Fotografia wnętrz

Prawo

Jak oszukać pośrednika?

Pośrednik nieruchomości to nie tylko jeden z najstarszych zawodów świata, ale także jeden z nielicznych zawodów zaufania publicznego. Okazuje się jednak, że nierzadko pada on ofiarą oszustwa, jeśli na swej biznesowej drodze spotyka się z nieuczciwym kontrahentem. Firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawarła umowę pośrednictwa, w wyniku której zrealizowała szereg działań promocyjnych i ...

Czytaj »

RPO o niewypłacalności spółdzielni i Deklaracji Wrocławskiej

Rzecnik praw obywatelskich napisał do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie ochrony mieszkańców przed skutkami niewypłacalności spółdzielni oraz do prezesa Związku Miast Polskich o Deklaracji Wrocławskiej. Do rzecznika zwrócili się mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej znajdującej się obecnie w stanie upadłości likwidacyjnej. Po analizie obowiązującego stanu prawnego, rzecznik skierował w dniu 23 lipca 2015 r. wystąpienie do ministra infrastruktury i rozwoju wskazując ...

Czytaj »

RPO w sprawie oddziaływania farm wiatrowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i budownictwa, ministra zdrowia oraz ministra środowiska w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych. Do Biura RPO napływa coraz więcej skarg zaniepokojonych obywateli skarżących się na pogorszenie stanu zdrowia wywołane oddziaływaniem turbin wiatrowych, jak też na procedury lokalizowania i budowy farm wiatrowych. Obawy dotyczące bezpiecznego sytuowania elektrowni wiatrowych są też ...

Czytaj »

Obrona przed zbyt wysokimi opłatami za ogrzewanie

Płacenie rachunków to obowiązek, który dotyczy wszystkich korzystających z określonych świadczeń i usług. Problem w tym, że niektórych kosztów, np. związanych z utrzymaniem mieszkania, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć. Wynika to przede wszystkim ze zbyt wysokich opłat za ogrzewanie. Co zatem powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy kwoty widniejące na rachunkach zdecydowanie przekraczają nasze możliwości finansowe albo granice przyzwoitości? Przyczyn ...

Czytaj »

Jutro prezydent przedstawi projekt ustawy frankowej?

Jutro, w rocznicę „czarnego czwartku” 15 stycznia 2015 roku, prezydent Andrzej Duda przedstawi projekt ustawy o pomocy frankowiczom – zdradził w programie #dziejesienazywo w portalu money.pl i Wirtualnej Polski Michał Zenka ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Kancelaria prezydenta nie potwierdza, że Andrzej Duda złoży jutro projekt ustawy o pomocy frankowiczom, ale też nie zaprzecza. – Dzień się jeszcze nie skończył, ...

Czytaj »

RPO w sprawie ochrony praw właścicieli nieruchomości

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa o informacje w sprawie ochrony praw właścicieli nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych. W ocenie rzecznika dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony praw właścicieli nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych konieczne jest wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, tj. wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nieruchomości zamrożonych inwestycyjnie w planach ...

Czytaj »

Ziemia tylko dla rolników

Od 1 maja 2016 roku rynek obrotu ziemią w Polsce przestanie być wolny. Transakcje między osobami fizycznymi zostaną utrudnione, a do tego państwo nie wznowi sprzedaży swoich działek przez 5 lat. Zostało więc już niewiele czasu na sprzedaż lub zakup parceli na obecnych zasadach – przestrzega Lion’s Bank. Ministerstwo Rolnictwa do 25 stycznia br. prowadzi konsultacje społeczne projektu ustawy, która ...

Czytaj »

RPO o obrocie lokalami spółdzielczymi

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie ograniczenia obrotu lokalami spółdzielczymi. W sferze zainteresowania rzecznika praw obywatelskich pozostaje problem obrotu lokalami spółdzielczymi w sytuacji, gdy spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje tytuł prawny do gruntu pod budynkiem, w którym położone są lokale. Problem ten wyłonił się w związku z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja ...

Czytaj »

Wypis notarialny dla osoby trzeciej

Rzecznik praw obywatelskich wskazuje w wystąpieniu na unormowanie zawarte w ustawie Prawo o notariacie, regulujące wydawanie wypisów aktów notarialnych osobom trzecim, nie będącym stronami czynności notarialnej ani osobami, dla których zastrzeżono w akcie notarialnym prawo otrzymania wypisu. Ustawodawca przewidział drogę sądową dla rozstrzygnięcia czy osoba trzecia, w sytuacji braku zgody stron postępowania, może otrzymać wypis aktu notarialnego. Postanowienie sądu okręgowego ...

Czytaj »

Weszły w życie dwie ustawy

W życie weszły nowelizacje dwóch ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Gminy otrzymają dopłaty na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne 21 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Zgodnie z nią ...

Czytaj »