Ukraina

Drogi muszą być bezpieczne

Działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach w regionie oraz plany w tym zakresie na najbliższy czas były tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się 23 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim. Obrady poprowadził jej przewodniczący – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Na początku spotkania Marszałek Marek Woźniak przywitał nowych członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Agatę Sobczyk, Wojewodę Wielkopolską oraz st. bryg. Tomasza Grelaka – pełniącego obowiązki Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Rada zatwierdziła realizację planu wydatków wielkopolskich WORD-ów na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2023 roku, zatwierdzono również plan wydatków na ten cel w tym roku. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przeznaczą na te działania blisko 1,3 mln zł. W planach jest m.in. organizacja wydarzeń skierowanych do dzieci i dorosłych promujących bezpieczeństwo na drogach, uruchamianie i doposażanie pracowni wychowania komunikacyjnego i miasteczek ruchu drogowego w przedszkolach i szkołach, organizacja szkoleń związanych z ratownictwem medycznym czy zakup elementów odblaskowych przeznaczonych dla dzieci oraz młodzieży szkolnej.

O podjętych w ubiegłym roku i planowanych na ten rok działaniach na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz działaniach ratunkowych mówili m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Oddziału GDDKiA w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Omówiona została także realizacja „Wielkopolskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” na lata 2022-2030.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu działa przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada określa kierunki działań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Do jej zadań należy w szczególności opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej.

x

Zobasz także

Konkurs „Dla Planety 2030”

Nowoczesny sprzęt do nauki alfabetu Braille’a dla dzieci i nauczycieli oraz wodorowe autobusy – te ...

Wojewoda grała razem z WOŚP

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk gra razem z WOŚP! Do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ...

Region dla przedsiębiorców

„Wielkopolska dla przedsiębiorców, czyli szeroki wachlarz możliwości wsparcia dla firm” to temat przewodni styczniowego spotkania ...

Dekalog naszych samorządowców

10 postulatów sformułowanych przez samorządowców zostało ogłoszonych i podpisanych podczas III Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego, który ...

Brandenbury i Wielkopolanie

Marszałek Marek Woźniak na zaproszenie Dietmara Woidke, Premiera Brandenburgii – wziął udział w wydarzeniach związanych ...