Ukraina

Prawo

Podatek za olej bez zmian

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i energię. Senatorowie chcieli czasowej ulgi na oleje napędowe przeznaczone do opału. Zdaniem izby wyższej ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm, która ma być częścią Tarczy antyinflacyjnej, dyskryminuje osoby, które ogrzewają domy olejem. Tarcza antyinflacyjna nie obejmie osób grzejących dom olejem opałowym. Tak zdecydował Sejm, odrzucając propozycje Senatu i nie ...

Czytaj »

Więcej za gaz i prąd

Urząd Regulacji Energetyki w piątek ogłosił podwyżki cen za energię elektryczną oraz gaz. Zgodnie z wyliczeniami ekonomistów za prąd przeciętna rodzina może zapłacić 300-400 zł rocznie więcej, z kolei za gaz – nawet 2000-3000 zł więcej. A inflacja? Według ekonomistów może poszybować do niemal 10 proc. Urząd Regulacji Energetyki w piątek 17 grudnia zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech ...

Czytaj »

Domek dla każdego(?)

Przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa dotycząca budowy domów o powierzchni do 70 m kw. została podpisana przez Prezydenta RP – poinformował wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie „Polski ład”. Ministerstwo informuje, że dzięki tym przepisom budowa domów do 70 m kw. będzie zdecydowanie łatwiejsza.- To uproszczona procedura dla ...

Czytaj »

Ustawa o śmieciach od nowa

Trwają prace legislacyjne nad implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych wchodzących w skład tzw. pakietu odpadowego. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska ważą się obecnie losy nowelizacji wprowadzającej ROP (rozszerzona odpowiedzialność producenta), która nałoży na branżę opakowaniową nowy podatek. Póki co zarówno biznes, jak i samorządy podnoszą głosy krytyczne co do zaproponowanych zmian. 1 stycznia 2023 r. w Polsce ma ...

Czytaj »

Nowe zasady już obowiązują

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki już obowiązuje.Co zmienia nowe prawo? Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. Cel nowego prawa Rozporządzenie wynika z nowelizacji ustawy – Prawo budowlane obowiązującej od dnia 19 września 2020 r. Ww. nowelizacja zmieniła przepis, który upoważnia ministra do wydania rozporządzenia określającego sposób prowadzenia tych dzienników. Rozporządzenie nie ...

Czytaj »

Odporność klimatyczna miast

Projekt ustawy, która ma zwiększyć odporność miast na zamiany klimatu i poprawić jakość życia mieszkańców, opublikowano w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt wprowadza zmiany m.in. w ustawach o samorządzie gminnym, wojewódzkim, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także w Prawie Ochrony Środowiska. W projekcie ustawy uwzględniono m.in. kwestie zazieleniania obszarów miejskich – chodzi o tworzenie różnorodnych biologicznie i dostępnych ...

Czytaj »

Bez pozwolenia do 100 m.kw?

Budowanie domu bez większych formalności może jeszcze się odwlec. Ale jest też dobra wiadomość. Możliwe, że metraż urośnie. Wśród zgłoszonych poprawek jest propozycja Konfederacji, zwiększenia limitu do 100 mkw. Ustawę po drugim czytaniu, odesłano do połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie opozycji zgłosili poprawki. Jedną z nich jest propozycja Konfederacji, zakładająca zwiększenie do 100 ...

Czytaj »

Zamek w Stobnicy nielegalny

Kontrowersyjna budowa zamku w Stobnicy. Jest decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Foto: Tomasz Jastrzebowski / East News Budowa tzw. zamku w Stobnicy jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy (pow. obornicki, woj. wielkopolskie) i uchylił zaskarżoną w tej sprawie decyzję wojewody wielkopolskiego – poinformował we wtorek Główny Urząd ...

Czytaj »

Eksmisja w czasach zarazy

Zakaz eksmisji z mieszkań w pandemii – co z prawami właścicieli? RPO pisze do MS Zakaz wprowadzono ze względów humanitarnych wobec osób, których sytuacja majątkowa pogorszyła się wskutek pandemii, co uniemożliwiło im regulowanie zobowiązań RPO nie kwestionuje zasadności zakazu – zwraca zaś uwagę że objął on głównie tych, którym opuszczenie mieszkania nakazano jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii A właściciele nie ...

Czytaj »

Trwa chaos w spółdzielniach

Niekonstytucyjny przepis, przez który wiele osób straciło prawo bycia członkiem spółdzielni, właśnie utracił moc obowiązującą. Ustawodawca nie zdążył jednak zastąpić go w terminie nową regulacją. W czerwcu 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący zgodności z konstytucją art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy – ...

Czytaj »