Fotografia wnętrz

Prawo

Spółdzielnia to nie deweloper

Sąd Apelacyjny w Poznaniu nie tylko oddalił odwołanie Andrzeja G., ale nakazał mu także, aby wpłacił 1800 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego Spółdzielni Mieszkaniowej „S” w P. Andrzej G. żądał od spółdzielni mieszkaniowej 49.860,58 złotych tytułem odszkodowania za nieoddanie w terminie jego mieszkania. W wyniku tych perturbacji Andrzej G. poniósł wymierną szkodę i stąd żądanie zadośćuczynienia. Odstąpił on od umowy ...

Czytaj »

Budowlani wygrali ze spółdzielnią

Zasada, że zawartych umów należy dotrzymywać obowiązuje od czasów starożytnego Rzymu, którzy czerpali z dorobku Sumerów. Kiedy jednak jedna ze stron ma zapłacić duże pieniądze, o tym jak należy interpretować warunki umowy, które do czasu sporu nie budziły zastrzeżeń, decyduje najczęściej sąd. Zakład Budowlano-Handlowy „P” w G. zawarł w maju 2000 roku umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „M” w G. o ...

Czytaj »

Po odszkodowanie za nacjonalizację do organu administracji

Jeszcze nie raz sądy będą musiały badać okoliczności wywłaszczenia wielu poznańskich nieruchomości, gdyż dopiero teraz, po ponad pięćdziesięciu latach, można wykazać, że decyzja o wywłaszczeniu nie była niczym uzasadniona. Uzyskanie potwierdzenia bezprawności działania urzędników w czasach PRL w prostej drodze prowadzi do żądania odszkodowania, ale tutaj bardzo często zaczynają się kłopoty. W 2005 roku Krystyna N. wniosła o odszkodowanie w ...

Czytaj »

Prokurator słusznie zaskarżył bonifikaty

Prokuratura nie tylko ściga przestępców, ale czuwa także nad przestrzeganiem prawa i praworządności, w tym także przez organy każdej polskiej gminy. W tym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyniku interwencji Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu uznał, iż uchwała Rady Gminy w W. dotycząca zbywania bez przetargu nieruchomości komunalnych lokali mieszkalnych oraz oddawania takich nieruchomości w użytkowanie wieczyste, została wydana ...

Czytaj »

Okulary Grażyny Kulczyk

– Z uwagi na obecność mediów chciałabym po raz kolejny powtórzyć, iż kupując drugą część działki parku Dąbrowskiego nie myśleliśmy wtedy o rozbudowie Starego Browaru – mówiła przed sądem Grażyna Kulczyk. – Potrzebowaliśmy tego gruntu, aby wybudować drogę do pierwszej części inwestycji. Cztery lata później w tym samym rejonie miasta inwestor kupił grunt o 150 złotych taniej za metr kwadratowy ...

Czytaj »

Handel wielkopowierzchniowy z zezwoleniami

Z dniem 18 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Do ich funkcjonowania niezbędne jest uzyskanie zgody samorządu gminy. Zgodę muszą posiadać zarówno właściciele już działających obiektów jak i planowanych, aczkolwiek procedura w obu tych przypadkach jest różna. Przepisy ustawy dotyczą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ...

Czytaj »

Potrzebna charakterystyka energetyczna

7 września Sejm przyjął nowelizację ustawy prawo budowlane. Opracowana pod kierunkiem ministra Mirosława Barszcza i zgłoszona jako projekt poselski ustawa zawiera implementację tzw. „dyrektywy energetycznej” do prawodawstwa polskiego. Podczas 47 posiedzenia Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. Zmiany w ustawie Prawo budowlane przewidują wydawanie certyfikatów energetycznych dla budynków wprowadzanych do obrotu, czyli ...

Czytaj »

VAT na mieszkania nie wzrośnie

Sejm przyjął wczoraj ustawę o VAT wprowadzającą definicję budownictwa społecznego, a wraz z nią obniżoną stawkę VAT na mieszkania (do 150 m kw.) i domy (do 300 m kw.) od przyszłego roku. Bezterminowo będzie też działała ulga w podatku VAT dla osób budujących mieszkania systemem gospodarczym. Decyzja Sejmu to świetna wiadomość dla kupujących. Obydwie informacje są świetne dla kupujących mieszkania ...

Czytaj »

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty nowelizacji ustaw

Podczas posiedzenia w dniu 4 września 2007 r. Rada Ministrów przyjęła dwa projekty przedłożone przez ministra budownictwa: nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. W projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zaproponowano przepisy, które usprawnią i przyspieszą procedurę dokonywania podziału nieruchomości. Jedna z ważniejszych zmian zakłada, że nie będzie można zawiesić postępowania w sprawie podziału ...

Czytaj »

Licencje bez egzaminu

24 sierpnia Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami. Jedną z ważniejszych zmian jest zlikwidowanie egzaminów dla osób ubiegających się o licencję pośrednika oraz zarządcy nieruchomości. Egzaminy pozostają aktualne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Podstawowym warunkiem zdobycia licencji w zawodach nieruchomościowych jest posiadanie wyższego wykształcenia. Jeżeli kandydat nie ukończył studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami, dla zdobycia nowego zawodu musi ukończyć przedmiotowe ...

Czytaj »