Ukraina

„Dobry start” a zapomogi

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wyjaśnia, że cel, jakiemu ma służyć świadczenie „Dobry start” pokrywa się z wyłączoną z dochodu

o przyznanie dodatku mieszkaniowego pomocą materialną dla uczniów. Również świadczenie „Dobry start” nie powinno być wliczane do dochodu wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wobec pojawiających się wątpliwości, czy świadczenie „Dobry start” będzie wyłączone z dochodu stanowiącego jedno z kryteriów ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przypominamy, że świadczenia przyznawane na podstawie programu są wolne od egzekucji, wolne od podatku oraz nie podlegają wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych, o czym stanowi art. 187a ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski o świadczenie z rządowego programu „Dobry start” można składać od 1 lipca 2018 r.

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...