Fotografia wnętrz

Z regionu – powiat poznański

Posadźmy razem las

W sobotę, 20 marca 2021 w godzinach od 9:00 do 12:00, odbędzie się kolejna akcja sadzenia drzewek w Plewiskach. Spotkajmy się przy „górce” w lasku rekreacyjno-sportowym, obok zasadzonych poświątecznych choinek i sprawmy, by to miejsce się zazielenił o. Zapraszamy do współpracy szkółki ogrodnicze i kwiaciarnie, które będą miały możliwość przedstawić swoją ofertę. Będzie to doskonała okazja, aby w tym dniu ...

Czytaj »

Chrońmy nasze dziedzictwo

Chrońmy archeologiczne dziedzictwo regionu! W lasach Wielkopolski skrywają się najcenniejsze zabytki archeologiczne. Wśród nich znajdują się zachowane grodziska, które są reliktami dawnego osadnictwa obronnego. Na terenie gminy Pobiedziska, a ściślej na terenie Parku Krajobrazowego Promno w okolicach wsi Kociałkowa Górka zlokalizowane jest grodzisko pierścieniowate, typu wklęsłego, dwuczłonowe w postaci grodu i podgrodzia. Stanowisko archeologiczne zostało odkryte w 1929 r. przez ...

Czytaj »

Z. Górny p.o. wójta Dopiewa

Zbyszko Górny został wyznaczony 19 stycznia 2020 r. przez Premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy Dopiewo – od 20 stycznia 2021 r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego przez mieszkańców Wójta. Z wnioskiem o Jego wyznaczenie wystąpił 14 stycznia Wojewoda Wielkopolski za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uzasadnieniem powołania osoby pełniącej obowiązki Wójta w gminie jest wygaśnięcie mandatu ...

Czytaj »

Pieniądze z UE dla Czerwonaka

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę w sprawie dofinansowania środkami unijnymi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, projektu Gminy Czerwonak pn. „Myśleć globalnie, działać lokalnie”. Do gminy trafi blisko 159 tys. zł dofinansowania dla wartego 230 tys. zł przedsięwzięcia. „Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem naturalnym to wyzwanie naszych czasów. Dlatego cieszą takie proekologiczne inicjatywy oraz ...

Czytaj »

Szkoła w Luboniu urośnie

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Luboń pozyskała 2 500 00 zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. Szacowana wartość rozbudowy to około 5 500 000 zł. Powstanie tam nowe dwupiętrowe skrzydło szkoły, w tym: 6 sal lekcyjnych, 2 sale gimnastyczno-korekcyjne, szatnie, łazienki, hol. Obecnie w szkole uczy się 485 uczniów w systemie ...

Czytaj »

Rusza nowa oczyszczalnia

Pierwsze ścieki zostały skierowane do nowej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Na terenie budowy są kontynuowane prace związane z zagospodarowaniem terenu i montażem wyposażenia obiektu, ale równocześnie rozpoczął się rozruch najważniejszej części tej inwestycji – reaktora biologicznego oczyszczalni. Reaktor został wcześniej napełniony wodą i sprawdzony pod względem mechanicznym i hydraulicznym. W dniu 2 grudnia wprowadzony został osad czynny pobrany ze „starej” ...

Czytaj »

Dla kogo „Dopiewski Filar”?

Rozpoczęła się jej piąta edycja. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, które przyczyniają się do integracji gminnych środowisk, propagowania dobrego imienia gminy lub mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Zgłaszającym może być: mieszkaniec Dopiewskie Filarygminy, firma z jej terenu lub organizacja działająca na terenie Gminy Dopiewo i członkowie ...

Czytaj »

Tryz wiaty rekreacyjne

Zakończyła się budowa 3 drewnianych wiat rekreacyjnych w Łopuchówku, Złotoryjsku i Raduszynie, które służyć będą mieszkańcom i turystom. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 390 tys. zł. Niemal 180 tys. zł stanowi dotacja z Województwa Wielkopolskiego. Wiaty w Łopuchówku i Raduszynie mają kształt prostokąta, a wiata w Złotoryjsku ma ciekawy ośmiokątny kształt. Wszystkie wiaty wyposażone zostały w nawierzchnię brukową, ławostoły, stacje ...

Czytaj »

Posprzątali Park Narodowy

W sobotę 21 listopada Wolontariat WPN zorganizował jesienne sprzątanie. Wolontariusze swoimi działaniami objęli północną część Wielkopolskiego Parku Narodowego (obwód Wiry i Puszczykowo). Akcja sprzątania była nieco utrudniona, ponieważ z powodu obostrzeń sanitarnych nie można było poruszać się dużą grupą. Wolontariusze działali w czterech rozproszonych ekipach sprzątających o różnych godzinach, zachowując środki ostrożności. Do komunikacji między grupami użyto nawet radiotelefonów. Grube ...

Czytaj »

Świetlica w Sowinkach jak nowa

Rozpoczęły się prace I etapu modernizacji świetlicy wiejskiej w Sowinkach. Inwestycja obejmuje rozbudowę, przebudowę i termomodernizację świetlicy, budowę parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenie terenu. Wykonawca: Przemysław Birk, Mal-Bud ze Śremu Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 884 580, 63 zł Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozowju Obszarów ...

Czytaj »