Ukraina

Prawo

RPO w sprawie dodatków mieszkaniowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie systemu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. Obowiązujący system wypłaty dodatków mieszkaniowych ma na celu zapewnienie, że wypłacane środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich konieczna jest jednak zmiana przepisów regulujących przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych w sposób, który pozwoli na ochronę konstytucyjnego prawa ...

Czytaj »

„Czyściciele” kamienic przed sądem

Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald skierowała do sądu akt oskarżenia m. in. przeciwko Piotrowi Ś. i Pawłowi Ż., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Mieszkań i Ziemi, za nękanie lokatorów. Piotr Ś. i Paweł Ż. są oskarżeni o to, że w okresie od maja 2012 r. do sierpnia 2012 r. w Poznaniu w budynku przy ul Stolarskiej, będąc zobowiązani do zapewnienia i ...

Czytaj »

Wielomilionowe odszkodowania za nieprzemyślane decyzje urzędników

Według szacunków władz Poznania nawet 1 mld zł mogą w najbliższych latach sięgnąć roszczenia związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejne wyroki sądów przyznające inwestorom i deweloperom odszkodowania mogą oznaczać drastyczne cięcia wydatków w niemal każdej dziedzinie. Kłopoty budżetowe z kolei mogą zagrozić miejskim inwestycjom, również tym współfinansowanym ze środków unijnych. Eksperci przestrzegają, że to nie tylko problem poznański. ...

Czytaj »

NSA: Podatek od umowy dożywocia

Ten, kto przed upływem pięciu lat od zakupu mieszkania oddaje je najbliższym w zamian za opiekę w ramach umowy dożywocia musi zapłacić podatek dochodowy od wartości rynkowej tego mieszkania – orzekł NSA. Takie umowy są zawierane najczęściej przez osoby starsze, często chore. W zamian za przeniesienie własności swojego domu lub mieszkania mają prawo do opieki i utrzymania. Zgodnie z art. ...

Czytaj »

Miasta tracą miliony z powodu planów

Plany zagospodarowania przestrzennego zamiast porządkować miejskie przestrzenie i zapewniać rozwój samorządów, stały się ich zmorą. Szczególnie dla tych miast, które wprowadzały je pospiesznie. Błędne zatwierdzenie planów w Poznaniu doprowadziło do pozwów sądowych, które ostatecznie mogą doprowadzić do łącznych odszkodowań sięgających miliarda złotych. Błędnie zatwierdzane plany to także problem dla deweloperów, bo blokują im inwestycje na lata. Konsekwencje tego są takie, ...

Czytaj »

Czy pracownik spółdzielni jest „osobą trzecią”?

Rzecznik praw obywatelskich skierował wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów określających zasady realizacji prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do wglądu w umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Rzecznik praw obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Czy osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej jest osobą trzecią w rozumieniu art. 8 (1) ust. 1 ustawy z dnia 15 ...

Czytaj »

RPO w sprawie hipoteki odwróconej

Rzecznik praw obywatelskich otrzymuje sygnały ze strony obywateli, wskazujące na brak dostatecznej ochrony ich interesów na rynku usług finansowych. Problemy te widoczne są zwłaszcza w sytuacji klientów – osób starszych. Ta szczególnie wrażliwa grupa konsumentów jest również adresatem usług oferowanych pod zbiorczą nazwą „hipoteki odwróconej”. Brak unormowań regulujących umowę odwróconego kredytu hipotecznego umożliwia posługiwanie się pojęciem hipoteki odwróconej w odniesieniu ...

Czytaj »

Deweloperzy: natychmiast zmienić ustawę deweloperską

Zmiany są konieczne, żeby nie było deweloperskiej Amber Gold – twierdzą szefowie firm deweloperskich i chcą nowelizacji tak zwanej ustawy deweloperskiej, której zapisy obowiązują od końca kwietnia ubiegłego roku. Deweloperzy postulują m.in. ułatwienie zawierania umów rezerwacyjnych i umożliwienie rozliczania z klientem różnicy między rzeczywistą powierzchnią lokalu a projektem, o ile utrzymują się w granicach 2 proc. Mówią też o potrzebie ...

Czytaj »

Najem po partnerze homoseksualnym

Sąd Najwyższy – informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka – podjął uchwałę w sprawie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym. Zdaniem SN osobą pozostającą „faktycznie we wspólnym pożyciu” jest osoba, którą ze zmarłym najemcą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, nawet jeśli jest to osoba tej samej płci. Problem z interpretacją art. 691 k.c. pojawił się w sprawie XY, ...

Czytaj »

Zapis w księdze wieczystej jest kluczowy

W jednej z niedawnych uchwał, wiążących dla sądów, Sąd Najwyższy orzekł, że możliwe jest istnienie kilku postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. To budzi obawy, że możemy kupić nieruchomość od kogoś, kto nie jest jej prawnym spadkobiercą. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie, kto figuruje w księgach wieczystych. Tylko to gwarantuje, że – nawet jak zgłoszą się inni spadkobiercy – transakcja ...

Czytaj »