Ukraina

Prawo

Opłata za użytkowanie wieczyste

Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od właścicieli lokali będących współużytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. Kwestionują oni obowiązujące zasady ustalania i aktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Problem jest szczególnie dotkliwy dla mieszkańców dużych miast, gdzie wzrost wartości gruntów jest znaczący. Zdarza się też, że w przypadku gdy właściciel gruntów – Skarb Państwa, czy gmina – nie ...

Czytaj »

Kupno mieszkania przez cudzoziemca

Pan G. jest Chilijczykiem, który od kilku lat jest w związku z Polakiem i niedawno chciał kupić w Polsce mieszkanie. Problemem było to, że wymarzone lokum znajdowało się na terenie przygranicznym. Zgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w takiej sytuacji – w celu zapewnienia obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego – obcokrajowiec musi uzyskać zezwolenie ministra spraw ...

Czytaj »

Łatwiej o inwestycje kolejowe

Ułatwienia zawiera nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie 31 sierpnia 2016 r. Celem nowych przepisów jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Nowelizacja przewiduje m.in. zawieszenie postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji planowanych na obszarze objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – do czasu ...

Czytaj »

Użytkowanie wieczyste zniknie, ale nie w spółdzielniach

Od 1 stycznia 2017 roku zacznie znikać użytkowanie wieczyste. W spółdzielniach mieszkaniowych ten mechanizm może jednak nie zadziałać. Największym poszkodowanym będą natomiast gminy, dla których opłaty z tytułu użytkowania wieczystego potrafią być ważnym elementem budżetu. Problemy mogą się też pojawić przy ubieganiu się o kredyt na mieszkania, które obejmie projekt ustawy – przestrzega Lion’s Bank. Już niebawem właściciele mieszkań w ...

Czytaj »

Zmiany w księgach wieczystych

– Mogę powiedzieć naszym obywatelom, że będzie bezpieczniej, lepiej, a będzie też taniej. W ciągu ostatnich kilku tygodni było ponad 100 tys. wniosków o wpis w księdze wieczystej. Tak rozpoczął konferencję prasową wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W konferencji udział wziął również wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Jacek Wojdyło. 1 lipca 2016 r.weszły w życie nowe przepisy dotyczące elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego (EPW), ...

Czytaj »

Obrót ziemią zamarł, a ceny spadły

Przepisy o sprzedaży gruntów rolnych czekają na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Rynek odczuwa wejście w życie restrykcyjnych przepisów o obrocie ziemią. – W przypadku nieruchomości, które mogłyby być wykorzystywane do celów innych niż rolne, widać zmniejszenie obrotu. Właściciele nie chcą sprzedawać swoich gruntów, bo cena nie jest dla nich satysfakcjonująca – mówi Agata Stradomska z RE/MAX Polska. Zmienić restrykcyjne przepisy może ...

Czytaj »

Ustawa frankowa – na pomyłce banku będzie można zyskać

Kredytobiorcy, którzy spłacają lub spłacili kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej, będą mogli otrzymać zwrot kwot pobranych przez bank przy wymianie walut – takie jest główne założenie projektu ustawy zaprezentowanej przez Kancelarię Prezydenta. W dokumencie, na który czekali klienci, znalazło się jednak także kilka zaskakujących zapisów – pisze dziś Bankier.pl. Kredytobiorcy będą mogli liczyć na obniżenie długu o niesłusznie ...

Czytaj »

Zatrzymać dziką reprywatyzację

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o gruntach Warszawy jest zgodna z konstytucją. „Mała ustawa reprywatyzacyjna” to projekt wniesiony przez grupę senatorów PO i Marka Borowskiego, z inicjatywy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. W ubiegłym roku został przegłosowany przez Sejm i Senat. Zakwestionował go jednak ówczesny prezydent Bronisław Komorowski, który odesłał akt do Trybunału Konstytucyjnego. Skutkiem wejścia w życie tzw. dekretu Bieruta było ...

Czytaj »

Bieg przedawnienia a prawo użytkowania

Postępowanie administracyjne nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody. 13 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 14/16 podjął uchwałę następującej treści: Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej nieruchomości objętej dekretem z dnia ...

Czytaj »

Konfiskaty majątku a konstytucja

Rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości wskazał na poważne wątpliwości, jakie budzą przygotowywane zmiany w Kodeksie karnym dotyczące konfiskaty majątku. Zdaniem RPO proponowane rozwiązania są nieproporcjonalne do celu, jakim jest zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz mogą stanowić zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oscyluje wokół kilku rozwiązań, ...

Czytaj »