Ukraina

Prawo

Jawne dane przestrzenne

31 października wchodzi w życie zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada na samorządy obowiązek tworzenia cyfrowych danych wektorowych na potrzeby planowania przestrzennego oraz ich publikację w ogólnodostępnych zbiorach. Znowelizowane przepisy wymuszą zmiany i ułatwią proces inwestycyjny. Ogólnodostępne dane to wielkie ułatwienie dla geodetów, inwestorów oraz zwykłych mieszkańców zainteresowanych kupnem gruntów. Zmiany w prawie ułatwią i przyspieszą ...

Czytaj »

Umowy nie zawarł. Spłaca dług

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, którą zawarła umowę Sąd wydał wyrok w tryb zaocznym, nie wysłuchując pozwanych – uznał bowiem sprawę za oczywistą Tymczasem w sprawie istniały wątpliwości. Bez ich wyjaśnienia sąd faktycznie uczynił obywatela stroną umowy – tylko dlatego, że mieszkał wraz z ...

Czytaj »

RPO o bezdomności

Marzy się nam, aby w ciągu najbliższych lat Polska stała się drugim po Finlandii państwem Europy, w którym rozwiązano problem bezdomności Oczekujemy przyjęcia przez władze obowiązku likwidacji w konkretnym czasie zjawiska bezdomności dzieci, kobiet i matek samodzielnie wychowujących dzieci Należałoby m.in. powołać pełnomocnika rządu do koordynowania działań różnych resortów w tym obszarze Pisze o tym do najwyższych władz Rzecznik Praw Obywatelskich i  ...

Czytaj »

Uwłaszczają, ale nie scalają

Właściciele gospodarstw rolnych przecinanych nowo powstającymi autostradami skarżą się na zbyt rzadkie postępowania scaleniowe gruntów; Zasadą staje się wywłaszczanie poszczególnych działek rolnych, z pominięciem uwzględnienia zmiany funkcjonowania gospodarstwa rolnego jako całości; W efekcie pozostała część działek nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania; Występują także problemy z dojazdem do „poszatkowanego” autostradą gospodarstwa Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg obywateli na ...

Czytaj »

Altany i garaże bez pozwolenia

Już 19 września zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy budowlane. Uproszczone zostaną procedury. Głównie dotyczyć będą obiektów niezbędnych w gospodarstwie rolnym, ale nie tylko. Od połowy września zmieniają się przepisy budowlane. Bez pozwolenia i zgłoszenia będzie można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, jak np. garaże, altany, przydomowe ganki, oranżerie i np. tarasy. Jest jednak pewne ograniczenie, a mianowicie powstające bez pozwolenia ...

Czytaj »

Granty WARP do prokuratury

Przy ulicy Piekary pojawiło się około 100 przedsiębiorców, którym nie udało się uzyskać grantu w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wspólnie podpisywano tu pisma, które trafią nie tylko do WARP, ale też m.in. Urzędu Marszałkowskiego. Każdy chętny może też wysłać pismo ze swoim sprzeciwem do tych instytucji. Chodzi o 95 milionów złotych dla przedsiębiorców, którzy przez koronawirusa nie mogli liczyć na ...

Czytaj »

Eksmisja ze „służbówki”

Choć generalnie większość lokatorów jest chroniona przed eksmisją na bruk, to ochrona ta nie dotyczy mieszkań służbowych, które są przyznawane, ale i opróżniane decyzją administracyjną. Chodzi np. o mieszkania przydzielane więziennikom, policjantom, czy funkcjonariuszom służb, a także o mieszkania, które trzeba opuścić ze względu na inwestycję infrastrukturalną (na podstawie specustaw). Jeśli ludzie stracą prawo do takiego mieszkania, to ani oni ...

Czytaj »

Ważą się losy Stobnicy

Wyniki postępowania mają być znane w połowie września.Wojewoda wielkopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego i gospodarczego na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Wniosek w tej sprawie złożył do wojewody prokurator okręgowy w Poznaniu. Przypomnijmy, że w połowie lipca do Wojewody Wielkopolskiego wpłynął sprzeciw Prokuratora Okręgowego w ...

Czytaj »

Gdy sąsiad nas „kameruje”

Sąd oddalił pozew „kamerowanych” dwóch małżeństw o zadośćuczynienie od sąsiadów, którzy założyli taki monitoring Ocenił, że naruszono prawo powodów do prywatności, wizerunku i głosu (bez ich wiedzy kamery nagrywały też rozmowy), ale nie przyznał im zadośćuczynienia Uzasadnił to m.in. tym, że krzywda nie była dolegliwa, między sąsiadami był zadawniony konflikt, a kamery założono dla ochrony mienia Tymczasem krzywdą powodów było ...

Czytaj »

Wyrok dla „czyściciela kamienic”

Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok pół roku więzienia dla Piotra Ś., czyli „czyściciela kamienic”, który był oskarżony o oszustwo starszej kobiety na łączną kwotę 7 tys. zł. Mężczyzna m.in. pobrał od niej 1 tys. za ogólnodostępną listę mieszkań. Wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z 5 lipca 2019 r. Piotr Ś. został skazany na pół ...

Czytaj »