Prawo

Śmierć kredytobiorcy a spłata zobowiązań kredytowych

Wzrastająca rola kredytu wykorzystywanego jako narzędzie konsumpcji bądź w praktyce jedynego instrumentu prowadzącego do polepszenia sytuacji życiowej wielu osób (nabycie mieszkania, domu) w połączeniu z wydłużającym się okresem, na który banki pożyczają osobom fizycznym pieniądze powoduje, iż aktualna staje się problematyka śmierci kredytobiorcy. Zdarzenie to ma istotny wpływ na: – możliwość faktycznego wykonania zobowiązania kredytowego (spłata kredytu, pożyczki zgodnie z ...

Czytaj »

Fortel adwokata

– Czy świadek zapoznał się z dokumentacją opracowań historycznych o parku im. Jana Henryka Dąbrowskiego – pytał wczoraj Jerzego B. adwokat Piotr Ostafi. -Tak – odpowiedział świadek. – A zna pan opracowanie Humboldta o fortach poznańskich? – Raczej, tak – powiedział Jerzy B. Trzeba dodać, że ani Alexsander ani Wilhelm von Humboldtowie nic takiego nie napisali… – Wysoki sądzie. To ...

Czytaj »

Inżynier budownictwa uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych

Na mocy ustawy zmiającej zapisy Prawa budowlanego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami inżynierowie budownictwa będą uprawnieni do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do sporządzania świadectw o inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Ma on na celu m.in. określenie sytuacji, w których powstaje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego i poszerza ...

Czytaj »

Mieszkania w TBS na sprzedaż?

Najemcy mieszkań w TBS-ach mają mieć możliwość wykupu swoich lokali na własność. Dziennik Gazeta Prawna dotarła do przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu ustawy, który umożliwi wolnorynkowy obrót takimi mieszkaniami. Przepisy mają zacząć obowiązywać od początku 2011 roku. – Chcemy zakończyć prace nad tym projektem do połowy grudnia i wtedy przekazać go do opinii publicznej i konsultacji. Mamy nadzieję, że rozpoczęcie ...

Czytaj »

W części Szczepankowa nie można budować domów

Na części działek na Szczepankowie nie można wybudować domów, ponieważ nie dochodzi do nich kanalizacja. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabrania natomiast budowy szamb – informuje portal epoznan.pl. Miasto nie zgadza się, by ich właściciele wykopali szamba, gdyż w tej okolicy pod ziemią jest rezerwowe źródło wody pitnej dla Poznania. Ludzie czują się oszukani. Jeszcze w pierwszej połowie tego roku nie ...

Czytaj »

Przestrzenny widok parku

Już po raz trzeci rozprawa przeciwko oskarżonym w aferze tzw. „Kulczykparku” rozpoczęła się z jednodniowym opóźnieniem. Tym razem z winy sędzi, która zachorowała, ale w pełni zdrowia pojawiła się w czwartek 24 września. Prokuratura oskarża 5 pracowników Urzędu Miejskiego w Poznaniu, w tym prezydenta miasta Ryszarda Grobelnego, o przekroczenie swoich uprawnień i sprzedaż dwóch działek pod drugą część Starego Browaru ...

Czytaj »

Legalizacja samowoli niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż postępowanie legalizacyjne ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego jest niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 21 września 2009 r. pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczące procedury legalizacji samowoli budowlanej uznając, iż postępowanie legalizacyjne ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego jest niezgodne z konstytucją. Powiatowy Inspektor Nadzoru ...

Czytaj »

Słuchałem tylko szefów

Przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto 14 września 2009 r. kontynuowano proces pięciu oskarżonych o wykorzystanie działalności TBS Partner w Słupcy dla własnych korzyści majątkowych. Szefowie firmy Emil D. i Jędrzej P. nie przyznają się, aby przydział mieszkań w ramach towarzystwa budownictwa społecznego uzależniali od gratyfikacji finansowej. Także oskarżeni nabywcy takich mieszkań (głównie w Murowanej Goślinie) Bartosz D., Adam P. ...

Czytaj »

Jest projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt nowelizacji jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2008 r. Nowe przepisy przewidują, że walne zgromadzenie spółdzielni może podjąć uchwałę, w której określi obowiązek wniesienia przez członka spółdzielni dodatkowej wpłaty z tytułu przeniesienia własności lokalu, do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie. W przypadku, gdy spółdzielnia skorzystała z ...

Czytaj »

To był zabytkowy park

Kolejna odsłona drugiego procesu oskarżonych w aferze tzw. ,,Kulczykparku” przyniosła zeznania drugiego urbanisty, tym razem z Wrocławia, powołanego przez oskarżonych. Tadeusz Ciemoczołowski, podobnie jak wczoraj emerytowany urbanista dr Tadeusz Gałecki, stwierdził, że według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania sporne działki – na których wybudowano drugą część Starego Browaru – były niewątpliwie terenem parkowym i mogły być sprzedane tylko pod inwestycje ...

Czytaj »