Prawo

23 miliony złotych odszkodowania za szkoły

Skarb Państwa, który reprezentował pozwanego wojewodę wielkopolskiego, na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu zapłaci archidiecezji poznańskiej 23 miliony złotych odszkodowania za bezumowne użytkowanie dwóch budynków szkół. Podstawą kościelnego roszczenia był fakt bezprawnego użytkowania dwóch budynków: VIII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Muzycznej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu, co było możliwe po nacjonalizacji tych nieruchomości przez państwo w 1956 roku. Kuria ...

Czytaj »

„Przezroczyste” reklamy lege artis

Wielkoformatowa reklama zasłaniająca okna mieszkania członka wspólnoty mieszkaniowej nie narusza jego dóbr osobistych – uznał, już prawomocnie, Sąd Apelacyjny w Warszawie. Odwoławczy trybunał oddalił apelację mieszkanki stolicy od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który we wrześniu 2009 r. odmówił uwzględnienia jej pozwu przeciw wspólnocie i agencji reklamowej. W precedensowym pozwie o ochronę dóbr osobistych Małgorzata Falęcka domagała się od pozwanych ...

Czytaj »

Ochrona klientów deweloperów

Słabsza pozycja klienta w stosunkach z deweloperem jest niedopuszczalna. Nie może być uznane za przyjazne obywatelowi państwo, w którym akceptowane jest obciążanie klienta całkowitym ryzykiem opóźnień w budowie, braku notarialnego przekazania nabytego mieszkania albo upadłości dewelopera – grzmi rzecznik praw obywatelskich. Od wielu lat biuro RPO jest informowane o licznych nieprawidłowościach, w tym braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ...

Czytaj »

Odbierasz mieszkanie – przygotuj się

Sprawny odbiór mieszkania bez usterek i w uzgodnionym terminie to prawo każdego klienta firmy deweloperskiej. Wszak mamy je zapisane w umowie. Jak wyegzekwować należne nam prawa i bezpiecznie odebrać mieszkanie? Zanim dojdzie do odbioru mieszkania podpisujemy umowę z deweloperem i już na tym etapie warto się zabezpieczyć:– W umowie powinny się znajdować zapisy szczegółowo określające sposób powiadomienia o gotowości do ...

Czytaj »

Kórnik wygrał z energetycznym gigantem

Kórnik nie musi zapłacić Polskim Sieciom Energetycznym ani złotówki. Sąd oddalił żądanie energetyków, którzy domagali się 65 mln złotych odszkodowania od gminy Kórnik w związku z niedokończoną budową sieci przesyłowej przebiegającej przez jej teren. Tak brzmi prawomocny już wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który został ogłoszony przez sędziego Bogdana Wysockiego. Tydzień wcześniej pozew PSE przeciwko gminie Kórnik rozpatrywał sąd w ...

Czytaj »

Co zeszpeci kampus UAM?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił 29 czerwca 2010 roku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz decyzję Prezydenta Miasta Poznania, reprezentującego Wydział Urbanistyki i Architektury, w sprawie wydania warunków zabudowy na działkach u zbiegu ulic Umultowskiej i Dzięgielowej. Sprawa już toczy się od dłuższego czasu. Inwestor Kazimierz G. mający działki w pobliżu kampusu UAM na Morasku, chce tam wznieść osiedle mieszkaniowe. ...

Czytaj »

Za źle wyliczony metraż płacą lokatorzy

Pomiary spółdzielczych mieszkań mogą pokazać, że mają one inny metraż niż w dokumentacji. Różnice mogą wynikać z błędów lub zastosowania różnych metod pomiarowych. Poszkodowani mogą się domagać zwrotu różnicy w czynszu tylko za ostatnie trzy lata – pisze Dziennik Gazeta Prawna. Trwający od połowy 2007 roku proces wykupu spółdzielczych mieszkań nie przebiega tak, jakby chcieli tego lokatorzy. W kolejnych spółdzielniach ...

Czytaj »

Księgi wieczyste w internecie – na przełom trzeba poczekać

Udostępnienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych poprawi dostęp do informacji o stanie prawnym nieruchomości. Prawdziwym przełomem dla rynku obrotu nieruchomościami będzie dopiero wydawanie elektronicznych odpisów z ksiąg wieczystych. Na to musimy jeszcze poczekać. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dziś, 16 czerwca przeglądarkę internetową ksiąg wieczystych prowadzonych w formie elektronicznej. Polacy uzyskali zdalny dostęp do 12 mln z 18,8 mln istniejących ...

Czytaj »

RPO: inne opłaty za użytkowanie wieczyste

Wielokrotnie informowaliśmy o problemie podnoszenia przez władze miast i gmin stawek za użytkowanie wieczyste. W sukurs nabijanym w butelkę – i to w majestacie prawa – posiadaczom przychodzi Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystosował do Cezarego Grabarczyka ministra infrastruktury pismo. W związku z napływającymi do Rzecznika Praw Obywatelskich skargami, w których skarżący podnoszą, że wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ...

Czytaj »

RPO i własność gruntów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wyjaśnienie do Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, dlaczego podległe mu organy nie realizują ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązkiem MSWiA było sporządzenie w terminie do 19 sierpnia 2009 r. zestawienia zbiorczego tych nieruchomości dla obszaru kraju na podstawie zestawień zbiorczych otrzymanych od wojewodów. ...

Czytaj »