Ukraina

Z regionu – powiat poznański

Tym razem walczymy z sespą

Już 29 stycznia finał 31. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W naszej gminie będzie można skorzystać z wyjątkowych atrakcji już od 27 stycznia. W tym roku zbiórka odbywa się pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Eskarbonka dostępna jest pod linkiem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/712×42   Fanty na licytacje można przynosić do: – Szkoły Podstawowej w Owińskach, – Centrum Wsparcia Rodziny ...

Czytaj »

Co sądzisz o Trakcie Piastowskim

Ankieta jest skierowana do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Link do ankiety: Gmina Kleszczewo: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=e4adcce5&b=a069184dd6&c=ebb41c23

Czytaj »

Tunel kolejowy w Kiekrzu

PKP PLK skończyło budowę przejścia pod torami dla pieszych i rowerzystów w Kiekrzu. Tunel zostanie otwarty dla mieszkańców w przyszłym miesiącu. Przejście umożliwi mieszkańcom przedostanie się z jednej na drugą stronę linii kolejowej, która łączy Poznań i Szczecin. Wkrótce poznaniacy będą mogli bezkolizyjnie przemieścić się pomiędzy ulicami Ostrą i Krętą. Dotychczas, aby przejść przez tory, trzeba było skorzystać z przejścia ...

Czytaj »

Dotacje na ogrzewanie

Powiat Poznański zamierza w 2023 r. dofinansować likwidację użytkowanych przez mieszkańców powiatu poznańskiego urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Znacząco uproszczono procedury, zredukowano ilość wymaganych dokumentów oraz istotnie zwiększono kwoty dofinansowania. Wysokość dotacji wynosić będzie 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 1.       podłączenie do sieci ciepłowniczej – 10 000 zł, 2.       ogrzewanie ...

Czytaj »

Będą strzelać do zwierząt

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości informację o zbiorowym polowaniu organizowanym przez Sekcję Łowiecką Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.     Polowanie odbędzie się na terenie obwodu łowieckiego nr 178, na terenie Leśnictwa ...

Czytaj »

Jadłodzielnia w Dopiewie

Dzielmy się, bądźmy solidarni. Pierwsza Jadłodzielnia na terenie gminy została otwarta w  Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12 tuż przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie. Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra wraz z dyrektor OPS w Dopiewie, Magdaleną Popłońską-Kowalską włożyli na półki pierwsze produkty. Jadłodzielnia to miejsce, w którym możesz podzielić się jedzeniem z innymi. To ogólnodostępna przestrzeń, do której możesz ...

Czytaj »

Przyjęto budżet na 2023 rok

Budowa tunelu w Kobylnicy, finansowanie działalności domu dla ojców i matek samotnie wychowujących dzieci, a także ochrona zabytków – to niektóre z zadań, jakie znalazły się w budżecie powiatu poznańskiego na 2023 rok. Przyszłoroczny budżet powiatu poznańskiego został przyjęty przez radnych podczas środowej sesji. W przyszłym roku dochody powiatu poznańskiego mają wynieść ponad 450 mln zł, a wydatki zaplanowano na ...

Czytaj »

Śladami M. Jackowskiego

15 grudnia we Wronczynie pojawiły się nowe tablice informacyjne przypominające postać Maksymiliana Jackowskiego. Z inicjatywą odnowienia ścieżki edukacyjnej Maksymiliana Jackowskiego istniejącej od roku 2005 wystąpiła Małgorzata Halber Radna Powiatu Poznańskiego. Wspierał ją w tych staraniach kolejny samorządowiec Michał Podsada. Ścieżka powstała 17 lat temu z okazji setnej rocznicy śmierci ” Króla chłopów”, człowieka, który dokładał starań, by Polacy potrafili stawić ...

Czytaj »

Węzeł Grunwaldzka

W rejonie ul. Grunwaldzkiej powstają wiadukty kolejowe – w środę, 26 października, pierwszy z nich przeszedł próby obciążeniowe. Będzie częścią bezkolizyjnego przejazdu pod torami na granicy Poznania i Plewisk, który budowany jest wraz z węzłem przesiadkowym łączącym różne środki transportu. – Budowa wiaduktu została podzielona na etapy, by nie było konieczności całkowitego zamknięcia trasy kolejowej. W pierwszej kolejności powstaje część wiaduktu po stronie Poznania i to ...

Czytaj »

Jubileusz 50-lecie Stęszewa

W przyszłym roku gmina Stęszew obchodzi jubileusz 50lecia powstania gminy. Z tej okazji zorganizowano konkurs na opracowanie znaku graficznego obchodów 50-lecia gminy Stęszew. W konkursie na projekt znaku graficznego obchodów 50-lecia gminy Stęszew wpłynęły 2 prace. Komisja konkursowa za najlepszy projekt uznała znak graficzny, którego autorem jest Marcin Krzyżagórski (gm. Stęszew). Celem konkursu było wyłonienie logotypu, który będzie znakiem graficznym, identyfikującym ...

Czytaj »