Ukraina

Prawo

Ławica i Tor Poznań nie dla Foksowiczów

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za nieważne decyzje wojewody poznańskiego z 1991 roku i ministra rolnictwa z 1992 roku przyznające spadkobiercom Mateusza Foksowicza prawa do 180 hektarów ziemi położonej na terenach Toru Poznań i lotniska Ławica. Ostatnia rozprawa przed sądem w Warszawie toczyła się w bardzo napiętej atmosferze. Były na niej obecne wszystkie osoby zainteresowane tym wielkim majątkiem. Zawód ...

Czytaj »

Deweloperzy narzucają umowy

Deweloperzy podpisując akty notarialne wymuszają na swoich klientach udzielenie im pełnomocnictwa do reprezentowania i podejmowania uchwał na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej. Nabywca lokalu zostaje bardzo często postawiony przed faktem dokonanym. Taka praktyka to ograniczenie interesów właścicieli nabywanych mieszkań – pisze Dziennik Gazeta Prawna. Zawierając umowę przedwstępną klient wpłaca znaczną część pieniędzy, po czym czekając na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu ...

Czytaj »

Poznań zapłaci za Dwór Marcelin

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał w piątek, 10 września, że Miasto Poznań musi zapłacić ponad 1,2 mln zł razem z odsetkami spółce Sap-Property – inwestorowi, który zbudował budynek apartamentowy Dwór Marcelin przy ul. Marcelińskiej. Odszkodowanie to orzeczono za roczny przestój inwestycji, spowodowany wadliwym pozwoleniem na budowę wydanym przez urzędników miejskich, które zostało uchylone przez wojewodę. Kilka miesięcy temu Sąd Rejonowy ...

Czytaj »

Bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w Poznaniu

Radni Poznania przyjęli uchwałę określającą zasady podwyższenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i nieruchomości rolnych oraz warunki ich udzielania. Zgodnie z uchwałą podwyższona została wysokość stawki procentowej udzielanych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, ustalonej w art. ...

Czytaj »

Spór o oporowy mur

Kolejna odsłona procesu karnego, w którym prokuratura przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto oskarża Dariusza Wechtę – znanego poznańskiego dewelopera – o zaniedbania przy obowiązkowej konserwacji muru oporowego na Warcie, nie przyniosła żadnych nowych rozstrzygnięć. Ponieważ nie stawił się świadek, dyrektor wydziału urzędu odpowiedzialnego za sprawy wodne i melioracyjne, zdawać by się mogło, że proces zakończy się po pięciu minutach. ...

Czytaj »

Rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych nieruchomistów

30 lipca br. minister infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego ...

Czytaj »

Skuteczne monitorowanie spółdzielni przez ministra

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra infrastruktury w sprawie możliwości skutecznego monitorowania przez resort działalności spółdzielni mieszkaniowych. Do rzecznika praw obywatelskich wpływa wiele skarg dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych, których częstym wątkiem są uprawnienia przysługujące ministrowi do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wobec spółdzielni mieszkaniowych. Skarżący mają zastrzeżenia co do realnej możliwości oddziaływania ministra na spółdzielnie mieszkaniowe. Obowiązek dokonywania lustracji ...

Czytaj »

RPO wnioskuje o zdefiniowanie powierzchni użytkowej

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra infrastruktury w sprawie zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali. Rzecznik podnosi, że na tle skarg kierowanych do jej biura oraz analizy treści przepisów odnoszących się do zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali, pojawił się problem kolizji norm zawartych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ...

Czytaj »

23 miliony złotych odszkodowania za szkoły

Skarb Państwa, który reprezentował pozwanego wojewodę wielkopolskiego, na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu zapłaci archidiecezji poznańskiej 23 miliony złotych odszkodowania za bezumowne użytkowanie dwóch budynków szkół. Podstawą kościelnego roszczenia był fakt bezprawnego użytkowania dwóch budynków: VIII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Muzycznej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu, co było możliwe po nacjonalizacji tych nieruchomości przez państwo w 1956 roku. Kuria ...

Czytaj »

„Przezroczyste” reklamy lege artis

Wielkoformatowa reklama zasłaniająca okna mieszkania członka wspólnoty mieszkaniowej nie narusza jego dóbr osobistych – uznał, już prawomocnie, Sąd Apelacyjny w Warszawie. Odwoławczy trybunał oddalił apelację mieszkanki stolicy od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który we wrześniu 2009 r. odmówił uwzględnienia jej pozwu przeciw wspólnocie i agencji reklamowej. W precedensowym pozwie o ochronę dóbr osobistych Małgorzata Falęcka domagała się od pozwanych ...

Czytaj »