Ukraina

Dotacja na budowę szkoły

Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała kolejne wsparcie od Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”. Marszałek Marek Woźniak podczas dzisiejszego spotkania z Wójtem Tadeuszem Czajką podpisał aneks do umowy, dotyczącej dofinansowania unijnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) i przekazał symboliczny czek o wartości 24 272 763,97 zł.

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Zarząd Województwa przyznał na ten projekt dofinansowanie w wysokości 14 milionów złotych. Teraz ponad 10 milionów złotych z WRPO 2014+ zasili budżet gminy. Inwestowanie w szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki środkom, które inwestujemy w tę dziedzinę absolwenci będą dużo lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego rynku pracy.
– Cieszę się, że mogłem dotrzymać słowa. Obiecałem Panu Wójtowi w lipcu, kiedy podpisywaliśmy pierwszą umowę, że dołożę wszelkich starań, aby ten projekt był dofinansowany w należnej, 85 – procentowej wartości. Szkolnictwo wyższe jest topowym zadaniem, które dostrzegamy w przestrzeni publicznej, a szkoła w Tarnowie Podgórnym robi faktycznie wrażenie niezwykle nowoczesnej placówki, przygotowanej do kształcenia w najróżniejszych specjalnościach. Takiej, która powstała z autentycznego zapotrzebowania lokalnego środowiska biznesowego, ale również mieszkańców z obszaru szerszego, niż sama gmina – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Kompleks dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 14 pracowniami zawodowymi, zapleczem administracyjno-biurowym i pomieszczeniami bibliotecznymi oraz technicznymi. Pierwsi uczniowie rozpoczęli w nim naukę w roku szkolnym 2020/2021. Młodzi ludzie mogą się kształcić w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik procesów drukowania. Z kolei w branżowej szkole I stopnia kandydaci mogą wybierać spośród takich kierunków, jak mechatronik, magazynier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec czy elektromechanik.
– Wsparcie, które otrzymujemy od Zarządu Województwa Wielkopolskiego w postaci środków unijnych to dla nas nagroda za odwagę, bo takowej wymagało podjęcie się tak dużej i kosztownej dla gminy inwestycji – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Szkoła rzeczywiście ma charakter ponadlokalny. Uczniowie tej szkoły pochodzą z kilku powiatów na terenie naszego województwa. Można powiedzieć, że jest szkołą subregionalną. Szkołą, która kształci wyłącznie w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, tym lokalnym i ogólnopolskim. Wykształceni w niej fachowcy na pewno wzmocnią polską gospodarkę, a to efekt bardzo ważny i oczekiwany.

x

Zobasz także

Węzeł Grunwaldzka

Zwiększenie udziału kolei i autobusów w codziennych podróżach to główny cel budowy węzła przesiadkowego na ...

Adaptacja i przebudowa ŚDS

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 400 ...

Black Water Links otwarte

Między 1 a 3 lipca Black Water Links Tarnowo Podgórne otwiera się na wszystkich zainteresowanych ...

Raport o kondycji Czerwonaka

22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się sesja, na której podejmowane będą uchwały ...

Dopiewo cyfrową gminą

Pod koniec kwietnia ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego ...