Ukraina

Prawo

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości ...

Czytaj »

TK: Banki nie stoją ponad prawem

Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny 14 kwietnia 2015 r. Rozpoznał on połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie Wydział V Gospodarczy dotyczące przepisów Prawa bankowego umożliwiających bankom wystawianie BTE. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo ...

Czytaj »

Nowelizacja prawa w sprawie altan podpisana

2 kwiatnia prezydent RP podpisał ustawę z 20 marca 2015 r. zmieniającą prawo budowlane i inne ustawy w zakresie dotyczącym altan na rodzinnych ogrodach działkowych. Nowelizacja ta ma na celu doprecyzowanie zapisów ustawy prawo budowlane w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, co pozwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących ...

Czytaj »

Otwarcie zawodu urbanisty, zniesienie samorządu zgodne z konstytucją

Otwarcie zawodu urbanisty, dopuszczenie do czynności z zakresu urbanistyki szerszego kręgu osób i zniesienie samorządu zawodowego urbanistów jest zgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 24 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:1. Art. 29 ust. 1 ustawy z 9 maja 2014 r. ...

Czytaj »

NIK – drzewa przegrywają z inwestycjami

W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Sadzone w ramach kompensacji nowe drzewa często są niskiej jakości, a niezabezpieczone i niepodlewane – szybko obumierają. NIK zwraca również uwagę, że samorządy bez wystarczających przesłanek umarzają ...

Czytaj »

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Będzie to możliwe dzięki przyjętej w ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Zmienione przez Sejm Prawo budowlane ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z ...

Czytaj »

NSA ws. opodatkowania zbycia nieruchomości

11 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra finansów dotyczącą opodatkowania zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia po śmierci współmałżonka. Do sprawy przystąpił rzecznik praw obywatelskich. Chodziło o sytuację, w której małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową nabywają nieruchomość, a w chwili gdy jedno z nich umiera, dziedziczy ją drugi małżonek. W wielu przypadkach wdowa lub wdowiec decydują się na ...

Czytaj »

Przekształcenie użytkowania wieczystego częściowo niekonstytucyjne

Rozszerzenie zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności narusza zasady zaufania do państwa i prawa oraz sprawiedliwości społecznej, a także podstawy samodzielności gmin – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski: Rady Miasta Poznań, Rady Gminy Ustronie Morskie oraz Rady Miasta Szczecin dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych. Trybunał Konstytucyjny ...

Czytaj »

RPO ws. bonifikaty za użytkowanie wieczyste

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W ubiegłym roku rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do 50 proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego” ani ...

Czytaj »

Sejm zatwierdził zmiany w prawie budowlanym

W poniedziałek 23 lutego Sejm nadał końcowy kształt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolno stojącego domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie ...

Czytaj »