Fotografia wnętrz

Chrońmy nasze dziedzictwo

Chrońmy archeologiczne dziedzictwo regionu! W lasach Wielkopolski skrywają się najcenniejsze zabytki archeologiczne.

Wśród nich znajdują się zachowane grodziska, które są reliktami dawnego osadnictwa obronnego. Na terenie gminy Pobiedziska, a ściślej na terenie Parku Krajobrazowego Promno w okolicach wsi Kociałkowa Górka zlokalizowane jest grodzisko pierścieniowate, typu wklęsłego, dwuczłonowe w postaci grodu i podgrodzia. Stanowisko archeologiczne zostało odkryte w 1929 r. przez nauczyciela Czesława Boruckiego, dyrektora szkoły z Pobiedzisk. W roku 1966 z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu odbyła się w tym miejscu lustracja terenu, która wykazała zaleganie na powierzchni gruntu pozostałości archeologicznego ruchomego materiału ceramicznego chronologicznie określonego na okres wczesnego średniowiecza. Na terenie grodziska znaleziono oprócz ułamków ceramiki zwęglone ziarna zbóż, węgle drzewne i kości zwierzęce. Monumentalne założenie obronne zostało objęte najważniejszą formą ochrony zabytków, tj. wpisem do rejestru zabytków w 1967 roku pod nr 95/A.

Dziedzictwo archeologiczne jest nieodnawialne!

Zachowany zabytek daje gwarancję obcowania z pozostałością autentycznej materii i dawnym krajobrazem kulturowym. Nie ingerujmy w obszary stanowisk archeologicznych i nie rozjeżdżajmy ich motocyklami i quadami! Naruszonego, rozkopanego czy zniszczonego przez użytkowników pojazdów mechanicznych stanowiska archeologicznego nie można „odbudować” ani „naprawić”. To nasze wspólne dziedzictwo, które musimy przekazać przyszłym pokoleniom, w jak najlepszym, nie pogorszonym stanie.

Chroniąc zabytki archeologiczne pamiętajmy również o ochronie przyrody! Wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest zabroniony-dopuszczalny jest tylko po drogach publicznych lub wyraźnie oznakowanych. Nielegalny wjazd do lasu jest wykroczeniem karanym mandatem do 500 złotych.

Jesteśmy spadkobiercami przeszłości i bez niej nie było by nas w teraźniejszości.

Wiesław Biegański

Powiatowy Konserwator Zabytków

x

Zobasz także

Super kładka w Kórniku

Promenada na Jeziorem Kórnickim z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. W czwartek odbyło ...

Nieważne referendum

Niedzielne referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji burmistrza i rady miejskiej Murowanej Gośliny (Wielkopolskie) ...

Jest „Tlen” dla aktywizacji

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w uroczystym otwarciu Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” w Czempiniu. Obiekt ...

Pomoc prawna na dworcu

Od 1 września 2021 r. następuje zmiana punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy ...

Zabytek Zadbany w Puszczykowie

Odrestaurowany przy finansowym wsparciu powiatu poznańskiego dworzec kolejowy w Puszczykowie został nominowany do ogólnopolskiego konkursu ...