Ukraina

Prawo

Gdzie cmentarze dla zwierząt

WSA w Poznaniu zakwestionował uchwałę rady gminy, która stwierdza, że cmentarz dla zwierząt może powstać w odległości co najmniej 3 km od zabudowań. Sąd nie podważył prawa rady do określania warunków utworzenia grzebowiska, podkreślił jednak, że ustawa o czystości i porządku w gminie przewiduje ich istnienie na terenie gminy. Wyznaczenie odległości 3 km to zdaniem WSA decyzja równoznaczna z wykluczeniem ...

Czytaj »

Od stycznia tylko własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów – to cel ustawy, do której senackie komisje nie zgłosiły we wtorek poprawek. Ustawa zakłada, że takie przekształcenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jak wskazuje wnioskodawca nowego prawa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dzięki tej ustawie od 1 stycznia 2019 roku 2,5 mln użytkowników wieczystych stanie ...

Czytaj »

Notecki „zamek” w prokuraturze

Wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu zweryfikuje zawiadomienie resortu środowiska dot. budowy w Stobnicy, na terenie chronionym w Puszczy Noteckiej , obiektu, który nawiązuje do średniowiecznych zamków otoczonych fosą. Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Rejonowej w Obornikach. Obiekt z 14 nadziemnymi kondygnacjami, prawie 50 mieszkaniami i kilkudziesięciometrową wieżą, to inwestycja poznańskiej spółki D.J.T. Według inwestora budowla „w swym charakterze nawiązuje do ...

Czytaj »

Użytkowanie wieczyste cdn.

W środę (18 lipca) w Sejmie, podczas drugiego czytania projektu ustawy dotyczącej  przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, kluby zgłosiły do niego poprawki. Jednocześnie wszystkie kluby poparły projekt. Ponownie zajmą się nim komisje. Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2019 r. każdy lokator domu lub budynku wielorodzinnego stojącego na gruncie Skarbu Państwa stanie się jego ...

Czytaj »

Specustawa bez poprawek

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji – to cel specustawy mieszkaniowej, która idzie do podpisu prezydenta. Senat w piątkowym głosowaniu nie zaproponował do niej żadnych poprawek. Za ustawą głosowało 58 senatorów. Przeciw było 21. Od głosu wstrzymał się 1.Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, ...

Czytaj »

O książeczkach mieszkaniowych

Posiadacze książeczek mieszkaniowych założonych przed październikiem 1990 r. – w przeciwieństwie do osób, które gromadziły wkłady oszczędnościowe na innych rachunkach – nie są pokrzywdzeni na skutek inflacji i wzrostu cen mieszkań, twierdzi PKO Bank Polski Według niego oprocentowanie wkładów na książeczkach nigdy nie odbiegało od oprocentowania rynkowego, a rekompensatę utraconych w wyniku inflacji wartości wkładu oraz odsetek stanowi właśnie premia ...

Czytaj »

Szybsze przedawnienie roszczeń

9 lipca 2018 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy – Kodeks cywilny, która wzmacnia prawa konsumentów i skraca okres przedawnienia roszczeń.   Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania są m.in. odpowiedzią na praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i skupują za bezcen przedawnione roszczenia. Wnoszą do sądu powództwa o zapłatę długu, licząc na to, że ...

Czytaj »

Automatyzm przekształcenia

Przekształcenie użytkowania wieczystego we współwłasność gruntu stanie się z automatu, z mocy proponowanej ustawy – tłumaczył wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Własność gruntów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie ustalana na podstawie zaświadczenia wydawanego przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów – Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy mają być wolne od opłat sądowych. Proponuje się także ...

Czytaj »

Prawa właścicieli zabytków

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat upomina się o prawa właścicieli prywatnych obiektów, włączanych do gminnej ewidencji zabytków Dziś regulacje ustawowe nie przewidują ochrony prawnej dla właściciela kwestionującego wpis do ewidencji Rzecznik pyta ministra kultury o zapowiadane zmiany, które miały m.in. nakazywać właściwym organom zawiadamianie właściciela o wpisie i jego uzasadnieniu Od 2012 r. RPO wielokrotnie zwracał się do kolejnych ministrów ...

Czytaj »

Opublikowano Prawo Budowlane

 W Dzienniku Ustaw RP opublikowano 22 czerwca ujednolicony tekst ustawy Prawo Budowlane. Zmiany wejdą w życie 14 dni po publikacji dokumentu. Jednolity tekst Prawa Budowlanego uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 20 lipca 2017 r. o Jak można przeczytać w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP, jednolity tekst Prawa Budowlanego uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie ...

Czytaj »