Ukraina

Prawo

Nowe Prawo zamówień publicznych może pogorszyć sytuację w branży budowlanej

Nowelizację Prawa zamówień publicznych krytykują przedsiębiorcy i eksperci. Chodzi przede wszystkim o przepis, który umożliwi wykluczenie wykonawcy, z powodu różnorakich błędów, z rynku zamówień publicznych na następne trzy lata. – To złe i korupcjogenne rozwiązanie – uważa Witold Jarzyński, ekspert Fundacji FOR. Jak dodaje, w efekcie może to doprowadzić do bankructwa wielu firm budowlanych. Ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju jest bardzo ...

Czytaj »

Ustawa deweloperska wciąż niejasna

Przepisy ustawy deweloperskiej są potrzebne, ale wciąż mamy problemy z ich interpretacją – przyznaje Jacek Bielecki, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wątpliwości co do ich stosowania mają również notariusze. W rezultacie problemy mają przede wszystkim nabywcy mieszkań. Do tego zmuszeni są do ponoszenia wyższych kosztów. Ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ma w ...

Czytaj »

Branża budowlana: potrzebne są zmiany w przepisach

Zapaść w branży budowlanej jest nieuchronna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że budżet na drogi zostanie zmniejszony w przyszłym roku z 29 mld zł na 7 mld zł. Dlatego branża proponuje zmiany w prawie dotyczące przetargów. – Ten czterokrotny spadek od największego publicznego inwestora musi się dramatycznie odbić na branży – mówi Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców ...

Czytaj »

Obciążenie hipoteką części ułamkowych niezgodne z konstytucją

Obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział nieruchomości, której część ułamkowa była przed podziałem obciążona hipoteką, jest niezgodne z konstytucją. Tym samym Trybunał Konstytucyjny podzielił wątpliwości Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. 10 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto Wydział XII Cywilny dotyczące podziału nieruchomości i obciążenia hipoteką. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis rozstrzyga konflikt ...

Czytaj »

Ustawa o działkach niezgodna z konstytucją

Dzisiaj 11 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą aż 24 z 50 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. 28 czerwca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek prof. Lecha Gardowskiego, byłego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności ze wskazanymi we wniosku wzorcami konstytucyjnymi całej ustawy z dnia 8 lipca ...

Czytaj »

Obywatelstwo a dziedziczenie

Potomkowie osób, które po wojnie zadeklarowały polską narodowość, zachowali prawa do majątków w Polsce mimo swojego późniejszego wyjazdu do Niemiec i utraty polskiego obywatelstwa – wynika z uchwały Sądu Najwyższego podjętej 29 czerwca 2012 roku. Wcześniej orzeczenia były rozbieżne. Przepis ustawy z 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach stanowił, że nieruchomości będące własnością osób, które najpierw zadeklarowały ...

Czytaj »

Bezpłatny odpis z KRS przez internet

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło kolejną internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Usługa udostępniania jest bezpłatnie pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl.Pobrane druki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Nowa usługa wpływa na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez ułatwiony dostęp do informacji i ...

Czytaj »

Ryszard Grobelny uniewinniony

Sędzia Izabela Pospieska z Sądu Okręgowego w Poznaniu zgodnie z zaleceniami Alfreda Hitchcoka potęgowała napięcie. Miesiąc temu oświadczyła, że sąd rozważa zmianę kwalifikacji czynu, co by oznaczało skazanie, a w piątek 29 czerwca uniewinniła wszystkich oskarżonych w aferze „Kulczykparku”. Chodzi o transakcję, na której Poznań miał stracić 7 milionów złotych. Poza uniewinnieniem prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, nieoczekiwanej łaski trybunału doczekali ...

Czytaj »

Miejskie ogródki działkowe zagrożone

W czwartek 28 czerwca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Zakwestionowanie jej przepisów może oznaczać koniec zielonych ogródków w centrach miast. – Sprawa jest poważna, bo dotyczy nawet 5 milionów osób w całym kraju, ale również całych społeczeństw i miast – podkreślają działkowcy i dodają, że nie wierzą, by wyrok sędziów mógł być niekorzystny. Trybunał będzie rozpatrywał ...

Czytaj »

Zaliczenie nakładów użytkownika wieczystego

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zaliczania na poczet opłaty rocznej wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego. Na tle jednej ze skarg wyłoniły się wątpliwości co do treści art. 77 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 77 ust. 4 ...

Czytaj »