Ukraina

Z regionu – wielkopolska

Trudne rozmowy o klimacie

Podczas  konferencji z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozmawiano o aspektach zdrowotnych, psychologicznych i społecznych związanych ze zmianami oraz o działaniach adaptacyjnych i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu. Organizatorem spotkania był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W konferencji, która odbyła się w formule hybrydowej wzięli udział samorządowcy, naukowcy, młodzież i przedstawiciele organizacji pozarządowych. – Zdajemy sobie sprawę, że teraz ...

Czytaj »

Szybciej z Wągrowca do Gołańczy

Władze województwa wielkopolskiego i przedstawiciele spółki PKP PLK podpisali w Poznaniu umowę ws. unijnego dofinansowania prac przygotowawczych dla rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa. Efektem rewitalizacji linii kolejowej ma być umożliwienie wygodnego przejazdu pociągiem między Poznaniem a Toruniem i Bydgoszczą przez Wągrowiec. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozpoczęcie robót ...

Czytaj »

Gminny żłobek w Rogoźnie

Tuż przy rogozińskim jeziorze otwarto pierwszy gminny żłobek w Rogoźnie. W oficjalnej uroczystości wziął udział Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zielona Kraina, taką nazwę otrzymał żłobek, będzie mogła przyjąć 50 dzieci do 3 roku życia. To duże wsparcie dla rodziców mieszkających w blisko 18-tysięcznym mieście. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał na inwestycję 1 849 763,19 zł. ze środków Europejskiego Funduszu ...

Czytaj »

Realne wsparcie turystyki

W ramach wsparcia wielkopolskiej turystyki ponad 330 000 zł trafi do organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do mieszkańców Wielkopolski oraz turystów przybywających do naszego regionu. 3 marca 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych. Tym samym wyłoniono projekty, które w 2022 roku zostaną zrealizowane przy wsparciu finansowym z budżetu województwa wielkopolskiego. Dzięki przyznanym ...

Czytaj »

Udrożnić drogi krajowe

Komisja Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP, której przewodniczącym jest Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, spotkała się na zdalnym posiedzeniu w dniu 2 marca. Głównym tematem były inwestycje na drogach krajowych oraz perspektywy budowy dróg ekspresowych i autostrad. Temat związany z inwestycjami na drogach krajowych referował przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaprezentowane zostały obecnie trwające, a ...

Czytaj »

Wsparcie dla OSP w Bądeczu

W wyniku pożaru w styczniu spłonęła remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu (gmina Wysoka, powiat pilski). Druhowie stracili cały sprzęt, służący do ratowania życia i zdrowia ludzi, w tym także zakupiony zaledwie rok temu wóz strażacki, wyposażenie bojowe oraz dokumentację.Dziś Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o sfinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia do ratownictwa dla OSP Bądecz, w ramach „Programu Rozwoju ...

Czytaj »

Z cyfryzacja „za pan brat”

Coraz więcej wielkopolskich samorządów wdraża dla swoich mieszkańców i przedsiębiorców e-usługi. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przeznaczyć dodatkowe wsparcie na ich rozwój. To ponad 22 mln zł pochodzące z puli środków unijnych. – Musimy uczynić dostęp do urzędów i wszelkich procedur łatwiejszym – mówi Marszałek Marek Woźniak.  E-usługi to nie tylko usprawnienie działania urzędów, instytucji, informatyzacja, ale również przedsięwzięcie, które bardzo ...

Czytaj »

Zielono-błękitne inicjatywy

Do programu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do zachowania i zwiększenia terenów zielonych, poprawy jakości wód, wykorzystania na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacji zanieczyszczenia środowiska. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu (dostępnym w linku poniżej) i wzięcia w nim udziału. https://www.umww.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-do-realizacji-w-2022-r-w-ramach-programu  

Czytaj »

Obwodnicowe obiecanki PiS

Program Budowy 100 obwodnic w Wielkopolsce to lipa. Tylko połowa z obiecanych przez PiS inwestycji z umowami na budowę. Osiem inwestycji w Wielkopolsce w ramach rządowego Programu Budowy 100 obwodnic obiecał PiS na początku 2020 r. Prawie dwa lata po jego ogłoszeniu tylko cztery z ośmiu dróg weszły w fazę projektowania. Daleko w polu jest m.in. obwodnica Kalisza. W lutym ...

Czytaj »

Rowerem szybciej i bliżej

Wielkopolskie gminy za unijne pieniądze z WRPO 2014+ budują nowoczesną infrastrukturę rowerowe. Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji w gminach Wilczyn i Drawsko, związanych z budową ścieżek i tras rowerowych oraz lokalnych dróg gminnych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał w sumie ponad 5 mln zł na realizację tych ...

Czytaj »