Ukraina

Prawo

TRUST S.A. złożył wniosek o upadłość

Poznański deweloper TRUST S.A. złożył w sądzie wniosek o upadłość układową. Spółka nie poradziła sobie z wykupem obligacji. Wygląda na to, że upada kolejny deweloper, który nie poradził sobie z wykupem obligacji. Tym razem sprawa dotyczy poznańskiej spółki deweloperskiej TRUST S.A., która – jak wynika z ostatniego komunikatu – nie zdołała porozumieć się ze swoimi wierzycielami. Oby tylko obligatariusze i ...

Czytaj »

W Sejmie o prawie budowlanym

Posłowie zajęli się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Projekt m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziaływują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z przedstawieniem m.in. projektu budowlanego. Starosta będzie ...

Czytaj »

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty – wynika z kontroli NIK. W związku z ...

Czytaj »

Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wokół lotniska Ławica

56,7 tys. zł odszkodowania przyznał sąd właścicielom nieruchomości sąsiadującej z Portem Lotniczym Poznań-Ławica. To pierwszy wyrok związany z wprowadzeniem wokół lotniska tzw. obszaru ograniczonego użytkowania. Wyrok jest nieprawomocny. Pozew był możliwy dzięki ustaleniu wokół lotniska obszaru ograniczonego użytkowania (OOU). Właściciele nieruchomości z sąsiedztwa portu mogą się ubiegać o pieniądze na tzw. poprawę komfortu akustycznego oraz rekompensaty za spadek wartości nieruchomości. ...

Czytaj »

Ustawa o odwróconej hipotece wreszcie gotowa

W Sejmie odbyło się trzecie czytanie i pierwsze głosowanie nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym. Teraz czeka ją wizyta w Senacie, a potem u prezydenta. Nadal nieuregulowana pozostaje jednak sprawa tzw. renty hipotecznej, czyli podobnego produktu wprowadzonego w 2008 r. przez fundusze hipoteczne. Po kilku latach oczekiwań w końcu ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym została przyjęta. Odwrócona hipoteka to produktowa ...

Czytaj »

UOKiK dyscyplinuje deweloperów

W pierwszej połowie 2014 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 decyzji kwestionujących działania przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe lokale mieszkalne. Prawie wszyscy deweloperzy zobowiązali się do zaniechania lub zaniechali stosowania praktyk kwestionowanych przez urząd. Deweloperzy, którymi mogą być także spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego – czyli przedsiębiorcy oferujący nowe lokale mieszkalne – mają jednakowe obowiązki wobec konsumentów. Aby ...

Czytaj »

Sejm o energooszczędności

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawę uchwalono 25 lipca 2014 r. Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu ich certyfikacji energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ...

Czytaj »

Związek Miast Polskich podpisał porozumienie z działkowcami

Z terenów, na których są ogródki działkowe, będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy, nie tylko działkowcy – deklarują prezesi Polskiego Związku Działkowców i Związku Miast Polskich, którzy podpisali w piątek w Poznaniu porozumienie o współpracy. Związki mają też podjąć wspólne działania m.in. w sprawie statusu prawnego altan. Organizacje chcą współpracować, ponieważ – jak mówili ich przedstawiciele – dostrzegają znaczenie Rodzinnych Ogrodów ...

Czytaj »

MIiR i RPO o stowarzyszeniach działkowców

Elżbieta Bieńkowska, minister Infrastruktury i Rozwoju udzieliła informacji Irenie Lipowicz, rzecznikowi praw obywatelskich w odpowiedzi na jej wystąpienie z dnia 20 czerwca 2014 r. dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie przepisów przejściowych ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Minister IiR stwierdza, że jak słusznie zauważyła rzecznik, tezy dotychczasowych wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych na tle problematyki ogrodnictwa ...

Czytaj »

Konferencja nt. zmian w prawie budowlanym

Konferencja tematyczna, poświęcona zmianom w prawie budowlanym, odbyła się 24 lipca br. Celem konferencji było omówienie propozycji zmian ustawodawczych, zawartych w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Kodeks przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego powołana przez premiera. Mówiono także o nowelizacji ustawy prawo budowlane, przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Spotkaniu przewodniczyli wiceministrowie: Paweł Orłowski oraz Janusz Żbik. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji społecznych ...

Czytaj »