Ukraina

Prawo

Kredyty hipoteczne będą miały przejrzyste zasady

16 marca Senat debatował nad ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, uchwaloną przez Sejm 24 lutego 2017 r. Jest to pierwsza ustawa, która kompleksowo reguluje zagadnienia związane z udzielaniem kredytów hipotecznych na cele nabycia nieruchomości przez konsumentów. Ustawa implementuje unijną dyrektywę w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Ustawa o ...

Czytaj »

Przedawnienie roszczeń spółdzielni

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat – orzekł 9 marca br. Sąd Najwyższy. SN w składzie siedmiu sędziów rozpoznał w Izbie Cywilnej zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 69/16 i podjął uchwałę następującej treści: (art. 118 k.c.). Powyższa uchwała została podjęta ...

Czytaj »

Sankcje finansowe za brak OC pośrednika i zarządcy nieruchomości

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC będą nakładane kary finansowe. To jedna ze zmian do projektu ustawy na nowo opisującej zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości, które proponuje resort infrastruktury i budownictwa. Informacja o planowanych zmianach pojawiła się w opublikowanym niedawno raporcie z konsultacji społecznych dotyczących projektu zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami. Przed trzema laty zawody związane z rynkiem nieruchomości przeszły deregulację. ...

Czytaj »

Nowelizacja ustawy o OZE pilnie potrzebna

Braku faworyzowania projektów wspieranych ze środków publicznych, uregulowania trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych, wprowadzenia koszyka aukcyjnego dla elektrowni wodnych domaga się Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan w ustawie o odnawialnych źródłach energii. – Propozycje pracodawców idą w tym kierunku, aby przy rozstrzyganiu wyników aukcji cena w ofercie wytwórcy, który uzyskał pomoc inwestycyjną była odpowiednio powiększona o ekwiwalent tej pomocy, dzięki czemu ...

Czytaj »

Pracodawcy krytykują uzależnienie funduszy ochrony środowiska

Poselski projekt zmian ustawy o ochronie środowiska jest niezgodny z zasadą decentralizacji władzy publicznej. Uderza w prawa samorządu terytorialnego do wykonywania władztwa publicznego i ogranicza jego samodzielność. Stanowi zagrożenie dla efektywnego finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wprowadzając centralny system zarządzania wydatkami – uważa Konfederacja Lewiatan. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druk 1127) wprowadza szereg zmian ...

Czytaj »

RPO: dyskusja o problemach funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Bardzo często podczas spotkań regionalnych rzecznika praw obywatelskich osoby, z którymi spotykał się Adam Bodnar, zgłaszały szereg nadużyć i nieprawidłowości w spółdzielniach mieszkaniowych. 23 stycznia w Biurze RPO odbyło się spotkanie ze spółdzielcami, aby omówić najważniejsze problemy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rad nadzorczych oraz członkowie spółdzielni z kilku miast m.in. z województwa kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Wielu z nich wskazywało, ...

Czytaj »

Wielkie zmiany w prawie nieruchomości. Co przyniesie 2017 r?

Rok 2016 zmienił w znaczący sposób procedury inwestycyjne w przypadku nowych przedsięwzięć komercyjnych. Jak tłumaczy w specjalnym komentarzu adwokat Lucyna Staniszewska, najbliższe miesiące przyniosą jeszcze większe zmiany. Rok 2016 przyniósł w systemie prawa wiele nowelizacji ustaw w zakresie realizacji inwestycji. Przede wszystkim mowa tu o trzech dużych zmianach, tj.:– nowelizacji pakietu ustaw ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o ...

Czytaj »

Nie można zakazać udzielania kredytów walutowych

Poselski projekt ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego zakłada uznanie klauzul waloryzacyjnych przy kredytach za niedozwolone. Przepisy miałyby mieć zastosowanie także do umów już zawartych. To narusza zasadę, że prawo nie działa wstecz, budzi także wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. Nie można też zakazać udzielania kredytów walutowych – uważa Konfederacja Lewiatan. Projekt przewiduje dodanie do katalogu klauzul niedozwolonych postanowień ...

Czytaj »

Rok 2017 będzie przełomowy dla Prawa budowlanego

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna omówiła kwestie związane z nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Opracowywany od 2016 r. Kodeks urbanistyczno-budowlany wraz z przepisami przygotowującymi do przyjęcia projektu, ma trafić pod obrady rządu. Członkowie powołanej w październiku ub.r. Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej podczas ostatniego posiedzenia omówili kwestie związane z Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Poddane pod dyskusje regulacje mają umożliwić wprowadzenie nowelizacji w zakresie prawa budowlanego. Projekt ustaw przejściowych ...

Czytaj »

Remediacja terenów poprzemysłowych

Po wejściu w życie nowych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz podejmowania działań naprawczych coraz więcej firm deweloperskich i budowlanych stanie przed wyzwaniem przeprowadzenia remediacji gruntu. Mimo że zmienione przepisy narzucają bardziej restrykcyjne normy w zakresie zanieczyszczeń ziemi, branża jest zgodna: remediacja to nieodzowna część rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a doprecyzowanie przepisów usprawni ten proces. Remediacja ...

Czytaj »