Fotografia wnętrz

Prawo

UOKiK karze deweloperów łamiących prawa klientów

W ciągu ostatniego półrocza prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 13 decyzji nakazujących deweloperom zmienić postanowienia umowne, które naruszały interesy konsumentów. Np. pozwalające na podwyższenie ceny lokalu w przypadku zmian wskaźników określonych przez firmę, ale bez prawa odstąpienia przez klienta od umowy. Ponad połowa z tych postępowań zakończyła się dobrowolnym zobowiązaniem firm do zmiany praktyki, pozostałych UOKiK ukarał sankcjami ...

Czytaj »

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wyrobach budowlanych

Sejm uchwalił 30 kwietnia ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych pozwoli na zwiększenie efektywności kontroli organów nadzoru budowlanego i będzie lepiej chronić nabywców przed wyrobami niebezpiecznymi lub o gorszych właściwościach użytkowych niż deklarowane przez producenta. W ten sposób zmiany poprawią bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych. Zaproponowane w uchwalonym dokumencie ...

Czytaj »

Konserwator i urzędnicy uniewinnieni

– Ani uzasadnienie aktu oskarżenia, ani ujawnione podczas przewodu sądowego dowody nie wykazały, aby miejska konserwator zabytków i dwoje urzędników wydających zezwolenie na budowę kompleksu apartamentowców „Dwór Marcelin” celowo działali na czyjąkolwiek szkodę – mówiła sędzia Renata Żurowska z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. Dlatego sąd troje oskarżonych uniewinnił od stawianych im zarzutów. Za to na karę grzywny w wysokości ...

Czytaj »

„Dwór Marcelin” czeka na wyrok

W czwartek 29 kwietnia, w samo południe, w sali 108 Sądu Rejonowego w Poznaniu ma zapaść wyrok w głośnej sprawie nieprawidłowości, których dopuścili się – zdaniem prokuratury – urzędnicy miejscy, wydając zgodę na budowę Dworu Marcelin. Prokurator dla głównego oskarżonego zażądał sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, dla pozostałych kar po 4 miesiące pozbawienia wolności, także w zawieszeniu. ...

Czytaj »

Odziedziczyłeś nieruchomość? Trochę poczekasz, aby nią dysponować

W przypadku śmierci właściciela nieruchomości spadkobiercy powinni jak najszybciej wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Alternatywą może być skorzystanie z usług notariusza. Korzyścią z wyboru tej drugiej drogi jest skrócenie czasu postępowania spadkowego. W celu ochrony praw spadkobiercy, w trakcie toczącego się postępowania można dokonać odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Spadkobiercy nie muszą spieszyć się z wystąpieniem do ...

Czytaj »

Właściciele mogą odzyskać swoje działki

Właściciele, którzy zostali zmuszeni do sprzedania swoich działek Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) na podstawie prawa odkupu, mogą je teraz odzyskać – przypomina Dziennik Gazeta Prawna. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis, na podstawie którego odbywała się przymusowa sprzedaż nieruchomości, narusza prawo własności. – Prawo odkupu zostało ukształtowane w sposób naruszający prawo do swobodnego zachowania własności przez właściciela – argumentował decyzję sędzia ...

Czytaj »

Gmina musi dać lokal socjalny

Prawo do żądania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego jest zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. 8 kwietnia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny dotyczące prawa do żądania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego. Sędziowie orzekli, że art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ...

Czytaj »

Energetyczny spór trwa

Wbrew nadziejom mieszkańców kilku wsi gminy Kórnik jak i kórnickiego samorządu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ogłosił we wtorek, 30 marca wyroku w sprawie skargi Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Decyzją tą nadzór budowlany uchylił Polskim Sieciom pozwolenie na użytkowanie jednego z odcinków linii energetycznej w gminie Kórnik. Przeciwko lokalizacji 70-metrowych, a ...

Czytaj »

Jest biegły do „Kulczykparku”

Prezes Krajowej Izby Urbanistów pozytywnie odpowiedział na prośbę Sądu Okręgowego w Poznaniu i wyznaczy biegłego, który – tak jak sobie tego życzą: sąd, prokurator i obrońcy – potrafi „czytać” urbanistyczne mapy oraz stosowną dołączoną do map dokumentację oraz odpowie jaki właściwie grunt miasto Poznań sprzedało Grażynie Kulczyk – teren inwestycyjny czy park. Kwestia wyceny gruntu, przy czym obstawał oskarżyciel publiczny, ...

Czytaj »

Strach przed anarchistami

Policyjne pachołki wzdłuż ulicy Młyńskiej na wysokości Sądu Rejonowego w Poznaniu; przy wejściu do sądu każdy był legitymowany i musiał przejść przez specjalne bramki pod czujnym okiem policji. Czyżby proces terrorystów? Nie. Po prostu w sądowej sali nr 1 odbyła się licytacja jednej z działek, na której usytuowany jest w stojącym tam pustostanie skłot Rozbrat. Działka należała kiedyś do firmy ...

Czytaj »