Ukraina

Prawo

RPO w sprawie hipoteki odwróconej

Rzecznik praw obywatelskich otrzymuje sygnały ze strony obywateli, wskazujące na brak dostatecznej ochrony ich interesów na rynku usług finansowych. Problemy te widoczne są zwłaszcza w sytuacji klientów – osób starszych. Ta szczególnie wrażliwa grupa konsumentów jest również adresatem usług oferowanych pod zbiorczą nazwą „hipoteki odwróconej”. Brak unormowań regulujących umowę odwróconego kredytu hipotecznego umożliwia posługiwanie się pojęciem hipoteki odwróconej w odniesieniu ...

Czytaj »

Deweloperzy: natychmiast zmienić ustawę deweloperską

Zmiany są konieczne, żeby nie było deweloperskiej Amber Gold – twierdzą szefowie firm deweloperskich i chcą nowelizacji tak zwanej ustawy deweloperskiej, której zapisy obowiązują od końca kwietnia ubiegłego roku. Deweloperzy postulują m.in. ułatwienie zawierania umów rezerwacyjnych i umożliwienie rozliczania z klientem różnicy między rzeczywistą powierzchnią lokalu a projektem, o ile utrzymują się w granicach 2 proc. Mówią też o potrzebie ...

Czytaj »

Najem po partnerze homoseksualnym

Sąd Najwyższy – informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka – podjął uchwałę w sprawie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym. Zdaniem SN osobą pozostającą „faktycznie we wspólnym pożyciu” jest osoba, którą ze zmarłym najemcą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, nawet jeśli jest to osoba tej samej płci. Problem z interpretacją art. 691 k.c. pojawił się w sprawie XY, ...

Czytaj »

Zapis w księdze wieczystej jest kluczowy

W jednej z niedawnych uchwał, wiążących dla sądów, Sąd Najwyższy orzekł, że możliwe jest istnienie kilku postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. To budzi obawy, że możemy kupić nieruchomość od kogoś, kto nie jest jej prawnym spadkobiercą. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie, kto figuruje w księgach wieczystych. Tylko to gwarantuje, że – nawet jak zgłoszą się inni spadkobiercy – transakcja ...

Czytaj »

RPO do ministra sprawiedliwości: trzeba zmienić prawo dotyczące eksmisji

Rzecznik praw obywatelskich apeluje do ministra sprawiedliwości w sprawie ochrony praw właścicieli mieszkań, którzy czekają na eksmisję lokatorów niepłacących czynszu. Sprawy ciągną się latami, a w tym czasie właściciele nie dostają czynszu. Prawnicy radzą: nie trzeba jednak czekać na efekty interwencji RPO, można zażądać od gminy odszkodowania. Problemem jest przepis ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym nie można ...

Czytaj »

Wszystko o księdze wieczystej

Rejent Michał Wieczorek, rzecznik Poznańskiej Izby Notarialnej przedstawił założenia organizowanego już po raz trzeci przez samorząd notarialny Dnia Otwartego Notariatu Porozmawiaj z notariuszem – ogólnopolską akcję poradniczą. Tym razem poświęcona będzie temu, jak księga wieczysta może pomóc w ochronie własności. Honorowy patronat nad akcją objął minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, w Poznaniu imprezę patronatem objął Ryszard Grobelny, prezydent Poznania. W Poznaniu ...

Czytaj »

Orzeczenie TK w sprawie mienia zabużańskiego

Uzależnienie prawa do rekompensaty od zamieszkiwania przez byłego właściciela nieruchomości zabużańskich na kresach wschodnich 1 września 1939 r. jest niezgodne z konstytucją. 23 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Anny M. dotyczącą zasad ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 ...

Czytaj »

RPO przeciwko „czyścicielom” kamienic

Rzecznik praw obywatelskich poinformował szefa resortu sprawiedliwości, Jarosława Gowina, że poważny niepokój budzą opisywane w mediach przypadki drastycznego traktowania lokatorów przez nowych właścicieli zamieszkiwanych przez nich kamienic, mającego na celu zmuszenie ich do opuszczenia mieszkań. Jako przykłady działań tego rodzaju wymieniane są np. zalewanie mieszkań, dewastowanie budynku. Sygnalizowane są także: wyłączanie wody, ogrzewania i prądu, demontaż drzwi wejściowych i okien ...

Czytaj »

Można wywłaszczać teren pod drogi

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący zezwoleń na inwestycje drogowe i ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi. W wyroku nie podzielił stanowiska RPO w tej sprawie i uznał zaskarżone przepisy za zgodne z konstytucją. Zdaniem trybunału ograniczenia prawa własności nie są nadmierne, a drogi budowane są w interesie całego społeczeństwa, w tym także wywłaszczanych. Wyrok w ...

Czytaj »

Akt oskarżenia przeciwko operatorowi dźwigu

Prokuratura zakończyła postępowanie w sprawie wypadku dźwigu na terenie budowy dworca PKP w Poznaniu, do którego doszło 12 grudnia 2011 r. i skierowala do sądu akt oskarżenia. Podczas prac budowlanych na terenie Dworca Głównego PKP w Poznaniu przewrócił się żuraw budowlany i uderzył ramieniem w betonową konstrukcję budowli, w wyniku czego jeden z pracowników spadł z wysokości 6 m doznając ...

Czytaj »