Prawo

Będzie rzecznik lokatorów?

Powstanie funkcja rzecznika praw lokatorów i spółdzielców? Jest pomysł, ale droga jeszcze daleka Zagadnienia związane z najmem czy też gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym nie należą do kompetencji organów administracji państwowej, lecz przede wszystkim do organów samorządu terytorialnego – przypomina biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich oceniając senacki projekt ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów. Wzmocnienie pozycji lokatorów i stworzenie możliwości ...

Czytaj »

Termoizolacja od nowa

Do końca marca 2021 r. rząd przyjmie Długoterminową Strategię Renowacji, która zakłada termomodernizację polskich budynków. Wymaga jej co najmniej 160 tys. domów wielorodzinnych i około 4 mln jednorodzinnych w Polsce – oznajmiła wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii Anna Kornecka. Minister podkreśliła, że budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za około 40 proc. emisji gazów cieplarnianych. Anna Kornecka przewiduje, że fala ...

Czytaj »

Zmiany w prawie budowlanym

Oto niektóre zmiany w prawie budowlanym, które będą obowiązywać w 2021 roku. M.in. mają zacząć obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim będą musiały odpowiadać budynki i ich usytuowanie – WT 2021. Dotyczą one przede wszystkim energooszczędności przegród zewnętrznych budynków i zaostrzają przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród. Od 2021 roku współczynnik ten nie będzie mógł przekraczać poziomów: 0,20 W/(m2·K) ...

Czytaj »

Odwracanie wywłaszczenia

Ogrodzenie domu stoi na działce, którą ujęto w decyzji wywłaszczeniowej – mimo że nowa droga przebiega trochę dalej. Okazało się, że przepisy nie pozwalają na zwrot tej ziemi. RPO przystąpił przed TK do skargi konstytucyjnej obywateli w sprawie zasad odzyskiwania nieruchomości niepotrzebnie wywłaszczonych na podstawie specustawy drogowej. Problem prawny wynikł przy budowie drogi gminnej, pod którą wywłaszczono kilka działek. Droga ...

Czytaj »

Wspólnota nie zamknie wody

Wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie podejmować decyzji o odłączeniu dostaw jakichkolwiek mediów do poszczególnych lokali. Stanowi to zarówno naruszenie zasad współżycia społecznego, jak i przekroczenie nadanych przez ustawodawcę wspólnocie uprawnień. Do takiego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Krakowie. To kolejny dowód na to, że wyciąganie odpowiedzialności wobec wspólnotowych dłużników jest trudne. Sprawa zaczęła się w marcu 2017 r., kiedy na ...

Czytaj »

Wojewoda odwołany za Stobnicę

Łukasz Mikołajczyk odwołany z funkcji wojewody wielkopolskiego Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Mariusza Kamińskiego – ministra spraw wewnętrznych i administracji, odwołał Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego. Dymisja Mikołajczyka ma związek z kontrowersjami wokół budowy zamku w Stobnicy. Jego obowiązki tymczasowo wykonywać będzie I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.   Były wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk – Paweł Supernak / PAP „Powodem ...

Czytaj »

TS UE o wynajmie na godziny

Każdy kraj UE może dowolnie regulować rynek wynajmu krótkoterminowego. Takie jest orzeczenie TSUE. Niektóre rządy powitały ten wyrok z radością, bo już ograniczają liczbę takich ofert. W Polsce regulacji jeszcze nie ma. Co mogą oznaczać dla właścicieli mieszkań i ich klientów? Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) orzekł, że krajowe regulacje nakładające na wynajmujących krótkoterminowo wymóg uzyskania odpowiedniego zezwolenia, nie łamią unijnego ...

Czytaj »

Jawne dane przestrzenne

31 października wchodzi w życie zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada na samorządy obowiązek tworzenia cyfrowych danych wektorowych na potrzeby planowania przestrzennego oraz ich publikację w ogólnodostępnych zbiorach. Znowelizowane przepisy wymuszą zmiany i ułatwią proces inwestycyjny. Ogólnodostępne dane to wielkie ułatwienie dla geodetów, inwestorów oraz zwykłych mieszkańców zainteresowanych kupnem gruntów. Zmiany w prawie ułatwią i przyspieszą ...

Czytaj »

Umowy nie zawarł. Spłaca dług

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, którą zawarła umowę Sąd wydał wyrok w tryb zaocznym, nie wysłuchując pozwanych – uznał bowiem sprawę za oczywistą Tymczasem w sprawie istniały wątpliwości. Bez ich wyjaśnienia sąd faktycznie uczynił obywatela stroną umowy – tylko dlatego, że mieszkał wraz z ...

Czytaj »

RPO o bezdomności

Marzy się nam, aby w ciągu najbliższych lat Polska stała się drugim po Finlandii państwem Europy, w którym rozwiązano problem bezdomności Oczekujemy przyjęcia przez władze obowiązku likwidacji w konkretnym czasie zjawiska bezdomności dzieci, kobiet i matek samodzielnie wychowujących dzieci Należałoby m.in. powołać pełnomocnika rządu do koordynowania działań różnych resortów w tym obszarze Pisze o tym do najwyższych władz Rzecznik Praw Obywatelskich i  ...

Czytaj »