Ukraina

Prawo

Przymus sprzedaży mieszkania

Uciążliwe lokatorki muszą przymusowo sprzedać mieszkanie – zdecydował we wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Uwzględnił pozew spółdzielni mieszkaniowej, do której od lat lokatorzy tego bloku składali skargi na warunki higieniczne i sanitarne; jedna z lokatorek znosiła do mieszkania różne rzeczy, również ze śmietników. Pozew o nakaz sprzedaży (w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości) ...

Czytaj »

Szkoła Prawa Ukraińskiego

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie organizuje Szkołę Prawa Ukraińskiego. Do udziału w Szkole zaproszeni są adwokaci, radcowie prawni, notariusze i wszyscy, których interesuje prawo Ukrainy. Wykładowcy to przedstawiciele uczelni Ukraińskich: Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku, a także m.in. sędziowie Sądu Najwyższego Ukrainy. Program kursu prawa ukraińskiego przewiduje 10 przedmiotów, kurs ...

Czytaj »

Jakie zmiany w 2023 roku

Nowe Prawo budowlane 2023 wprowadza ważne zmiany w przepisach budowlanych. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia niezależnie od metrażu, likwidują decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, przyśpieszają cyfryzację procesu inwestycyjnego. Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane ma być przyjęty w IV kwartale 2022. Jakie będą najważniejsze zmiany w przepisach Prawa budowlanego 2023? Odpowiedź na stronie: murator.pl

Czytaj »

Zamówienia publiczne w Dz.U.

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst Prawa zamówień publicznych. 164-stronicowy dokument obejmuje zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy. Tekst ustawy uwzględnia nowe przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i systemie gwarantowania depozytów oraz zmiany w Kodeksie karnym. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień oraz konkursów, których wartość ...

Czytaj »

Podatkowe prawa spadkobierców

„Skarbówka” ogranicza  prawa spadkobierców, np. przy termomodernizacji   Organy podatkowe nie respektują praw spadkobierców do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych ich zmarłych bliskich Taka wykładnia prowadzi wręcz do likwidacji podatkowych praw spadkobierców RPO interweniuje w tej sprawie u minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej Z sygnałów docierających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że organy podatkowe stoją na niekorzystnym dla podatników stanowisku, polegającym na nierespektowaniu praw ...

Czytaj »

Fikcyjny wyrok TK

  Wyrok TK ws. utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych wciąż niewykonany. Interwencja Rzecznika Nadal nie jest wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uchyleniu przepisu, na którego mocy określone grupy osób utraciły członkostwo spółdzielni mieszkaniowych  Mimo wyroku nie mogą one uzyskać czy odzyskać członkostwa i co za tym idzie nie mogą głosować nad uchwałami spółdzielni ani  kandydować do rady nadzorczej Ochrona praw obywateli ...

Czytaj »

Zamek w Stobnicy legalny

Zapadła decyzja w sprawie Zamku w Stobnicy. W dniu 6 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Obornikach umorzył postępowanie, stwierdzając, iż czyny zarzucane Klientom Kancelarii nie zawierają znamion czynu zabronionego. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że strony postępowania administracyjnego, tj. inwestora, nie można obciążać odpowiedzialnością za braki legislacyjne leżące po stronie prawodawcy. Sąd uznał, iż powierzchnia inwestycji wskazana przez inwestora ...

Czytaj »

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Ministerstwo chce namawiać samorządy, żeby inwestowały w budownictwo komunalne i socjalne. Mogą korzystać z funduszu dopłat, z którego można pokryć 60-80 proc. kosztów budowy albo remontów – powiedział Piotr Uściński. Priorytetem jest zwiększenie dostępności mieszkań. Dążymy do tego, by wskaźnik liczby mieszkań na 1 ...

Czytaj »

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak tego zrobić samymi zachętami – potrzebny jest mechanizm ekonomiczny. Tymczasem z nowego projektu ustawy suszowej zniknął pomysł tzw. podatku od betonozy. Podatek ten to jedna z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji. Utracona retencja, spowodowana betonowaniem powierzchni, ...

Czytaj »

Lokal zastępczy a remont

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że jeżeli rząd nie zmieni przepisów, obowiązek zapewnienia lokatorom lokali zamiennych spocznie wyłącznie na właścicielach budynków, którzy nie będą w stanie się z niego wywiązać. Z uwagi na ochronę lokatora przed nagłą utratą mieszkania przewidziano, że w razie tego wypowiedzenia lokatorowi ...

Czytaj »