Prawo

Dla kogo lokal komunalny

Dla kogo lokal komunalny Pani Elżbiecie odmówiono lokalu komunalnego, argumentując że jest właścicielką połowy domu – gdzie mieszka jej były mąż, który się nad nią znęcał – i dwóch nieruchomości rolnych Władze dzielnicy Praga-Południe uznały, że może albo zamieszkać z byłym mężem, albo sprzedać ziemię i kupić sobie mieszkanie Do skargi kobiety do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyłączył się RPO, według ...

Czytaj »

Rząd jak samorząd

Sejm przyjął w czwartek senacką nowelizację o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, która przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Za ustawą głosowało 411 posłów, wstrzymał się jeden poseł, nikt nie był przeciw. Co w noweli? Senacka nowelizacja ustawy przewiduje, że jeżeli lokalny samorząd ...

Czytaj »

Notariusze o przekształceniach

Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania po dniu 1 stycznia 2019 r. przez notariuszy aktów notarialnych obejmujących umowy zbycia nieruchomości objętych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.). Zgodnie z ...

Czytaj »

Zmiany w prawie budowlanym

Chcemy by w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu obowiązkowo dołączać do zgłoszenia ekspertyzę wykonaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Spośród 418 skontrolowanych budynków, w których działały escape roomy, nieprawidłowości nie stwierdzono tylko w 83 obiektach - poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Wyłączonych z użytkowania zostało 59 obiektów. W związku z ...

Czytaj »

Karne opłaty to nie represje

Wiata garażowa, domek letni, rozbudowa domu, odrębna pralnia albo inny budynek gospodarczy – a to wszystko bez wymaganych pozwoleń na budowę. A potem postępowanie administracyjne i nakaz rozbiórki lub surowa opłata za legalizację. Brzmi znajomo? Wiele osób boryka się z tego typu problemami. Remedium na ich trudności może okazać się jednak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy teraz zapłacimy mniej za ...

Czytaj »

Wydłużona ulga mieszkaniowa

Ministerstwo Finansów wydłużyło do 3 lat okres, w którym można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Rozszerzony został też katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Cytowana w czwartkowym (27 grudnia) wpisie na Twitterze minister finansów Teresa Czerwińska – poinformowała, że rozszerzony został też katalog wydatków na cele mieszkaniowe, a środki można przeznaczyć na wydatki na przebudowę lub remont lokalu. Wydłużamy do 3 ...

Czytaj »

Życie bez hałasów

Ludzie skarżą się na nadmierny hałas podczas imprez disco polo w amfiteatrze. Inspektor ochrony środowiska stwierdził znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na tereny zabudowy mieszkalnej za dnia i w nocy. Starosta nie wszczął jednak postępowania, uznając że źródłem hałasu były przenośne urządzenia nagłaśniające, nie będące „instalacją” według Prawa ochrony środowiska Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od Starosty, by w postępowaniu administracyjnym ...

Czytaj »

Ryczałt od najmu

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawach podatkowych, w tym m.in. w przepisach dotyczących transakcji na rynku nieruchomości. Zapowiadane zmiany obejmą przede wszystkim spadkobierców i małżonków oraz osoby, które wynajmują nieruchomości. Od 1 stycznia 2019 roku mają zacząć obowiązywać nowe przepisy upraszczające m.in. formę wyboru opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości, podnajmu i dzierżawy oraz ułatwiające podatnikom-spadkobiercom (ale także ...

Czytaj »

Uwłaszczenia z 1971 roku

Obywatele nie mogą kwestionować decyzji o przejęciu ich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych przez państwo na podstawie tzw. ustawy uwłaszczeniowej z 1971 r. Od 1992 r. w tych sprawach nie można bowiem stosować przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o wznowieniu postępowania, stwierdzeniu nieważności czy uchyleniu albo zmiany decyzji Według RPO w niekonstytucyjny sposób pozbawia to obywateli możliwości weryfikacji w tym ...

Czytaj »

Prokurator pomógł lokatorce

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki, zabezpieczonej przeniesieniem prawa własności do lokalu Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględniając powództwo, zasądził na rzecz kobiety kwotę 137 266 złotych. Zasądził również kwotę 20 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za nękanie. Oszustwo objęte postępowaniem w sprawie tzw. mafii mieszkaniowej Umowa, w następstwie której ...

Czytaj »