Ukraina

Prawo

Eksmisja w czasach zarazy

Zakaz eksmisji z mieszkań w pandemii – co z prawami właścicieli? RPO pisze do MS Zakaz wprowadzono ze względów humanitarnych wobec osób, których sytuacja majątkowa pogorszyła się wskutek pandemii, co uniemożliwiło im regulowanie zobowiązań RPO nie kwestionuje zasadności zakazu – zwraca zaś uwagę że objął on głównie tych, którym opuszczenie mieszkania nakazano jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii A właściciele nie ...

Czytaj »

Trwa chaos w spółdzielniach

Niekonstytucyjny przepis, przez który wiele osób straciło prawo bycia członkiem spółdzielni, właśnie utracił moc obowiązującą. Ustawodawca nie zdążył jednak zastąpić go w terminie nową regulacją. W czerwcu 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący zgodności z konstytucją art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy – ...

Czytaj »

Zmiany w spółdzielczych statutach

Wprowadzenie kadencyjności członków zarządu, zwiększenie jawności i przyznanie większych praw członkom spółdzielni. To kluczowe założenia przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu ustawy wprowadzającego zmiany w prawie spółdzielczym i ustawie o własności lokali. O planowanej reformie „DGP” informował jako pierwszy w grudniu 2020 r. Projekt zakłada, że członków zarządu będzie wybierać walne zgromadzenie, co ma pozwolić na jak najlepsze ...

Czytaj »

Nowe zarzuty dot. Stobnicy

Inwestorzy słynnego zamku, który powstanie w Stobnicy, mają nowe problemy. Jak informuje money.pl poznańska prokuratura, postawiono im nowe zarzuty. Te nie są związane jednak z budową zamku. – Chodzi o zupełnie inne śledztwo – tłumaczą nam prokuratorzy. Nowe zarzuty dla inwestorów zamku w Stobnicy. Chodzi m.in. o fałszowanie dokumentów Zamek w Stobnicy. – Dymitrowi N., Pawłowi N. oraz Tymoteuszowi N. ...

Czytaj »

Będzie rzecznik lokatorów?

Powstanie funkcja rzecznika praw lokatorów i spółdzielców? Jest pomysł, ale droga jeszcze daleka Zagadnienia związane z najmem czy też gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym nie należą do kompetencji organów administracji państwowej, lecz przede wszystkim do organów samorządu terytorialnego – przypomina biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich oceniając senacki projekt ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów. Wzmocnienie pozycji lokatorów i stworzenie możliwości ...

Czytaj »

Termoizolacja od nowa

Do końca marca 2021 r. rząd przyjmie Długoterminową Strategię Renowacji, która zakłada termomodernizację polskich budynków. Wymaga jej co najmniej 160 tys. domów wielorodzinnych i około 4 mln jednorodzinnych w Polsce – oznajmiła wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii Anna Kornecka. Minister podkreśliła, że budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za około 40 proc. emisji gazów cieplarnianych. Anna Kornecka przewiduje, że fala ...

Czytaj »

Zmiany w prawie budowlanym

Oto niektóre zmiany w prawie budowlanym, które będą obowiązywać w 2021 roku. M.in. mają zacząć obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim będą musiały odpowiadać budynki i ich usytuowanie – WT 2021. Dotyczą one przede wszystkim energooszczędności przegród zewnętrznych budynków i zaostrzają przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród. Od 2021 roku współczynnik ten nie będzie mógł przekraczać poziomów: 0,20 W/(m2·K) ...

Czytaj »

Odwracanie wywłaszczenia

Ogrodzenie domu stoi na działce, którą ujęto w decyzji wywłaszczeniowej – mimo że nowa droga przebiega trochę dalej. Okazało się, że przepisy nie pozwalają na zwrot tej ziemi. RPO przystąpił przed TK do skargi konstytucyjnej obywateli w sprawie zasad odzyskiwania nieruchomości niepotrzebnie wywłaszczonych na podstawie specustawy drogowej. Problem prawny wynikł przy budowie drogi gminnej, pod którą wywłaszczono kilka działek. Droga ...

Czytaj »

Wspólnota nie zamknie wody

Wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie podejmować decyzji o odłączeniu dostaw jakichkolwiek mediów do poszczególnych lokali. Stanowi to zarówno naruszenie zasad współżycia społecznego, jak i przekroczenie nadanych przez ustawodawcę wspólnocie uprawnień. Do takiego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Krakowie. To kolejny dowód na to, że wyciąganie odpowiedzialności wobec wspólnotowych dłużników jest trudne. Sprawa zaczęła się w marcu 2017 r., kiedy na ...

Czytaj »

Wojewoda odwołany za Stobnicę

Łukasz Mikołajczyk odwołany z funkcji wojewody wielkopolskiego Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Mariusza Kamińskiego – ministra spraw wewnętrznych i administracji, odwołał Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego. Dymisja Mikołajczyka ma związek z kontrowersjami wokół budowy zamku w Stobnicy. Jego obowiązki tymczasowo wykonywać będzie I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.   Były wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk – Paweł Supernak / PAP „Powodem ...

Czytaj »