Ukraina

Prawo

RPO w sprawie opłaty legalizacyjnej samowoli

Rzecznik praw obywatelskich, na podstawie napływających skarg obywateli, zasygnalizował Sławomirowi Nowakowi, ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej problemy związane z instytucją legalizacji samowoli budowlanej. Istotą legalizacji samowoli budowlanej jest możliwość doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem bez konieczności orzekania nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. W celu zalegalizowania samowolnie wzniesionego obiektu konieczne jest przedstawienie przez inwestora ...

Czytaj »

Koszty procesu o wyodrębnienie lokalu

Obciążanie pozwanej spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu niezależnie od wyniku postępowania jest niezgodne z konstytucją. 27 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dotyczące kosztów postępowania sądowego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 491 zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym ...

Czytaj »

Prezydent podpisuje i skarży do TK ustawę o płatnościach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która umożliwi wypłacanie zaległych należności podwykonawcom za prace zrealizowane m.in. przy budowie autostrad. Jednocześnie zapowiada, że niektóre przepisy skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. – Prezydent nie kieruje ustawy w całości, ale tylko w tym zakresie, w jakim powoduje ona nierówność podmiotów wobec prawa, w szczególności eliminując możliwość dochodzenia roszczeń ze strony dużych ...

Czytaj »

Pomogliśmy w procedurach spadkowych

Unia Europejska uprościła formalności prawne związane z testamentami i sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Związane to jest także z dokumentami urzędowymi dotyczącymi dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia Europejskiego Poświadczenia Spadkowego. Dzięki rozporządzeniu zmniejszą się trudności prawne w sytuacji, gdy ...

Czytaj »

Sejm znowelizował ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Posłowie przyjęli w piątek zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowela ma dostosować przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego ws. uregulowania stanu prawnego. Trybunał Konstytucyjny już dwukrotnie: w 2005 i 2010 r. stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodzi o np. przeniesienia własności nieruchomości, czyli zapisy odmienne niż te, jakie przewiduje kodeks cywilny. Nowela ma ...

Czytaj »

To jednak zła ustawa

Przepisy ustawy deweloperskiej są potrzebne, ale wciąż mamy problemy z ich interpretacją – przyznaje Jacek Bielecki, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wątpliwości co do ich stosowania mają również notariusze, w tym poznański notariusz Zbigniew Tomaszkiewicz. – My się przygotowaliśmy do wejścia w życie tej ustawy, chociaż ona w wielu punktach jest niejasna i ciągle mamy problemy z interpretacją. Myślę, że ...

Czytaj »

Nowe Prawo zamówień publicznych może pogorszyć sytuację w branży budowlanej

Nowelizację Prawa zamówień publicznych krytykują przedsiębiorcy i eksperci. Chodzi przede wszystkim o przepis, który umożliwi wykluczenie wykonawcy, z powodu różnorakich błędów, z rynku zamówień publicznych na następne trzy lata. – To złe i korupcjogenne rozwiązanie – uważa Witold Jarzyński, ekspert Fundacji FOR. Jak dodaje, w efekcie może to doprowadzić do bankructwa wielu firm budowlanych. Ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju jest bardzo ...

Czytaj »

Ustawa deweloperska wciąż niejasna

Przepisy ustawy deweloperskiej są potrzebne, ale wciąż mamy problemy z ich interpretacją – przyznaje Jacek Bielecki, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wątpliwości co do ich stosowania mają również notariusze. W rezultacie problemy mają przede wszystkim nabywcy mieszkań. Do tego zmuszeni są do ponoszenia wyższych kosztów. Ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ma w ...

Czytaj »

Branża budowlana: potrzebne są zmiany w przepisach

Zapaść w branży budowlanej jest nieuchronna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że budżet na drogi zostanie zmniejszony w przyszłym roku z 29 mld zł na 7 mld zł. Dlatego branża proponuje zmiany w prawie dotyczące przetargów. – Ten czterokrotny spadek od największego publicznego inwestora musi się dramatycznie odbić na branży – mówi Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców ...

Czytaj »

Obciążenie hipoteką części ułamkowych niezgodne z konstytucją

Obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział nieruchomości, której część ułamkowa była przed podziałem obciążona hipoteką, jest niezgodne z konstytucją. Tym samym Trybunał Konstytucyjny podzielił wątpliwości Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. 10 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto Wydział XII Cywilny dotyczące podziału nieruchomości i obciążenia hipoteką. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis rozstrzyga konflikt ...

Czytaj »