Ukraina

Dopiewo WzMOCniło otoczenie

Gmina Dopiewo została laureatem III edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne!

Dzięki naszemu projektowi „Ogród zmysłów – terapeutyczna i edukacyjna moc przyrody”, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach otrzyma wsparcie na zakup materiałów i elementów małej architektury do wykonania ścieżki sensorycznej oraz na zakup roślinności, drzew, krzewów do wykonania ogrodu zmysłów. Stworzymy przestrzeń  przyrodniczą  służącą dzieciom,  młodzieży  i ich  rodzicom jako element relaksacyjny, ale również terapeutyczno – edukacyjny. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna i przyrodnicza przez umożliwienie odczuwania radości z kontaktu ze środowiskiem naturalnym oraz wspomaganie rozwoju i integracji sensorycznej. Ogród zmysłów będzie wspólnym miejscem do budowania u dzieci poczucia bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji, przez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych, pobudzających zmysły.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach raport.pse.pl/pl/wzmocnijotoczenie.pl

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi wiosną 2022 roku

x

Zobasz także

Black Water Links otwarte

Między 1 a 3 lipca Black Water Links Tarnowo Podgórne otwiera się na wszystkich zainteresowanych ...

Raport o kondycji Czerwonaka

22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się sesja, na której podejmowane będą uchwały ...

Dopiewo cyfrową gminą

Pod koniec kwietnia ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego ...

Dotacja do „kanalizy” w Kleszczewie

Gmina Kleszczewo, po rozpatrzeniu złożonych wniosków, otrzyma z programu środki w wysokości 10 000 000 ...

Lodowisko w Kostrzynie

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ...