Ukraina

Prawo

Preferencje dla ,,zakładówek” dopuszczalne

Roszczenie najemcy o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed odpłatnym nabyciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jest zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu dotyczące roszczenia najemcy o przeniesienie własności dawnego mieszkania zakładowego nabytego odpłatnie przez spółdzielnię mieszkaniową od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub ...

Czytaj »

Spółki z Grupy PBG zawnioskują o upadłość układową

Trzy spółki z Grupy PBG dla ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy zawnioskują o upadłość układową. Trzy spółki z Grupy PBG tj. PBG, Hydrobudowa Polska oraz APRIVIA, podjęły decyzję o wystąpieniu do sądu o ochronę spółki, interesów wszystkich wierzycieli i swoich pracowników. Powodem złożenia wniosku jest trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych, brak całkowitego rozliczenia robót na kontrakcie ...

Czytaj »

SM Jeżyce wygrała z wojewodą

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji nakazujący Skarbowi Państwa – wojewodzie wielkopolskiemu zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce 105.445, 44 złotych tytułem zwrotu kosztów realizacji obowiązków związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Sąd uwzględnił także czynności związane z rozgraniczeniem nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który zapadł 2 lutego 2012 roku, uwzględnił częściowo ...

Czytaj »

Księga wieczysta nie dla każdego?

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich ustawa o księgach wieczystych i hipotece odmiennie reguluje kwestię wydawania odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych w wersji tradycyjnej oraz odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. Czy jest to rzeczywiście problem wyjaśnia notariusz Michał Wieczorek, rzecznik prasowy Izby Notarialnej. W przypadku odpisów elektronicznych – zauważa RPO – zasadą jest możliwość uzyskania odpisu księgi na żądanie każdego podmiotu, ...

Czytaj »

Mur Wechty znów na wokandzie

Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, który uniewinniał znanego dewelopera Dariusza Wechtę od zarzutu zagrożenia spowodowania katastrofy budowlanej. Chodzi o tak zwany mur oporowy na rzece Warcie. Zdaniem prokuratury mur powinien być konserwowany przez D. Wechtę. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy uniewinnił dewelopera. Uznał, że skoro mur utrzymuje w korycie Wartę, to powinno o niego ...

Czytaj »

Hipoteka odwrócona: będą dwie ustawy?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym powinna być niedługo gotowa. Kiedy? Trudno powiedzieć, prace nad projektem trwają już jakiś czas. Ministerstwo Gospodarki pracuje natomiast nad regulacjami, które dotyczyłyby umów dożywocia i renty dożywotniej, które oferowane są przez fundusze hipoteczne. Będą dwie odrębne ustawy? – W marcu tego roku otrzymaliśmy informację, iż w Ministerstwie Gospodarki powołano zespół, który ...

Czytaj »

Startuje ustawa deweloperska

W niedzielę, 29 kwietnia wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana potocznie ustawą deweloperską. Ponieważ dzień, na który przypadło rozpoczęcie obowiązywania nowych przepisów jest dniem wolnym od pracy, w praktyce deweloperzy są zobowiązani do ich stosowania od poniedziałku. Prospekt informacyjny Klientom, którzy w poniedziałek zechcą podpisać umowy przedwstępne na kupno mieszkania lub domu ...

Czytaj »

Alfons nie „ukrył” mieszkania

Maciej S. za czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby został prawomocnym wyrokiem – poza karą więzienia – zobowiązany także do zwrotu kwoty 128.033,31 złotych, czyli dochodu jaki osiągnął z pracy prostytutek. Chcąc uniknąć konsekwencji darował mieszkanie (jedyny jego majątek) siostrze już po ogłoszeniu wyroku. Szwindel wykrył urząd skarbowy. Skarb Państwa – naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda, zastępowany przez ...

Czytaj »

Energetyczny Goliat nadal walczy z Kórnikiem

Nic dwa razy się nie zdarza. Tylko w Starym Testamencie, Dawid, który pokonał Goliata mógł zostać królem. W polskich realiach prawnych gmina Kórnik, która dwa razy wygrała w sądach dwóch instancji odrzucających powództwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych, uległa w Sądzie Najwyższym. W wyniku wytycznych Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok i batalia o 65 milionów toczyć się będzie od początku. Sprawa ...

Czytaj »

Hałas F-16 obniżył wartość nieruchomości

Hałas wywoływany przez F-16 może być powodem spadku wartości nieruchomości – orzekł prawomocnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Na mocy werdyktu trybunału Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wypłaci małżeństwu S. kwotę 99.100 zł tytułem odszkodowania za szkodę majątkową obejmującą zmniejszenie wartości nieruchomości stanowiącej ich własność. Utworzenie strefy ograniczonego użytkowania wokół lotnisk ma umożliwić ludziom mieszkających w warunkach nadmiernego hałasu odszkodowanie. Kilka ...

Czytaj »