Ukraina

Co dalej z Puszczykowem

Burmistrz Miasta Puszczykowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.01.2024r. do 21.02.2024r., w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5.02.2024r. o godz. 16:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4  (pokój nr 13).

Link do obwieszczenia: https://bip3.wokiss.pl/puszczykowo/bip/gospodarka-przestrzenna/obwieszczenia/akty-planowania-przestrzennego.html?pid=14987

 

x

Zobasz także

Przebudują dw 187

Przedstawiciele Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka: Przewodniczący Zarządu ZMPZ Marian Szkudlarek i Członek Zarządu ZMPZ Marcin ...

Piękna hala w Chomęcicach

30 stycznia o godzinie 11.00 Wójt Gminy Komorniki Jan Broda oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera ...

Budowa i remontu ulic

Zadanie realizuje firma PERFECTA z siedzibą w Komornikach w ramach „Kompleksowej budowy i modernizacji sieci gminnych ulic: Wiosny Ludów, ...

Stadion na 597 miejsc

Zakończone zostały prace budowlane i montażowe trybun na stadionie gminnym w Kleszczewie. Na ażurowej konstrukcji ...

Budują rondo w Biedrusku

Od 20 lutego br. będą trwały prace przy wycince drzew na ul. Poznańskiej w Biedrusku ...