Ukraina

Prawo

Podatkowe prawa spadkobierców

„Skarbówka” ogranicza  prawa spadkobierców, np. przy termomodernizacji   Organy podatkowe nie respektują praw spadkobierców do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych ich zmarłych bliskich Taka wykładnia prowadzi wręcz do likwidacji podatkowych praw spadkobierców RPO interweniuje w tej sprawie u minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej Z sygnałów docierających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że organy podatkowe stoją na niekorzystnym dla podatników stanowisku, polegającym na nierespektowaniu praw ...

Czytaj »

Fikcyjny wyrok TK

  Wyrok TK ws. utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych wciąż niewykonany. Interwencja Rzecznika Nadal nie jest wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uchyleniu przepisu, na którego mocy określone grupy osób utraciły członkostwo spółdzielni mieszkaniowych  Mimo wyroku nie mogą one uzyskać czy odzyskać członkostwa i co za tym idzie nie mogą głosować nad uchwałami spółdzielni ani  kandydować do rady nadzorczej Ochrona praw obywateli ...

Czytaj »

Zamek w Stobnicy legalny

Zapadła decyzja w sprawie Zamku w Stobnicy. W dniu 6 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Obornikach umorzył postępowanie, stwierdzając, iż czyny zarzucane Klientom Kancelarii nie zawierają znamion czynu zabronionego. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że strony postępowania administracyjnego, tj. inwestora, nie można obciążać odpowiedzialnością za braki legislacyjne leżące po stronie prawodawcy. Sąd uznał, iż powierzchnia inwestycji wskazana przez inwestora ...

Czytaj »

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Ministerstwo chce namawiać samorządy, żeby inwestowały w budownictwo komunalne i socjalne. Mogą korzystać z funduszu dopłat, z którego można pokryć 60-80 proc. kosztów budowy albo remontów – powiedział Piotr Uściński. Priorytetem jest zwiększenie dostępności mieszkań. Dążymy do tego, by wskaźnik liczby mieszkań na 1 ...

Czytaj »

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak tego zrobić samymi zachętami – potrzebny jest mechanizm ekonomiczny. Tymczasem z nowego projektu ustawy suszowej zniknął pomysł tzw. podatku od betonozy. Podatek ten to jedna z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji. Utracona retencja, spowodowana betonowaniem powierzchni, ...

Czytaj »

Lokal zastępczy a remont

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że jeżeli rząd nie zmieni przepisów, obowiązek zapewnienia lokatorom lokali zamiennych spocznie wyłącznie na właścicielach budynków, którzy nie będą w stanie się z niego wywiązać. Z uwagi na ochronę lokatora przed nagłą utratą mieszkania przewidziano, że w razie tego wypowiedzenia lokatorowi ...

Czytaj »

Plany miejscowe inaczej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt nowelizacji przepisów, który ma m.in. usprawnić sporządzania planów miejscowych i uszczelnić procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W pierwszej kolejności niezbędne jest uszczelnienie procedury wydawania decyzji wz (o warunkach zabudowy – red.) poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji” – napisano w ...

Czytaj »

Główny geodeta u RPO

9 marca 2022 r. RPO Marcin Wiącek spotkał się z głównym geodetą kraju Waldemarem Izdebskim. Rozmowa, w której uczestniczyli również zastępca dyrektora zespołu Prawa Cywilnego BRPO Małgorzata Świętczak, naczelniczka Wydziału Cywilnoprawnego i Gospodarki Nieruchomościami w Zespole Prawa Cywilnego BRPO Joanna Lipnicka oraz główny koordynator ds. współpracy naukowej Maciej Grześkowiak, dotyczyła udostępniania przez Głównego Geodetę Kraju, za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 ...

Czytaj »

Kłopotliwa działka ze spadku

Gmina Opatów (woj. świętokrzyskie) otrzyma w spadku nieruchomość po zmarłym pensjonariuszu Domu Pomocy Społecznej. Tak się dzieje, jeżeli zmarła na terenie danej gminy osoba, nie miała rodziny i nie pozostawiła testamentu. W tym jednak przypadku, gmina z woj. świętokrzyskiego otrzyma działkę leżącą w woj. wielkopolskim. Jest to oddalona o ok. 500 km nieruchomość wstępnie wyceniania na 100 tys. zł. Zgodnie ...

Czytaj »

Zamek w Stobnicy legalny

Zamek w Stobnicy znów legalny. Sąd unieważnił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stobnicy – podaje PAP. W zeszłym roku GINB unieważnił pozwolenie na budowę. Inwestycja powstaje na granicy Puszczy Noteckiej, która należy do Obszarze Natura 2000.   Fot. Gazeta.pl Posiedzenie sądu było niejawne i odbyło się 12 stycznia – ustaliła PAP. ...

Czytaj »