Ukraina

Gminny żłobek w Rogoźnie

Tuż przy rogozińskim jeziorze otwarto pierwszy gminny żłobek w Rogoźnie. W oficjalnej uroczystości wziął udział Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zielona Kraina, taką nazwę otrzymał żłobek, będzie mogła przyjąć 50 dzieci do 3 roku życia. To duże wsparcie dla rodziców mieszkających w blisko 18-tysięcznym mieście.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał na inwestycję 1 849 763,19 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to ponad połowa kosztu inwestycji. Poza budową i wyposażeniem obiektu środki przekazane przez Samorząd pozwolą na pokrycie kosztów utrzymania placówki przez 19 miesięcy.

– Dla nas, dla Samorządu Województwa zapewnienie opieki nam małymi wielkopolanami i powrót ich rodziców na rynek pracy jest jednym z priorytetów. Gratuluję Romanowi Szuberskiemu, burmistrzowi Rogoźna tak pięknej inwestycji i życzę, aby zarówno maluchy, jak i pracownicy czuli się tu jak w domu. – mówił Jacek Bogusławski przecinając wstęgę.

W trakcie uroczystości odczytano także list od Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, który podpisywał umowę na dofinansowanie projektu.

Dzięki środkom Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w naszym województwie możemy wspierać rozwój dzieci oraz umożliwić rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym. Tworzymy miejsca dla dzieci w żłobkach, klubach malucha, czy u dziennych opiekunów. W ramach naszego regionalnego programu na realizację tego wsparcia zaplanowaliśmy prawie 28 mln euro z działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisano umowy o wartości ponad 143 mln zł. Z tych środków utworzono do tej pory 3 685 miejsc dla dzieci do lat 3 a kolejne miejsca jeszcze powstaną. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie wynosi 4 153, w tym osób pracujących – 2 512.

x

Zobasz także

Udrożnić drogi krajowe

Komisja Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP, której przewodniczącym jest Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek ...

Wsparcie dla OSP w Bądeczu

W wyniku pożaru w styczniu spłonęła remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu (gmina Wysoka, powiat ...

Z cyfryzacja „za pan brat”

Coraz więcej wielkopolskich samorządów wdraża dla swoich mieszkańców i przedsiębiorców e-usługi. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił ...

Zielono-błękitne inicjatywy

Do programu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego z wyłączeniem miast na ...

Obwodnicowe obiecanki PiS

Program Budowy 100 obwodnic w Wielkopolsce to lipa. Tylko połowa z obiecanych przez PiS inwestycji ...