Ukraina

Co z jeziorem Rusałka

Stan czystości wód jeziora Rusałka był tematem posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Jezioro Rusałka ma powierzchnię ok. 36 ha, jego linia brzegowa wynosi 3450 m. Jest jeziorem płytkim o średniej głębokości ok. 2 m (najgłębszy punkt wynosi 9 m). Nad Rusałką znajduje się wydzielone kąpielisko miejskie (działające w sezonie letnim). Do kompleksu kąpieliska należą m.in.: pomost, sanitariaty i pawilon. Wody jeziora zasilane są przez Bogdankę i Golęcinkę. Głównym źródłem zanieczyszczenia są ścieki komunalne, stan wody określany jest jako słaby, notowane są podwyższone poziomy składników elementu biologicznego. Na kąpielisku Rusałka prowadzone są regularne badania wody, jej parametry ocenia sanepid. Z powodu zanieczyszczeń kąpielisko w sezonie letnim często jest wyłączone z użytkowania (dla celów kąpieli). To jednak sprawia, że użytkownicy przenoszą się nad inne kąpieliska (Kiekrz, Strzeszyn). Przewodniczący Komisji Filip Olszak zwrócił uwagę, że jeśli sytuacja nad Rusałką nie ulegnie poprawie, a użytkownicy będą w większej licznie użytkować inne akweny, tam również może pojawić się problem.

Działania Miasta w kierunku poprawy stanu wód Rusałki polega m.in. na weryfikacji pozwoleń na odprowadzanie wód i ścieków do jeziora i jego dopływów; dążeniu do skanalizowania terenów przy jeziorze, działaniach zmierzających do odbudowy pasów roślinności nad brzegiem jeziora i jego dopływami; poszukiwanie najlepszych form rekultywacji zbiornika. Problemem jest skuteczne kontrolowanie znajdujących się w okolicy szamb, zarówno na prywatnych posesjach jak i na terenach ogródków działkowych.

Na posiedzeniu obecni byli również specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Wskazywali m.in. na znaczenie otuliny leśnej dla jakości wód oraz małej retencji w lasach. Ważną rolę odgrywają też bobry, które poprzez swoją działalność tworzą naturalny bufor dla zanieczyszczeń. Naukowcy z UAM podkreślali, że jezioro jest ekosystemem składającym się z różnych elementów i zmiana w każdym z nich wpływa na stan jeziora. Dla stanu wody znaczenie ma nie tylko roślinność nad linią brzegową, ale także roślinność zanurzona w jeziorze. Rusałka obciążona jest głównie zanieczyszczeniami zewnętrznymi.

Radna Anna Wilczewska pytała jakie działania dla poprawy stanu wody w Rusałce zaplanowano na 2024 rok. Są to bieżące działania polegające na weryfikacji pozwoleń wodno-prawnych, kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowanie koncepcji rekultywacji jeziora, natomiast środków na samą realizację rekultywacji w projekcie budżetu 2024 nie zaplanowano.

Zdaniem radnej Haliny Owsiannej, aby poprawić stan Rusałki przed sezonem kąpielowym 2024, trzeba już teraz podjąć konkretne działania. Radna zawnioskowała, aby komisja zajęła w tej sprawie stanowisko i zwróciła się o zabezpieczenie środków w budżecie na podjęcie efektywnych działań. W podobnym tonie wypowiedziała się obecna na posiedzeniu Beata Urbańska, w przeszłości radna miejska. Jej zdaniem środki na działania naprawcze muszą znaleźć się w budżecie, w przeciwnym razie w kolejnym sezonie kąpielisko nad Rusałką może być wyłączone przez większą część sezonu, a być może zamknięte na stałe.

W wolnych głosach do radnych zwrócił się społecznik Lechosław Lerczak apelując, aby komisja zajęła się następującymi tematami: przywróceniem odkrytej pływalni na os. Piastowskim, zagospodarowaniem terenu dawnego stadionu im. Szyca, parkiem Rataje, a także problemem smogu.

Źródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Palmiarnia w bloku

Oficjalny profil Miasto Poznań na Facebooku umieścił w niedzielę post ze zdjęciami egzotycznej roślinności rosnącej ...

Spór w WSA o Maltę

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Jeronimo Martins w obszarze merytorycznym, uchylił jednak cztery punkty poznańskiej ...

Nowe trasy rowerowe

Infrastruktura dla rowerzystów poprawi komunikację w rejonie skrzyżowania przy AWF. Nowe drogi powstaną po obu ...

Powstało muzeum Unitry

Przy ul. Bronowej 3 znajdują się eksponaty, które wcześniej można było oglądać przy ul. Przełajowej ...

Nie zetną topoli

Jak przekazują przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej, topola kanadyjska o obwodzie pnia 370 cm, została zakwalifikowana ...