Ukraina

Prawo

Wyrok na Kulczykpark 5 marca

Z uwagi na zawiłość sprawy Sąd Okręgowy w Poznaniu dopiero 5 marca wyda wyrok, w którym odpowie czy Ryszard Grobelny, prezydent Poznania i czworo podległych mu urzędników naraziło Poznań na 7 milionów złotych strat. Jak już informowaliśmy proces w tzw. „Kulczykparku” dobiegł końca. Prokuratura domaga się kar od roku do dwóch lat więzienia w zawieszeniu, wielosettysięcznych kar grzywny i wieloletnich ...

Czytaj »

Obrona Starego Browaru

Dobiegł końca przewód sądowy w sprawie pięciu urzędników Urzędu Miejskiego w Poznaniu, w tym Ryszarda Grobelnego, prezydenta miasta, którym Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zarzuciła niegospodarność. W jej wyniku Poznań miał stracić 7 milionów złotych. Chodzi o sprzedaż działek pod budowę drugiej części Starego Browaru. Oskarżyciel publiczny jak mantrę powtarzał dwie frazy: ,,sprzedane działki nigdy nie były parkiem” oraz „przetarg ...

Czytaj »

Kierowniczka wydziału ksiąg wieczystych skazana

Dwa miesiące więzienia w zawieszeniu na dwa lata – na taką karę Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Zofię P., byłą kierowniczkę wydziału ksiąg wieczystych Sadu Rejonowego w Poznaniu. Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok sadu pierwszej instancji, który w ubiegłym roku zapadł w Świebodzinie. Sprawa wyszła na jaw na przełomie lat 1997 i 1998. Zofia P. i jej ówczesna ...

Czytaj »

Rozporządzenie w sprawie szkolenia audytorów energetycznych

15 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. ...

Czytaj »

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Z dniem 31 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66). Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Wszczynając postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, minister zawiadamia osobę, której niniejsze postępowanie dotyczy, ...

Czytaj »

Będzie wyrok w sprawie Kulczykparku

Zakończył się przewód sądowy w sprawie tzw. „Kulczykparku”. Sąd zakończył postępowanie dowodowe. Oskarżyciel publiczny rozpoczął w poniedziałek 4 lutego mowę końcową, ale z uwagi na jej obszerność dokończenie odroczono do 18 lutego. W tym dniu prokurator podsumuje swoje dowody i powie jakich kar żąda dla oskarżonych. Następnie mowy końcowe wygłoszą adwokaci, a ostatnie słowo również sami oskarżeni. Być może tego ...

Czytaj »

Ministerstwo Infrastruktury uprości procesy inwestycyjne

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje trzy pakiety ustaw, które mają uprościć i usprawnić procesy inwestycyjne. Resort chce m. in. zrezygnować z pozwoleń na budowę wzmacniając odpowiedzialność uczestników procesu. Nowe przepisy będą wprowadzane w krótszym i dłuższym dystansie czasowym. Pierwszy pakiet krótkoterminowy, pilny dotyczy racjonalizacji ustaw określających funkcjonowanie procesu inwestycyjnego. W szczególności chodzi tu o prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...

Czytaj »

Studium uchwalone

Po prawie rocznych konsultacjach i kilkunastu godzinach burzliwej debaty poznańscy radni przyjęli nowe studium zagospodarowania przestrzennego dla Poznania. Oznacza to, że miasto może rozwijać się w sposób uporządkowany, bez chaosu i kolejek inwestorów, którzy czekają na decyzje – budować czy nie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to obszerny dokument określający rozwój miasta w poszczególnych rejonach. Zapisane jest w nim ...

Czytaj »

Ganek niekonstytucyjny

Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania nie dostarczyli dokumentów w celu legalizacji samowoli budowlanej. Wobec tego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę ganku. Anna i Leon R. odwołali się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który decyzję uchylił. Organ odwoławczy stwierdził, iż przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organ pierwszej instancji ...

Czytaj »

W budownictwie mieszkaniowym dla wszystkich 7 proc. VAT

Utrzymanie stawki VAT na niezmienionym poziomie umożliwiło wydanie przez ministra finansów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z dnia 24 grudnia 2007 r. Jego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2008 r. Podkreślić należy fakt, że Polska jest prekursorem takiego rozwiązania, ponieważ rozporządzenie to, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez ministrów finansów UE, weszło w życie jeszcze przed nowelizacją unijnej dyrektywy ...

Czytaj »