Ukraina

Ile mieszkań brakuje ?

Brakuje mieszkań socjalnych, dla mniej zamożnych, a publiczne programy mieszkaniowe nie zapełniają tej luki. Mieszkań jest za mało, są nieodpowiednio zlokalizowane, a często też w złym stanie. Według HRE Think Tank w Polsce brakuje dziś 2,1 mln lokali. Do 2030 r., zabraknie ich jeszcze 600 tys. Raport „Ile mieszkań brakuje w Polsce?” jest kompleksowym dokumentem sporządzonym pod patronatem UN Global Compact Network Poland.Cieszę się, że możemy przedstawić nasz raport, który jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem na temat deficytu mieszkań w Polsce. Do tej pory wiedza na ten temat bazowała na strzępach informacji i fragmentarycznych obliczeniach, często opartych na różnych metodologiach, które z reguły mijały się ze stanem faktycznym. Tym raportem chcemy to zmienić. Jestem przekonany, że dokument stanie się kompendium wiedzy dla wszystkich, którym leży na sercu problem budownictwa mieszkaniowego – firm, instytucji rządowych i pozarządowych czy wreszcie polityków –
mówił Michał Cebula z HRE Think Tank.

Do głównych czynników i uwarunkowań zidentyfikowanych w raporcie, wpływających na zainteresowanie mieszkaniami należy zaliczyć sytuację demograficzną, kontynuację procesu suburbanizacji, migracje, a także polepszającą się sytuację dochodową Polaków oraz rozwój rynku kredytów hipotecznych. Poddaliśmy też analizie stan substancji mieszkaniowej i deprawacji mieszkań. Te wypadkowe pozwoliły stwierdzić, że obecnie brakuje w Polsce około 2,1 mln mieszkań – zaznaczył Maciej Grabowski HRE Think Tank.

W Polsce oddaje się do użytku 120 -180 tys. mieszkań. Są one jednak generalnie zlokalizowane w zaledwie 4 czy 5 województwach, w których są największe polskie aglomeracje.

Liczba ludności naszego kraju, mimo prognozowanego spadku w najbliższych latach, nie wpłynie na liczbę gospodarstw domowych, która będzie rosła jeszcze przez kilkanaście lat. Taka sytuacja dodatkowo zwiększy popyt na mieszkania.

  • Zwracamy też uwagę, na poprawiającą się sytuację dochodową gospodarstw domowych, która wpływa na aspiracje i preferencje mieszkaniowe Polaków, ich zdolność kredytową i dostępność cenową zarówno kupna jak i wynajmu mieszkań. Sprzyjać temu będzie dalszy rozwoju rynku kredytów hipotecznych. Biorąc pod uwagę te przesłanki, a głównie zwiększającą się liczbę gospodarstw domowych, szacujemy, że do roku 2030 będzie brakowało dodatkowo ok. 600 tys. mieszkań – podkreślał Michał Sapota HRE Think Tank.

Dużym problemem pozostaje w dalszym ciągu zapewnienie mieszkań gospodarstwom domowych o średnich i niskich dochodach, których zarobki uniemożliwiają osiągnięcie zdolności kredytowej i zakup mieszkania. Takie osoby bez pomocy publicznej nie są w stanie samodzielnie zrealizować swoich potrzeb mieszkaniowych.

  • Pomoc publiczna w tym zakresie jest niewystarczająca. Zbyt mało buduje się w systemie społecznego budownictwa czynszowego oraz spółdzielczego lokatorskiego przeznaczonego dla takich gospodarstw. Brakuje również mieszkań socjalnych. Deficyt mieszkań w tym segmencie wynosił na koniec ubiegłego roku, co najmniej 150 – 200 tys. mieszkań – dodaje Michał Cebula.

Co mówią liczby

Na koniec 2017 roku w Polsce było ponad 14,4 mln mieszkań, z czego około 3,5 mln wybudowanych po 1990 roku. Mieszkań wybudowanych w latach 1970-1990 jest 3,8 mln.

