Prawo

Zmiana wymogów w uzyskaniu licencji dla pośredników i zarządców nieruchomości

Od 1 stycznia 2008 r. osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami mogą otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. 1 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ...

Czytaj »

Nie będzie VAT-u od działek rolnych

Jedna z ogólnopolskich gazet poinformowała, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż osoby, które sprzedają grunty rolne jako działki budowlane, nie muszą od tych transakcji uiszczać podatku VAT. Prawda jest taka, że NSA tylko uchylił wyrok WSA w Olsztynie, ale z uzasadnienia orzeczenia wynika, że rzeczywiście VAT był pobierany niesłusznie. Trudno przypuszczać, aby urzędy skarbowe „dyskutowały” z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ...

Czytaj »

To gmina zapewnia mieszkanie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miasta Gdyni dotyczący zadań gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi. Chodzi o kwestie zabezpieczenia mieszkania socjalnego na podstawie wyroku. Komornicy powołując się na przepisy stawiają gminy „pod ścianą”, uzależniając egzekucję wyroku od wskazania lokalu zastępczego, jeżeli sąd nie orzeknie o prawie do lokalu socjalnego. Gdyńscy radni postanowili zaskarżyć znowelizowane przepisy, gdyż nakładając obowiązki nie mówią, ...

Czytaj »

Ministerstwo sprzyja hali gimnastycznej szkoły podstawowej w Barczygłowie k. Konina

Ministerstwo Infrastruktury zabrało głos w kontrowersyjnej sprawie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Barczygłowie koło Konina. Prawo budowlane przewiduje bowiem możliwość zalegalizowania budowy zrealizowanej bez wymaganego pozwolenia. Salę gimnastyczną w czynie społecznym zbudowali rodzice uczniów i inni mieszkańcy wsi. Ale przez zaniedbanie urzędnicze nie wydane zostało pozwolenie na budowę obiektu. W sensie prawnym jest to więc samowola budowlana. Budynek ...

Czytaj »

Zwrot wkładu mieszkaniowego

Małżonkowie Alina i Jan Z. w grudniu 2001 roku zawarli ze Spółdzielnią Mieszkaniową „DOM” umowę, na podstawie której spółdzielnia zobowiązała się do wybudowania (na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) mieszkania o powierzchni 76,4 m kw. w terminie do 31 grudnia 2002 roku. Zgodnie z warunkami umowy państwo Z. wnieśli wkład mieszkaniowy w wysokości 64.940 złotych. Ponieważ spółdzielnia w ustalonym ...

Czytaj »

Studium zagospodarowania nie zdegraduje Poznania

Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Poznania dobiegają końca. Nie brakuje jednak kontrowersji dotyczących zaproponowanych rozwiązań. Przed kilkoma dniami projekt totalnie skrytykowali członkowie stowarzyszenia My Poznaniacy. My Poznaniacy uważają, że uchwalenie studium w obecnym kształcie doprowadzi do degradacji urbanistycznej Poznania. Twierdzą, że władze miasta sprzyjają lobby deweloperskiemu nie myśląc o harmonijnym rozwoju. Pod zabudowę oddane zostaną tereny zielone. Wyznaczenie ...

Czytaj »

Zapłata za uzbrojenie działki

Walerian D. zażądał od gminy P. 83.081,50 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2001 roku i zwrotem kosztów procesu za to, że poniósł szkodę w związku z nabyciem od gminy nieuzbrojonych działek. Wydatki na uzbrojenie działki, które poniósł Walerian D., wyniosły ogółem 171.138,52 złotego. Gmina uznała za zasadne zapłacić 78.000 złotych; nadto dwóch prywatnych inwestorów wpłaciło mu ...

Czytaj »

Piroman skazany

Od ognia i moru zachowaj nas Panie. Tak w średniowieczu modlili się wszyscy, gdyż nie było tygodnia, aby nie spłonął czyjś dobytek, nie było roku, aby nie docierały plotki o szerzącej się zarazie. Zdawać by się mogło, że w XXI wieku groźba pożaru została zredukowana do minimum. Niestety, wciąż pojawiają się piromani. Tragedia, która w 2005 rodzin dotknęła mieszkańców kamienicy ...

Czytaj »

Starsburg po stronie Trustu

Ani prezydent Poznania, ani instancje odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, ani też sądy cywilne wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym włącznie, jak się okazuje nie miały racji. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że polskie władze administracyjne i sądowe odmawiając rekompensaty za korzystanie z dróg powstałych na terenie prywatnym, naruszyły protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zasądził na rzecz trzech skarżących, ...

Czytaj »

Spór o linię energetyczną

O tym, że władzy trzeba patrzyć na ręce przekonuje kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Stwierdził on nieważność decyzji wojewody i poprzedzającą ją decyzję starosty w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę czterotorowej linii energetycznej dla Polskich Sieci Energetycznych S.A. w jednej z wielkopolskich gmin. Odwołanie od decyzji wojewody (który utrzymał w mocy pozwolenie na budowę ...

Czytaj »