Prawo

Energetyczny spór trwa

Wbrew nadziejom mieszkańców kilku wsi gminy Kórnik jak i kórnickiego samorządu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ogłosił we wtorek, 30 marca wyroku w sprawie skargi Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Decyzją tą nadzór budowlany uchylił Polskim Sieciom pozwolenie na użytkowanie jednego z odcinków linii energetycznej w gminie Kórnik. Przeciwko lokalizacji 70-metrowych, a ...

Czytaj »

Jest biegły do „Kulczykparku”

Prezes Krajowej Izby Urbanistów pozytywnie odpowiedział na prośbę Sądu Okręgowego w Poznaniu i wyznaczy biegłego, który – tak jak sobie tego życzą: sąd, prokurator i obrońcy – potrafi „czytać” urbanistyczne mapy oraz stosowną dołączoną do map dokumentację oraz odpowie jaki właściwie grunt miasto Poznań sprzedało Grażynie Kulczyk – teren inwestycyjny czy park. Kwestia wyceny gruntu, przy czym obstawał oskarżyciel publiczny, ...

Czytaj »

Strach przed anarchistami

Policyjne pachołki wzdłuż ulicy Młyńskiej na wysokości Sądu Rejonowego w Poznaniu; przy wejściu do sądu każdy był legitymowany i musiał przejść przez specjalne bramki pod czujnym okiem policji. Czyżby proces terrorystów? Nie. Po prostu w sądowej sali nr 1 odbyła się licytacja jednej z działek, na której usytuowany jest w stojącym tam pustostanie skłot Rozbrat. Działka należała kiedyś do firmy ...

Czytaj »

Ustawowy odkup gruntów rolnych przez ANR jest niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad obrotu gruntami rolnymi i orzekł, że art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest niezgodny z konstytucją. Nie zakwestionował natomiast przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje ...

Czytaj »

Farma wiatrowa w Damasławku unieważniona

Ze względu na istotne naruszenie prawa wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał dziś (18 marca) rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Damasławek w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w tejże gminie. Zdaniem wojewody uchwała jest niezgodna z zasadami sporządzania planu miejscowego. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru – wojewoda – wykazał m.in. ...

Czytaj »

Opłata za deszczówkę bezprawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że uchwała Rady Miasta Poznania ze stycznia 2009 r. wprowadzająca opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, czyli tzw. deszczówkę została uchwalona z naruszeniem prawa. Sąd orzekł również, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana. Skargę na uchwalone przez poznańskich radnych przepisy złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Grunwald”. Rada Miasta Poznania uchwałą ze stycznia 2009 ...

Czytaj »

Konin skarży ministerstwo

Urząd Miejski w Koninie zaskarżył do sądu Ministerstwu Infrastruktury. Pozew dotyczy zwrotu ponad 7 milionów złotych, które miasto miało otrzymać za budowę drugiego mostu na Warcie, lecz resort ich odmówił. Pieniądze te miały być wypłacone po rozliczeniu inwestycji, jednak nigdy do Konina nie dotarły. Konin na budowę mostu otrzymał dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Pieniądze płacono w transzach. Ostatnią ...

Czytaj »

20 tysięcy złotych za lód na schodach

Nieodśnieżenie chodnika przed posesją może bardzo drogo kosztować. W przyszłym tygodniu do sądu ma trafić sprawa o zadośćuczynienie za upadek na zaśnieżonych i oblodzonych schodach przed centrum Plaza. Poszkodowana domaga się 20 tysięcy złotych odszkodowania. Przed rokiem, dzień po świętach Bożego Narodzenia pani Agnieszka będąca w 8 miesiącu ciąży wybrała się na zakupy do centrum Plaza. Gdy wychodziła z niego ...

Czytaj »

Wyceny nieruchomości niezgodne z konstytucją

Zasady wyceny nieruchomości są niezgodne z konstytucją. 9 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące zasad wyceny nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, ...

Czytaj »

Dawid znów wygrał z Goliatem

Gmina Kórnik nie musi zapłacić Polskim Sieciom Energetycznym ponad 65 milionów złotych. Sąd Okręgowy w Poznaniu w środę, 3 lutego, oddalili pozew PSE przeciwko samorządowi w Kórniku, uznając, że zawarta w 2005 roku umowa gwarantująca PSE, iż zrealizują energetyczną inwestycję, była nieważna i nie mogła wywołać jakichkolwiek skutków prawnych. Proces rozpoczął się tydzień temu. Sąd chciał, aby strony podjęły rozmowy ...

Czytaj »