Fotografia wnętrz

Prawo

Niejasny wykup mieszkań TBS

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących zasady sprzedaży mieszkań zakupionych na zasadzie kredytu preferencyjnego. W dniu 11 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której celem było umożliwienie przekształcania praw do ...

Czytaj »

Jak liczyć głosy na „walnym”?

Na tle spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich powstała wątpliwość dotycząca zasad liczenia głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej. W statutach wielu spółdzielni przyjęto zasadę określoną w ustawie prawo spółdzielcze, że przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosów „wstrzymujących się” w ogóle się nie uwzględnia. Natomiast ...

Czytaj »

Określone przepisy o wywłaszczeniu niekonstytucyjne

Kwestionowany przepis w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., na której w dniu złożenia wniosku o zwrot, a nie później niż przed 22 września 2004 r., zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał. 6 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...

Czytaj »

RPO: uporządkować stan prawny spółdzielczości

Od połowy 2007 roku rzecznik praw obywatelskich prowadzi korespondencję z ministrami kierującymi resortem budownictwa, dotyczącą problemów wynikających w praktyce z częstych zmian przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Resort podzielił szereg sygnalizowanych przez RPO wątpliwości, jednak nie podjął w tym zakresie jakiejkolwiek inicjatywy ustawodawczej. Do zagadnień poruszanych przez rzecznika należy kwestia rozliczania wkładów mieszkaniowych wpłaconych w związku z uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego ...

Czytaj »

Eksmisja do noclegowni, de facto na bruk?

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływają liczne skargi od obywateli dotyczące niedostatecznej – w ich ocenie – ochrony przed eksmisją na bruk. Negatywną ocenę obowiązujących regulacji podzielają organizacje społeczne zajmujące się pomocą dla osób bezdomnych. Szczególny niepokój budzą skargi dotyczące osób eksmitowanych na podstawie przepisu kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym komornik po bezskutecznym upływie 6 miesięcy, podczas których ...

Czytaj »

Uniwersytet Przyrodniczy przegrał ze szpitalem przy Lutyckiej spór o ziemię

Uniwersytet Przyrodniczy przegrał ponownie spór ze Szpitalem Wojewódzkim przy Lutyckiej w Poznaniu o ponad 20 hektarów ziemi. Uczelnia traci też kolejny hektar na rzecz sąsiedniego szpitala MSW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce wydał w lutym wyrok, aby wykreślić z ksiąg wieczystych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako użytkownika wieczystego terenu przy ulicach Lutyckiej, Strzeszyńskiej, Juraszów, po Dojazd. Spór trwa od ...

Czytaj »

Działki na Malcie należą do Poznania

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał stanowisko sądu niższej instancji i na mocy już prawomocnego wyroku Miasto Poznań nie zapłaci Drukarni i Księgarni św. Wojciecha za bezumowne korzystanie z terenów na Malcie. Po latach procesowania wyszło na jaw, że działki, do których prawo uzurpował sobie Kościół, należą jednak do miasta. Jesienią ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił pozew należącej do ...

Czytaj »

Garaż to luksus?

Resort administracji i cyfryzacji przygotował projekt, który nie tylko nie kończy absurdalnej dyskusji o podatku od garaży, ale jeszcze ją podgrzewa – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obecnie tylko część podatników płaci podatek od nieruchomości za garaż według 10-krotnie wyższej stawki niż za mieszkanie (stawka maksymalna od budynków pozostałych to 7,73 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a od mieszkalnych – ...

Czytaj »

Winnych nie ma, miasto zapłaci

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził ponad 2 mln zł odszkodowania na rzecz SAP-Property – dewelopera, który wybudował na poznańskim Grunwaldzie Dwór Marcelin. To już drugie odszkodowanie za błędy miejskich urzędników przy tej inwestycji. Zapłaci Miasto Poznań, czyli my, poznaniacy. Dwór Marcelin to dwa apartamentowce między ul. Marcelińską i Lubeckiego. Wybudowała je warszawska firma SAP-Property. Przed trzema laty poznański sąd potwierdził, ...

Czytaj »

Sąd Najwyższy: użytkowanie wieczyste wygasa, hipoteka pozostaje

Użytkownik wieczysty otrzymujący użytkowany grunt na własność w drodze decyzji administracyjnej, przejmuje go wraz z ustanowionymi na nim hipotekami – zdecydował Sąd Najwyższy. Początkiem sprawy było przejęcie przez gminę Rewal (woj. zachodniopomorskie) prawa do użytkowania wieczystego działki znajdującej się na terenie nadmorskiej miejscowości Pogorzelica. Działkę wcześniej użytkowała spółka, która jednak popadła w tarapaty finansowe i w roku 2006 zrzekła się ...

Czytaj »