Fotografia wnętrz

Czas wymiany pieców

Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis, w ramach którego można otrzymać dotację na zmianę ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. Wnioski należy składać do 31 marca. Warto już dziś ubiegać się o dofinansowanie, bowiem od 2024 roku posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis, w ramach którego można otrzymać dotację na zmianę ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne

Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Wspomniana regulacja mówi również o datach granicznych wymiany „kopciuchów”. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a posiadacze pieców kaflowych – do końca 2025 r. Czasu na podjęcie działań modernizacyjnych jest już coraz mniej dlatego tym bardziej warto skorzystać z miejskiej dotacji.

Wymienić piec można bez wkładu własnego, korzystając z dofinansowania od Miasta Poznania. Działanie takie nie tylko przyczyni się do poprawy jakości powietrza. W przyszłości pozwoli także uniknąć kary grzywny, która grozi posiadaczom starych pieców po upływie terminów granicznych wskazanych w uchwale antysmogowej.

Założenia programu Kawka Bis

Celem programu jest pomoc mieszkańcom w dokonaniu zmiany sposobu ogrzewania poprzez wsparcie w postaci dotacji. Kawka Bis umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców na paliwa stałe i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami – takimi jak ogrzewanie gazowe lub elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej czy ogrzewania oparte na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła czy instalacjach fotowoltaicznych.

W przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe czy też elektryczne można otrzymać dotację w wysokości do 12 000 zł, a w przypadku pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych – do 15000 zł.

Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia inwestycji bez angażowania własnych środków. Oczywiście dotyczy to kwoty wskazanej jako górny próg dotacji tj. 12 000 zł lub 15 000 zł.

Jak otrzymać dotację?

Wnioski o dofinansowanie można kierować listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca. Osobiście można je składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Stanisława Małachowskiego 10.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie musi nastąpić do 31 października 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają także pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska pod numerami telefonu: 61 878 40 61 i 61 878 40 68 oraz pod adresem mailowym: kawka@um.poznan.pl

x

Zobasz także

„Wiedeński” przy R. Jeżyckim

Ruszy budowa kolejnych przystanków wiedeńskich Zdjęcie ilustracyjne | fot. MPK Poznań Tym razem na Jeżycach. ...

Nowy „wajchowy” w MPK

Krzysztof Dostatni został nowym prezesem spółki MPK Poznań. Zastąpił Wojciecha Tulibackiego, który stał na czele ...

28 lat bliżej Shenzen

30 lipca obchodziliśmy 28. rocznicę podpisania umowy partnerskiej pomiędzy stolicą Wielkopolski a chińskim Shenzhen. Od ...

Turyści się ucieszą

Odrestaurowano, poddano konserwacji i udostępniono dla ruchu turystycznego wnętrze zabytkowego kościoła Najświętszej Marii Panny in ...

Nowe wizje Cytadeli

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji wydali pozytywną opinię w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ...