Ukraina

Co z terenami Posnanii

Klub Sportowy Posnania i jego grunty

Radni Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na poniedziałkowym posiedzeniu rozmawiali o sytuacji Klubu Sportowego Posnania oraz możliwych inwestycjach na terenach należących do klubu lub w ich sąsiedztwie. Do radnych zgłaszają się mieszkańcy, którzy domagają się ochrony planistyczno-prawnej tych terenów i alarmują, że tereny klubowe są wyprzedawane i planowana jest tam zabudowa mieszkaniowa.

Tereny Klubu Sportowego Posnania na mapach planistycznych, fot. MPU

Na początku posiedzenia Katarzyna Derda z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówiła założenia planistyczne dotyczące tego terenu. W mpzp tereny klubu są przeznaczone pod działalność sportowo-rekreacyjną, dopuszczona jest jedynie zabudowa typu hotelowego. Także w zapisach powstającego właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod usługi sportu i rekreacji, zaś uzupełniający kierunek przeznaczenia to zieleń.

Obawy mieszkańców dotyczące zabudowy tego terenu wynikają z tego, że jedna z firm poinformowała, że chce zrealizować tam inwestycję budowlaną z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną. Jednak prezydent odmówił zmiany zapisów planistycznych i wydaje się, że tego typu inwestycja nie jest na razie możliwa.

Waldemar Witkowski, prezes KS Posnania zapewnił, że klub nie planuje żadnych inwestycji „niesportowych”, chce jednak zbudować halę sportową do akrobatyki sportowej i piłki ręcznej. Zastrzegł, że zarząd klubu Posnania nie wie, co się dzieje w sąsiedztwie. Przyznał też, że 2016 i 2017 roku klub sprzedał część swoich działek na rzecz „podmiotów trzecich”, szukając środków na działalność sportową. Tereny te nie są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a dodatkowo są „trudne inwestycyjnie”. Teren jest pochyły, znajduje się na nim dawne składowisko odpadów. Kupujący teren zrobił to na własne ryzyko, bez gwarancji, że będzie mógł na nim zbudować cokolwiek oprócz obiektów sportowych.

Radna Halina Owsianna odpowiedziała, że sytuacja wygląda inaczej. Jej zdaniem w tej okolicy znacznie więcej terenów jest już w rękach prywatnych. Jeden z inwestorów zorganizował w styczniu spotkanie dla mieszkańców, na którym poinformował, że przy ul. Zagrodniczej chce zbudować osiedle willi miejskich, a w pobliżu także osiedle z zabudową wielorodzinną. Wywołało to wielkie oburzenie mieszkańców, a także żal wobec władz wobec miasta. Radna złożyła interpelację ws. sytuacji własnościowej tych terenów i czeka na odpowiedź na nią.

Radni wysłuchali wystąpień działaczy klubowych, którzy wskazywali na trudną sytuację finansową klubu i brak środków na działalność. Wyrazili obawę o przyszłość poszczególnych sekcji klubu i zaniepokojenie niejasną sytuacją własnościową. Radni zdecydowali w głosowaniu, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie stacjonarnym.  Przewodniczący Komisji, radny Bartłomiej Ignaszewski, powiedział na koniec, że ani prezydent miasta, ani radni nie mają woli zmiany planów zagospodarowania dla tych terenów, zatem jakakolwiek zabudowa, oprócz planowanego tam hotelu, nie jest obecnie możliwa.

W punkcie „wolne głosy i wnioski” radny Ignaszewski zapytał o kwestię odpłatności za parking przy miejskim lodowisku „Chwiałka” prowadzonym przez POSiR.

 

 

x

Zobasz także

Zamkną Most Dworcowy

Zapowiedziano remont ważnego torowiska. To dwa miesiące utrudnień również dla kierowców!   Zdjęcie ilustracyjne, archiwum ...

Co z działką przy Szkolnej

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie sytuacji i przyszłości zabytkowych zabudowań dawnego szpitala miejskiego ...

Woodrow i Foch uhonorowani

Uroczystość poświęcona pamięci 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych – Thomasa Woodrowa Wilsona – odbyła się 2 ...

Budujemy Nasze Muzeum

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Powstania Wielkopolskiego Na placu budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyła się ...

Rozbiórka Galerii Malta

Galeria Malta znika z miejskiego krajobrazu. Rozpoczęła się rozbiórka konstrukcji budynku W czwartek rozpoczęła się ...