Ukraina

Prawo

Ustawa o handlu wielkopowierzchniowym niezgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy o tworzeniu i działalności wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które nakładały na ich właścicieli obowiązek uzyskania zgody na działalność ze strony samorządu terytorialnego. Ustawę o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych uchwaliła 11 maja 2007 roku koalicja PiS-LPR-Samoobrona z inicjatywy tej ostatniej. Nałożyła ona na właścicieli, którzy chcą prowadzić obiekt o powierzchni przekraczającej 400 m kw. ...

Czytaj »

Do końca lipca – dane o czynszach w prywatnych zasobach

Licencjonowani zarządcy nieruchomości mają niespełna miesiąc na przekazanie organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, które nie należą do publicznego zasobu mieszkaniowego. Termin upływa z końcem lipca. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 ...

Czytaj »

Rozmowy z Polską Unią Lokatorów

19 czerwca podsekretarz stanu Piotr Styczeń spotkał się w gmachu Ministerstwa Infrastruktury z przedstawicielami Polskiej Unii Lokatorów. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z propozycjami organizacji dotyczącymi ochrony praw lokatorów. Polska Unia Lokatorów jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą najemców lokali pozostających w zasobach spółdzielczych, komunalnych oraz prywatnych właścicieli nieruchomości. Podczas spotkania zgłoszono szereg postulatów, mających przeciwdziałać wykluczeniom społecznym i bezdomności oraz ...

Czytaj »

Leśnicy wygrali z ENEA

Irracjonalne podwyżki za prąd mają swoje nieoczekiwane wyjaśnienie. Energetycy zaczynają przegrywać procesy w sądach, a koszty zaniedbań prawnych musimy ponosić my, zwykli użytkownicy energii. Sąd nakazał, aby ENEA zapłaciła nadleśnictwu za teren w lesie, na którym postawiono słupy energetyczne. Nadleśniczy w W. zażądał od spółki akcyjnej ENEA w Poznaniu 117.983,51 zł za to, że energetycy bezprawnie użytkują teren w lesie, ...

Czytaj »

Zakup ziemi przez obcokrajowców

Po przystąpieniu Polski do UE nastąpiły duże zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi z udziałem cudzoziemców. W wyniku realizacji zobowiązań traktatowych w dniu 20 lutego 2004 roku zmieniono ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawę o opłacie skarbowej, wprowadzając tym samym poważne zmiany do aktu prawnego z 24 marca 1920 r., który regulował kwestie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców. Zmiany polegały ...

Czytaj »

Spotkanie z ekspertami Banku Światowego

Podsekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński i Piotr Styczeń spotkali się 21 marca z delegacją ekspertów Banku Światowego. Przedmiotem rozmów były konkluzje ostatniego raportu Banku Światowego oraz zawarte w nim rekomendacje dotyczące strategii finansowania budownictwa społecznego. Delegacji Banku Światowego przewodniczył Lloyds Chiquier. Podczas spotkania omówiona została rola towarzystw budownictwa społecznego oraz możliwości związane z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jako ...

Czytaj »

Certyfikaty energetyczne zdecydują o wartości mieszkania

Wysiłki analityków nad sporządzaniem prognoz cen nieruchomości w przyszłym roku mogą okazać się kompletnie niepotrzebne. Analizy trendów zmiany cen, struktury demograficznej, wynagrodzeń czy prognoz poziomu stóp procentowych okażą się zbędne, bo od nowego roku zacznie obowiązywać nowelizacja Prawa budowlanego. Może ona zablokować rynek sprzedaży i wynajmu budynków oraz lokali. Unijna dyrektywa w trosce o obniżenie energochłonności budynków narzuca obowiązek sporządzania ...

Czytaj »

Mienie zabużańskie od nowa

Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił wyrok, który rok temu wydał Sąd Rejonowy w Szamotułach skazując oskarżonych o wyłudzenie odszkodowania za utracone tzw. mienie zabużańskie. Oznacza to, że proces będzie się toczył od nowa. Podstawą takiego orzeczenia są liczne błędy proceduralne podczas pierwszego procesu. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy próby wyłudzenia od Skarbu Państwa ekwiwalentu za mienie w wysokości miliarda złotych. Agencja ...

Czytaj »

Sprzedaż „Kulczykparku” zaszkodziła Poznaniowi

Prawie godzinę sędzia Justyna Jędrzejczak odczytywała wyrok, w którym uznała, że Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, Michał Parysek, były członek Zarządu Miasta oraz podlegli im urzędnicy: Krzysztof U. architekt miejski, Andrzej K. oraz Bogumiła Sz., dyrektor i wicedyrektor „Geopozu” doprowadzili do szkody wielkich rozmiarów w majątku miejskim. W wyniku podjętych przez nich działań miasto sprzedało dwie działki w centrum miasta za ...

Czytaj »

Wyrok na Kulczykpark 5 marca

Z uwagi na zawiłość sprawy Sąd Okręgowy w Poznaniu dopiero 5 marca wyda wyrok, w którym odpowie czy Ryszard Grobelny, prezydent Poznania i czworo podległych mu urzędników naraziło Poznań na 7 milionów złotych strat. Jak już informowaliśmy proces w tzw. „Kulczykparku” dobiegł końca. Prokuratura domaga się kar od roku do dwóch lat więzienia w zawieszeniu, wielosettysięcznych kar grzywny i wieloletnich ...

Czytaj »