Wskaźnik przeludnienia wynosił 40,7 proc. podczas gdy w roku 2006 był na poziomie 54,1 proc.

W mieszkaniach obciążonych hipoteką mieszka 11,6 proc. Polaków, a w mieszkaniach wynajmowanych 16,6 proc.

Ile mieszkań brakuje w Polsce?

Wskaźnik przeludnienia w Polsce wynosi 40,7 proc., co stawia nas na 5. miejscu w Europie, gdzie średnia wynosi 16,6 proc.

Wg RedNet Consulting (2013): deficyt mieszkań w 2012 wynosił 633 tys. (wg rezydentów) do 1,121
tys. (wg ludności). W latach 2013-2017 oddano do użytku 777,6 tys. mieszkań i co najmniej 250 tys.
jest w trakcie budowy. Nadwyżkę mieliśmy osiągnąć w 2018, a w 2022 miała ona sięgnąć 508
tys. Habitat for Humanity Poland szacował deficyt mieszkań w roku 2011 na 1039,3 tys. Od tego
czasu wybudowano 930,5 tys. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Narodowym Programie Mieszkaniowym wskazało, że w 2015 roku było 897 tys. mniej mieszkań zamieszkałych niż gospodarstw domowych. Od tego czasu wybudowano 341,6 tys. mieszkań.

Brakuje więcej mieszkań niż prognozowano

Oddane mieszkania, budowane obecnie i bieżące plany inwestorów indywidualnych oraz deweloperów wskazują, że rzeczywisty popyt na mieszkania jest znacząco wyższy niż projekcje. Nie jest to polska specyfika, bo podobne trudności z projekcjami popytu mieszkaniowego występowały w innych krajach europejskich, np. w Niemczech, gdzie również prognozy zaniżały rzeczywisty popyt na mieszkania.

Problemem Polski nie jest zbyt mała liczba mieszkań w relacji do gospodarstw domowych, ale ich lokalizacja (niedopasowanie lokalizacyjne), jakość mieszkań (mierzony głównie jako powierzchnia użytkowa na mieszkańca), przeludnienie, stan techniczny (deprywacja mieszkań).
Mimo spadającej liczby mieszkańców liczba gospodarstw domowych będzie znacząco rosła i powiększy się o 1,2 mln do roku 2030.

Proces suburbanizacji będzie prowadził do powiększania się obszarów metropolitalnych i znaczącego wzrostu liczby mieszkańców w gminach przyległych do dużych miast. W obszarach peryferyjnych będzie występował odpływy ludności. Saldo migracji zewnętrznych będzie ujemne.
Nasycenie mieszkaniami w niektórych metropolitalnych obszarach wciąż będzie niewystarczające.

Sytuacja dochodowa Polaków będzie się poprawiać, co będzie jednym z czynników napędzających rynek kredytów mieszkaniowych, który wciąż jest słabo rozwinięty.

Przyjmując za punkt odniesienia przeciętną sytuację w krajach UE dla wskaźników jakościowych, takich jak przeciętna powierzchnia użytkowa, liczba izb na mieszkańca, przeludnienie, deprywacja mieszkań można szacować, że w Polsce deficyt wynosi nawet około 2,4-3,0 mln mieszkań.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację i niedopasowania, głównie lokalizacyjne,
eksperci HRE Think Tank oceniają, że w Polsce brakuje obecnie dwa miliony sto tysięcy mieszkań.
Źródło: property.news; HouseMarket.pl

x

Zobasz także

A jednak zadyszka

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu spadła o 32,8 proc. rok do roku, a ...

Koniec Mieszkań Plus

Program Mieszkanie Plus zostanie zamknięty, a wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach – ...

Lokale substandardowe

Niski standard, wysokie koszty i… duży kłopot. Mieszkania substandardowe pod lupą NIK   Mieszkania substandardowe ...

Rosną zaległości czynszowe

Zaległości finansowe Polaków z tytułu czynszu i wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego sięgają ...

Zażegnanie kryzysu

Żeby rozwiązać w Polsce kryzys mieszkaniowy i zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi, w Polsce musi zacząć ...