Ukraina

Deweloperzy rządzą


W lutym br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Znacznie wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Mniej było natomiast mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Według danych GUS zawartych w raporcie „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2019 r.” w lutym br. oddano do użytkowania 16 tys. mieszkań, tj. o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 29,9 proc.).

Zwiększyła się liczba mieszkań zrealizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 13,2 proc. do 10 tys.), zmniejszyła się natomiast – w budownictwie indywidualnym (domy, o 3,7 proc. do 5,5 tys.).

Więcej mieszkań oddano także w budownictwie komunalnym (137 wobec 122 w lutym ub. roku), społecznym czynszowym (79 wobec żadnego przed rokiem) i zakładowym (36 wobec 4). Spadek odnotowano w budownictwie spółdzielczym (z 240 do 199 mieszkań).

W okresie styczeń-luty br. oddano do użytkowania ogółem 32,3 tys. mieszkań, tj. o 7,8 proc. więcej niż przed rokiem. Z głównych form budownictwa wzrost notowano w budownictwie na sprzedaż lub wynajem, a spadek – w indywidualnym.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń-luty br. wyniosła 89,9 m2 i była o 4,2 m2 mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku. Szacuje się, że na koniec lutego br. w budowie pozostawało 793,4 tys. mieszkań, tj. o 4,9 proc. więcej niż w końcu lutego ub. roku.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w lutym br. wyniosła 16,9 tys. i była o 17,1 proc. mniejsza niż przed rokiem. W lutym br. rozpoczęto budowę 16,7 tys. mieszkań, tj. o 20,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przypomnijmy, że zasób mieszkaniowy w kraju powiększa się od kilku dobrych lat. W okresie 2013-2017 przybyło 586,9 tys. mieszkań. Największy wzrost liczy mieszkań nastąpił w tym okresie w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskimi.

Wzrasta przeciętna wielkość mieszkania, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę oraz wyposażenie lokali. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. w Polsce przeciętna wielkość mieszkania wynosiła 74 m2 i wzrosła o 0,9 m2 w porównaniu z 2013 r. Mieszkania na obszarach wiejskich były średnio o 28,9 m2 większe niż na obszarach miejskich (odpowiednio: 93,5 m2 i 64,6 m2 ).

Największe różnice w wielkości mieszkań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi zaobserwowano w województwach: śląskim o ponad 35 m2 i małopolskim ponad 34 m2 a najmniejsze – w województwie warmińsko-mazurskim o ponad 20 m2 ).

Mieszkania o największej średniej powierzchni użytkowej, przekraczającej 80,0 m2 , znajdowały się w województwach podkarpackim (81,7 m2), wielkopolskim (81,3 m2 ) i opolskim (80,9 m2 ), a najmniejszej w województwach warmińsko-mazurskim (68,5 m2 ) oraz łódzkim (69,9 m2 ).

x

Zobasz także

Zażegnanie kryzysu

Żeby rozwiązać w Polsce kryzys mieszkaniowy i zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi, w Polsce musi zacząć ...

Stabilizacja cen

W perspektywie roku ceny mieszkań ustabilizują się na dotychczasowych poziomach – prognozuje Polski Związek Firm ...

Azbest wciąż straszy

Zbyt długie pożegnanie z azbestem. Potrzebne zmiany w rządowym programie Według rządowego programu usuwanie eternitowych ...

Tysiąc małych domków

W całym kraju zgłoszono do tej pory budowę 1058 domów do 70 m kw. przy ...

Rewolucja budowlana

W styczniu 2023 roku zacznie obowiązywać wiele przepisów mających istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego ...