Ukraina

Inflacja zżera samorządy

Apel samorządów z Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski na nadzwyczajnym zjeździe wystosowało apel w sprawie pilnej konieczności uzdrowienia finansów samorządów w obliczu wysokiej inflacji. Poznań w Stowarzyszeniu reprezentuje przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz.

Samorządowcy zrzeszeni w SGiPW apelują o natychmiastową waloryzację dochodów bieżących samorządów, alarmują, że wspólnotom lokalnym grozi załamanie finansów publicznych. Powodem jest systematyczne ograniczanie dochodów samorządów, a teraz dodatkowo szalejąca inflacja. Taka polityka może doprowadzić do ograniczenia usług publicznych dla mieszkańców.

Waloryzację dochodów SGiPW proponuje przeznaczyć m.in. na pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną, gazem oraz wynagrodzeń pracowników w jednostkach samorządowych. Podstawą waloryzacji powinny być realne wpływy z podatków PIT i CIT za rok poprzedni, a nie stan sprzed pandemii, jak to jest obecnie. Bez tych działań sprawne funkcjonowanie miast i gmin przestaje być możliwe. Ich rozwój zostanie zahamowany, a funkcjonowanie sprowadzone jedynie do podstawowej egzystencji.

Ciągłe zmiany podatkowe, szalejąca inflacja i rosnące stopy procentowe drastycznie ograniczają samorządom możliwość realizacji działań zaplanowanych w bliskiej perspektywie czasowej, a planowanie przyszłości staje się praktycznie niemożliwe. Obecna polityka podatkowa rządu jedną ręka daje mieszkańcom pieniądze, a drugą je zabiera, w taki sposób by podatnik nie zorientował się, że całościowo traci, a nie zyskuje. Wprowadzone zmiany podatkowe ograniczają mieszkańcom korzystanie z usług publicznych i w konsekwencji pogarszają życie pojedynczych obywateli i całych rodzin w Polsce.

Pod apelem podpisał się Przewodniczący Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – Grzegorz Ganowicz, przewodniczący RMP, reprezentujący Miasto Poznań w SgiPW.

x

Zobasz także

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...

Trudne rozmowy o klimacie

Podczas  konferencji z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozmawiano o aspektach ...