Ukraina

Prawo

Zamiast zezwolenia na budowę oświadczenie

Uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego jest celem nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 czerwca br. Nowe przepisy m.in. znoszą wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolno stojącego domu jednorodzinnego. Chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Zgodnie z nowelizacją, zamiast pozwolenia konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z m.in. projektem ...

Czytaj »

W Sejmie o MdM, dekrecie Bieruta i materiałach budowlanych

Podczas zakończonego 95 posiedzenia Sejm zmienił przepisy dotyczące programu Mieszkanie dla Młodych, warszawskich nieruchomości odebranych tzw. dekretem Bieruta oraz badań wyrobów budowlanych.Więcej młodych osób, w tym rodzin wielodzietnych, będzie mogło skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych Taki ma być efekt przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowej ...

Czytaj »

Ułatwień dla deweloperów nie będzie. Wzrosną ceny za mkw.?

Rynek mieszkaniowy czekają zmiany prawne. Część z nich nie ułatwi działalności deweloperom, zwłaszcza tym, którzy budują osiedla mieszkaniowe. 28 czerwca wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego, która likwiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Ten przywilej nie obejmie jednak deweloperów mieszkaniowych realizujących duże inwestycje. Dla nich ustawodawca szykuje kolejne obostrzenia.Komentarz ekspercki – Jan Jarosławski, prawnik Skanska Residential Development Poland ...

Czytaj »

Sejm uchwalił zmiany dla lokatorów

Sejm podczas ostatniego posiedzenia przyjął ustawy zmieniające m.in. przepisy wspólnot mieszkaniowych. Na ich mocy współwłaściciele zbiorowi lokalu we wspólnotach mieszkaniowych będą mieli większe prawa. Będzie także łatwiej wykupić mieszkania wybudowane przez TBS-y. Będzie łatwiej wykupić mieszkania wybudowane przez TBS-y z kredytów BGK Posłowie przyjęli ustawę zmieniającą ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach ...

Czytaj »

Zasady przekazywania dróg publicznych zgodne z konstytucją

Przyjęte rozwiązania nie stoją w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami odnoszącymi się do wzajemnych relacji pomiędzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. W opinii sędziów TK nie czynią one bowiem samorządu województwa i samorządu powiatowego jednostką nadrzędną lub nadzorczą odpowiednio nad jednostką samorządu powiatowego lub gminnego. 22 kwietnia 2015 r. i 26 maja 2015 r. Trybunał ...

Czytaj »

92 posiedzenie Sejmu o nieruchomościach

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm zajmował się kilkoma dokumentami związanymi z nieruchomościami lub działalnością firm w tym zakresie.Nowe prawo restrukturyzacyjne Sejm zakończył parlamentarne prace nad przepisami umożliwiającymi skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością. Izba przyjęła w ostatecznym kształcie ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje przewidują m.in., że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością – będzie mógł wybrać ...

Czytaj »

NIK o inwestycjach energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że efekty ekologiczne inwestycji energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej mogłyby być większe niż osiągane do tej pory i proponuje preferowanie innowacyjnych metod termomodernizacji. Inwestycje energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej spełniają swoje zadanie: przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obniżają też koszty eksploatacji. NIK stwierdziła jednak, że efekty ekologiczne ...

Czytaj »

NIK – luka remontowa pogłębia się

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych. Stan techniczny tych obiektów ciągle się pogarszał, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ciągły niedobór środków na remonty i modernizację sprawiał, że zarządcy często wykonywali remonty budynków jedynie w minimalnym zakresie, a gminy coraz częściej zmuszone były podejmować decyzje o rozbiórce ...

Czytaj »

Altany pozostaną na działkach

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA ...

Czytaj »

Wysokie kary za nielegalne reklamy

Sejm ustalił ostateczne brzmienie tzw. ustawy krajobrazowej. Posłowie uzgodnili końcowy kształt rozwiązań zawartych w nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które umożliwiają samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i dbanie o estetykę przestrzeni publicznej. Ustawa wdraża sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. ...

Czytaj »