Wnioski należy za pośrednictwem operatora programu – Banku Gospodarstwa ...

Czytaj »

Plan Rezydencji Emerytalnej

Rezydencja Emerytalna na sprzedaż. Rezerwat Odpoczynku. 3R best Rest Reserve Residence. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, opierając się na wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego, w ciągu 10 lat liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o około 1 procent. Depopulacja, a zwłaszcza starzenie się ludności stało się teraz polskim zjawiskiem.  Według danych GUS nasze społeczeństwo starzeje się, bowiem co 5 mieszkaniec Polski ...

Czytaj »

Stagnacja nie grozi

Wysoka wartość inwestycji świadczy o nadal dużym zainteresowaniu inwestorów polskimi produktami inwestycyjnymi we wszystkich głównych kategoriach, pomimo nowej sytuacji geopolitycznej i wojnie na Ukrainie. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w I połowie br. wyniósł prawie 2,9 mld euro, co było ponad 40% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.  Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku rozpoczęły się bardzo dobrze na rynku ...

Czytaj »

Ożywienie na rynku PPP

Odpowiedzialne za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało raport podsumowujący sytuację na rynku PPP w okresie styczeń-marzec 2022 r. Przybyło zarówno ogłoszonych postępowań, jak i zawartych umów, ale nadal odczuwalne są skutki pandemii, a także niepewność wynikająca z wojny na Ukrainie i rosnącej inflacji. Fakt, że na początku roku 2022 odnotowano nieznaczny wzrost liczby ogłoszonych ...

Czytaj »

O nową definicję spalarni

Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Komisji Europejskiej o włączenia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (czyli spalarni) do dokumentu taksonomii oraz ich wyłączenia z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). UMP ma także sporo wątpliwości natury prawnej, proceduralnej i technicznej w tym zakresie. UMP apeluje o utrzymanie wyjątku dla spalarni odpadów komunalnych w zakresie niewłączania ich do ETS. Jak przypominają ...

Czytaj »

Kulczyk sprzedaje A2

Sebastian Kulczyk chce sprzedać spółki zarządzające autostradą A2. Transakcja szacowana na 4 mld złotych Zdjęcie ilustracyjne | fot. Autostrada Wielkopolska Tak wynika z ustaleń Pulsu Biznesu. Puls Biznesu powołuje się na informacje o ofercie, jaka miała zostać rozesłana do 100 potencjalnych inwestorów przez bank Cantor Fitzgerald Europe. W ofercie ma się znajdować pakiet Sebastiana Kulczyka składający się ze spółek Autostrada ...

Czytaj »

Stare fundamenty CK Zamek

Podczas prac na ul. Święty Marcin znaleziono fundamenty pierwotnego ogrodzenia Zamku. „Są potężne” O znalezisku informuje CK Zamek. Podczas przebudowy ul. Św. Marcin naszym oczom ukazały się fundamenty pierwotnego ogrodzenia Zamku – informują przedstawiciele CK Zamek na portalu społecznościowym. Są potężne, bo potężne było ogrodzenie, zwłaszcza ujęta dwiema wartowniami brama wjazdowa. W czasie wojennej przebudowy dziedziniec honorowy został przekształcony i ...

Czytaj »