Fotografia wnętrz

Kronika nieruchomości

Stara szkoła jak nowa

Zakończył się pierwszy etap renowacji szkoły przy ul. Berwińskiego. Inwestycja zrealizowana została w efekcie poprawki do budżetu Miasta Poznania zgłoszonej przez radnych Martę Mazurek, Łukasza Mikułę i Filipa Olszaka. Południowa elewacja budynku głównego oraz ogrodzenie odzyskały dawny blask. Ceglana elewacja została oczyszczona i uzupełniona. Naprawiono rysy i pęknięcia muru, a zniszczone cegły wymieniono z zachowaniem spójności kolorystycznej. Odnowiono i wzmocniono ...

Czytaj »

Remont szkoły przy Różanej

Coraz bliżej do zakończenia pierwszego etapu remontu elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 5, u zbiegu ulic Różanej i Niedziałkowskiego. – Szkoła przy ul. Różanej to jakby młodsza siostra placówki z ul. Berwińskiego. Obie powstały przed pierwszą wojną światową i zbudowano je w tym samym stylu. Nawet okolica jest podobna, ponieważ oba budynki znajdują się przy znanych parkach – Wilsona ...

Czytaj »

Dla ratajskich traszek

Do Rady Miasta trafił projekt uchwały w sprawie nadania terenowi zielonemu położonemu pomiędzy osiedlami Tysiąclecia a Lecha, nazwy Traszki Ratajskie. To inicjatywa Rady Osiedla Chartowo. Teren stanowi własność Miasta. Obszar obejmuje tereny zielone przy os. Tysiąclecia oraz użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie”. Użytek został ustanowiony uchwałą Rady Miasta w 2011 roku, w celu ochrony populacji płazów (traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha ...

Czytaj »

Renowacja osady św. Gotarda

Teren dawnej osady św. Gotarda ma szansę znowu zyskać rangę, jaka mu przysługuje z uwagi na znaczenie w dziejach Poznania. Miasto przygotowuje propozycje jego kompleksowej renowacji w kolejnych latach. Nad koncepcją nowego zagospodarowania terenu tego historycznego miejsca pracuje Zespół ds. obszaru dawnej osady św. Gotarda powołany przez Prezydenta Miasta Poznania, złożony z przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych miasta, Rady Miasta Poznania ...

Czytaj »

Co czeka Fort VIIa

Radny Paweł Matuszak zapytał w trybie interpelacji o plany zabudowy Fortu VIIa. Zwrócił uwagę, że jest to teren wartościowy historycznie i przyrodniczo ze względu na zachowany stok bojowy fortu oraz rosnący tam starodrzew. Radnego niepokoją informacje o planowanej w tym miejscu inwestycji mieszkaniowej. Zaznaczył, że miejscowy plan zagospodarowania nie przewiduje w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej. Radny przypomniał, że teren jest ...

Czytaj »

Nowe „zebry” na Dworcowym

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej stronie Mostu Dworcowego oraz zmianę geometrii przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania Most Dworcowy – ul. Roosevelta – ul. Głogowska. Sprawą zajmą się inżynierowie ruchu. Radny przypomina, że pomysł innej organizacji ruchu pieszych w rejonie tego skrzyżowania został złożony w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 ...

Czytaj »

Spuszczanie wody z Malty

Każdego dnia poziom wody w Jeziorze Maltańskim obniża się od kilku do kilkunastu centymetrów. Obecnie widać już, że wody w zbiorniku jest mniej, ale dno zobaczymy dopiero na początku grudnia. Wraz ze spuszczaniem wody odbywa się odławianie ryb, które tu żyją. Po odsłonięciu dnia jeziora rozpocznie się jego oczyszczanie. To wpłynie korzystnie na jakość wody w jeziorze i powinno np. ...

Czytaj »

Co w Starej Papierni?

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu chce wykorzystać obiekty przy ul. Szyperskiej do działalności bieżącej i prorozwojowej, stworzyć bazę dla Uczelnianego Centrum Cyfrowego. Rada Osiedla Stare Miasto oczekuje m.in., że tak przeobrażone miejsce, będzie również częściowo otwarte na mieszkańców i inicjatyw społeczne. Projekt uchwały w tej sprawie opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego. Projekt uchwały w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu ...

Czytaj »

Drzewo dla Poznańczyka

Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych otwarto 10 października na terenie Nadleśnictwa Babki, w leśnictwie Drapałka, a więc pod Poznaniem. Znajduje się tu miejsce na posadzenie prawie 300 dębów szypułkowych i bezszypułkowych. W dniu inauguracji zasadzono tu 18 drzew. – Sadzenie drzew, dla upamiętnienia ważnych momentów w naszym życiu to wielowiekowa tradycja. Drzewa były świadkami historii, do dzisiaj towarzyszy im określona ...

Czytaj »

Zburzono zabytek

Zburzono budynek historycznego magazynu przy ul. Szyperskiej. Będą konsekwencje wobec inwestora Deweloper, spółka VIRKE celowo zburzyła zabytkowy magazyn portowy przy Szyperskiej, pomimo interwencji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Był to ostatni element poznańskiego portu. Ostatnie wspomnienie akcji Bollwerk, w której żołnierza AK i mieszkańcy Chwaliszewa dokonali akcji dywersyjnej podczas II wojny światowej – napisał na Facebooku, Tomasz Dworek załączając zdjęcia. Po dzisiejszej ...

Czytaj »