Ukraina

Prawo

Akt oskarżenia przeciwko operatorowi dźwigu

Prokuratura zakończyła postępowanie w sprawie wypadku dźwigu na terenie budowy dworca PKP w Poznaniu, do którego doszło 12 grudnia 2011 r. i skierowala do sądu akt oskarżenia. Podczas prac budowlanych na terenie Dworca Głównego PKP w Poznaniu przewrócił się żuraw budowlany i uderzył ramieniem w betonową konstrukcję budowli, w wyniku czego jeden z pracowników spadł z wysokości 6 m doznając ...

Czytaj »

Miasto zapłaci 19,5 miliona złotych odszkodowania?

Przed poznańskim Sądem Apelacyjnym toczyła się wczoraj (18 października) sprawa odszkodowania dla firmy Prime Developer z Krakowa, która przy ulicy Nadbrzeże chciała budować bloki. Jej plany pokrzyżowała Rada Miasta, która uchwaliła plan zagospodarowania nakazujący zachowanie zieleni w tym miejscu. Sąd Apelacyjny obniżył zasądzone odszkodowanie, ale miasto i tak musi zapłacić blisko 19,5 miliona złotych. Pierwszy wyrok w tej sprawie mówił, ...

Czytaj »

Odwrócona hipoteka potrzebna na już

Już ponad dwa i pół roku trwają prace nad ustawą o odwróconej hipotece. Niestety, niewiele wskazuje na to, by miały się szybko zakończyć, bo projektu ustawy jak nie było, tak nie ma. Prywatne firmy (tzw. fundusze hipoteczne) dawno już wyprzedziły działania legislatorów i na własną rękę wprowadziły w życie rozwiązanie alternatywne. Zamiast odwróconej hipoteki oferują „dożywotnią rentę hipoteczną”, która ma ...

Czytaj »

Nowości w umowach o rentę dożywotnią?

Jeszcze nie tak dawno projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym znajdował się w martwym punkcie. Dziś, na kanwie dyskusji o nierzetelności niektórych instytucji finansowych, Ministerstwo Gospodarki wraca do tematu umów o rentę dożywotnią. Same fundusze hipoteczne, które od kilku lat działają na polskim rynku, chcą odpowiednich, rządowych regulacji. Jak twierdzą, zła opinia innych podmiotów, źle wpływa na ich działalność. Ministerstwo ...

Czytaj »

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych poprawiona

Prezydent Polski Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która dostosowuje obecne przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W 2005 i 2010 roku trybunał stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów ustawy z 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodziło m.in. o przepisy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, odmienne niż te, jakie przewiduje Kodeks cywilny. Nowela uchyla przepisy, które zakwestionował trybunał. Zobowiązuje także zarządy ...

Czytaj »

RPO w sprawie opłaty legalizacyjnej samowoli

Rzecznik praw obywatelskich, na podstawie napływających skarg obywateli, zasygnalizował Sławomirowi Nowakowi, ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej problemy związane z instytucją legalizacji samowoli budowlanej. Istotą legalizacji samowoli budowlanej jest możliwość doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem bez konieczności orzekania nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. W celu zalegalizowania samowolnie wzniesionego obiektu konieczne jest przedstawienie przez inwestora ...

Czytaj »

Koszty procesu o wyodrębnienie lokalu

Obciążanie pozwanej spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu niezależnie od wyniku postępowania jest niezgodne z konstytucją. 27 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dotyczące kosztów postępowania sądowego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 491 zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym ...

Czytaj »

Prezydent podpisuje i skarży do TK ustawę o płatnościach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która umożliwi wypłacanie zaległych należności podwykonawcom za prace zrealizowane m.in. przy budowie autostrad. Jednocześnie zapowiada, że niektóre przepisy skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. – Prezydent nie kieruje ustawy w całości, ale tylko w tym zakresie, w jakim powoduje ona nierówność podmiotów wobec prawa, w szczególności eliminując możliwość dochodzenia roszczeń ze strony dużych ...

Czytaj »

Pomogliśmy w procedurach spadkowych

Unia Europejska uprościła formalności prawne związane z testamentami i sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Związane to jest także z dokumentami urzędowymi dotyczącymi dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia Europejskiego Poświadczenia Spadkowego. Dzięki rozporządzeniu zmniejszą się trudności prawne w sytuacji, gdy ...

Czytaj »

Sejm znowelizował ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Posłowie przyjęli w piątek zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowela ma dostosować przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego ws. uregulowania stanu prawnego. Trybunał Konstytucyjny już dwukrotnie: w 2005 i 2010 r. stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodzi o np. przeniesienia własności nieruchomości, czyli zapisy odmienne niż te, jakie przewiduje kodeks cywilny. Nowela ma ...

Czytaj »